အင္တာဗ်ဴ း

Latest
Most Viewed
Most Commented
DVB TV – ဦး၀င္းတင္ ကြယ္လြန္ျခင္း ၃ ႏွစ္ေျမာက္ အျပာေရာင္လႈပ္ရွားမႈ အထိမ္းအမွတ္(ပထမပုိင္း)

DVB TV – ကုိတိတ္ႏုိင္(အတြင္းေရးမွဴး) ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ကူညီေစာင့္ေရုာက္ေရးအသင္း AAPP ဟံသာ၀တီ ဦး၀င္းတင္ ကြယ္လြန္ျခင္း ၃ ႏွစ္ေျမာက္ အျပာေရာင္လႈပ္ရွားမႈ အထိမ္းအမွတ္(ပထမပုိင္း) တင္ဆက္၊ ရုိက္ကူး – ေစာဖုိးစီ တည္းျဖတ္ – ကုိေမာင္တူး

DVB TV – လႊတ္ေတာ္ကုိစားလွယ္ေဒၚၾကည္ျပာ ႏွင့္ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခန္း

DVB TV – ႏုိင္ငံအတြက္က်ပ္ဘီလီယံေပါင္းမ်ားစြာနစ္နာေနတယ္လုိ႔ေဖာ္ျပထားတဲ့ စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္အစီရင္ခံစာနဲ႔ ပတ္သက္ျပီး လႊတ္ေတာ္ကဘယ္လုိ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္မလဲဆုိတာကုိ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသၾကီး လႊတ္ေတာ္ကုိစားလွယ္ေဒၚၾကည္ျပာ ႏွင့္ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခန္း တင္ဆက္ ၊ တည္းျဖတ္ – ေအာင္သူ ရုိက္ကူး – ဒီဗီြဘီ

DVB TV – လူရြင္ေတာ္ဟာသ သရုပ္ေဆာင္ ေမတၱာ ႏွင့္ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခန္း အပုိင္း(၂)

DVB TV – မဟာသၾကၤန္ သံခ်ပ္အေၾကာင္း လူရြင္ေတာ္ဟာသ သရုပ္ေဆာင္ ေမတၱာ ႏွင့္ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခန္း အပုိင္း(၂) တင္ဆက္ – လင္းဆက္ေအာင္ ရုိက္ကူး – ဒီဗီြဘီ တည္းျဖတ္ – လင္းဆက္ေအာင္

DVB TV – လူရြင္ေတာ္ဟာသ သရုပ္ေဆာင္ ေမတၱာ ႏွင့္ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခန္း အပုိင္း(၁)

DVB TV – မဟာသၾကၤန္ သံခ်ပ္အေၾကာင္း လူရြင္ေတာ္ဟာသ သရုပ္ေဆာင္ ေမတၱာ ႏွင့္ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခန္း အပုိင္း(၁) တင္ဆက္ – လင္းဆက္ေအာင္ ရုိက္ကူး – ဒီဗီြဘီ တည္းျဖတ္ – လင္းဆက္ေအာင္

DVB TV – စုိင္းလိတ္ (ရွမ္းတုိင္းရင္းသားမ်ား ဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္) ႏွင့္ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခန္း

DVB TV – စုိင္းလိတ္ (ရွမ္းတုိင္းရင္းသားမ်ား ဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ တြဲဖက္အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴး (၁) ႏွင့္ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခန္း တင္ဆက္ – ကုိေမာင္ ရုိက္ကူး၊ တည္းျဖတ္ – ဆန္နီ

DVB TV – ႏုိင္ငံေရးေလ့လာသုံးသပ္သူ ဦးေအးေမာင္ေက်ာ္ ႏွင့္ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခန္း

DVB TV – အစုိးရသစ္ေဖာ္ေဆာင္ေနတဲ့ ျငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္နဲ႔ ပတ္သက္ျပီး ႏုိင္ငံေရးေလ့လာသုံးသပ္သူ ဦးေအးေမာင္ေက်ာ္ ႏွင့္ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခန္း ရိုက္ကူး – ေနမ်ဳိး တင္ဆက္၊ တည္းျဖတ္ – ေအာင္သူ

DVB TV – ပဒုိေစာတာဒုိမႈး(အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္) ႏွင့္ ေမးျမန္းခ်က္

DVB TV – ပဒုိေစာတာဒုိမႈး(အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္) ကရင့္အမ်ဳိးသားစည္းအရုံး(KNU) ၁၆ ၾကိမ္ေျမာက္ KNU ကြန္ဂရက္အျပီးေမးျမန္းခ်က္ ရုိက္ကူး၊ တင္ဆက္ – ေစာဖုိးစီ တည္းျဖတ္ – ေမာင္တူး

DVB TV – အ၀တ္ဗလာႏွင့္လမ္းေလွ်ာက္တဲ့ျဖစ္ရပ္ေတြအေပၚ စိတ္က်န္းမာေရး ဆရာ၀န္ႏွင့္ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခန္း

DVB TV – အ၀တ္ဗလာႏွင့္လမ္းေလွ်ာက္တဲ့ျဖစ္ရပ္ေတြအေပၚ စိတ္က်န္းမာေရး ဆရာ၀န္ႏွင့္ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခန္း ရုိက္ကူး – ကုိေနမ်ဳိး တင္ဆက္၊ တည္းျဖတ္ – စည္သူေဇယ်

DVB TV – ေဒါက္တာခင္ေဇာ္၀င္း(တမၸဒီပအင္စတီက်ဴ႕) ႏွင့္ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခန္း

DVB TV – ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲအေပၚ လူထုစိတ္ပါ၀င္စားမႈအားနည္းလာရျခင္းအေၾကာင္း ေဒါက္တာခင္ေဇာ္၀င္း(တမၸဒီပအင္စတီက်ဴ႕) ႏွင့္ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခန္း တင္ဆက္ – ေအာင္သူ ရုိက္ကူး၊ တည္းျဖတ္ – ဒီဗီြဘီ