အင္တာဗ်ဴ း

Latest
Most Viewed
Most Commented
ဦးေက်ာ္ေက်ာ္ေမာင္ (အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္) ႏွင့္ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းျခင္း

ဦးေက်ာ္ေက်ာ္ေမာင္ (အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္) ႏွင့္ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းျခင္း တင္ဆက္ – ညီငယ္ ရုိက္ကူး – ေဇယ်ာထြန္း၊ ရဲ၀င္းထုိက္ တည္းျဖတ္ – ေဇယ်ာထြန္း

ကမၻာ့ကုလသမဂၢ အေၾကာင္း အျငိမ္းစား သံအမတ္ ဦးညြန္႔ေဆြႏွင့္ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းခန္း

ကမၻာ့ကုလသမဂၢ အေၾကာင္း ဦးညြန္႔ေဆြ(အျငိမ္းစား သံအမတ္)ႏွင့္ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းျခင္း ကုလသမဂၢအေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဆုိတာသည္ အေရးႀကီးပါတယ္။ လံုျခံဳေရးေကာင္စီ ဆုိတာလညး္ အေရးႀကီးပါတယ္။ ကုလသမဂၢအဖြဲ႕ဝင္ႏုိင္ငံအားလံုးဟာလည္း နဂိုမူလအတုိငး္ေပါ့ အဲဒီမူေလးကို ျပန္ၿပီးစြဲကိုင္ၿပီးေတာ့ အားလံုး မ ွ်မ ွ်တတ စဥ္းစားၾကမယ္ ဆံုးျဖတ္ၾကမယ္ ဆုိတဲ့ ဦးတည္ခ်က္အမွန္ကုိ ျပန္သြားရင္ေတာ့ျဖင့္ ကမာၻႀကီးက သာယာပါလိမ့္မယ္။ ႏုိ႔မုိရင္ေတာ့ျဖင့္ ပိုဆုိးသထက္ ဆုိးလိမ့္မယ္လုိ႔ ထင္ပါတယ္။ တင္ဆက္ – ေနရီရီ DVB TV – 24.10.2017

ေနာ္လွလွစိုးနဲ႔ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခန္း

ေနာ္လွလွစိုးနဲ႔ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခန္း တင္ဆက္/တည္း-ေအးမိစံ ရိုက္-ေအာင္ထြန္းျမင့္

လူမၾကည့္ပဲ ပါတီၾကည့္ မဲေပးခဲ့ၾကလို႔ ျပည္ခိုင္ၿဖဳိး ရွဳံးခဲ့တာလို ့ဦးေဌးဦး ေျပာ

“လူမၾကည့္ပဲ ပါတီၾကည့္ မဲေပးခဲ့ၾကလို႔ ျပည္ခိုင္ၿဖဳိး ရွဳံးခဲ့တာလို႔ ဦးေဌးဦး ေျပာ” ေရြးေကာက္ပြဲအလြန္ ျပည္ေထာင္စု ၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖဳိးေရးပါတီ ပူးတြဲဥကၠဌႏွင့္ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခန္း တင္ဆက္ – ယမင္းဦး ရုိက္ကူး – ေက်ာ္ေဇယ်ာ၀င္း၊ မုိးျပည့္လွ်ံ တည္းျဖတ္ – ယမင္းဦး

ေ၀ယံေမာင္ေမာင္(လူငယ္ဆုိင္းပညာရွင္)ႏွင့္ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခန္း

ေ၀ယံေမာင္ေမာင္(လူငယ္ဆုိင္းပညာရွင္)ႏွင့္ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခန္း တင္ဆက္ – ညိဳမာသက္ ရုိက္ကူး – ကုိဆန္နီ၊ ညီလင္းထြန္း တည္းျဖတ္ – ညိဳမာသက္

ဦးကုိနီ(တရားလႊတ္ေတာ္ေရွ႕ေန)ႏွင့္ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခန္း

ဦးကုိနီ(တရားလႊတ္ေတာ္ေရွ႕ေန)ႏွင့္ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခန္း တင္ဆက္ – တုိးေဇာ္လတ္ ရုိက္ကူး- ဆန္နီ၊ ညီလင္းထြန္း တည္းျဖတ္ – ဆန္နီ

ႏုိင္/က်ဥ္းမ်ား ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း ကုိဘုိၾကည္ႏွင့္ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခန္း

ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း (AAPP) တြဲဖက္အတြင္းေရးမွဴး ကုိဘုိၾကည္ႏွင့္ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခန္း တင္ဆက္ – ေစာဖုိးစီ တည္းျဖတ္ – ေမာင္တူး

ေဒါက္တာေက်ာ္လတ္ (ျမိဳ႕ျပစီမံကိန္း အၾကံေပးပညာရွင္)ႏွင့္ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းျခင္း

ေဒါက္တာေက်ာ္လတ္ (ျမိဳ႕ျပစီမံကိန္း အၾကံေပးပညာရွင္)ႏွင့္ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းျခင္း တင္ဆက္ – ေဇယ်ာခ်မ္းေအး ရုိက္ကူး – မင္းမင္း တည္းျဖတ္ – ေဇယ်ာခ်မ္းေအး

DVB TV – ေဒါက္တာ ေသာင္းထြန္းႏွင့္ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခန္း

DVB TV – ေဒါက္တာေသာင္းထြန္း(အမႈေဆာင္ဒါရုိက္တာ) ျငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္တရားမွ်တမႈေဖာ္ေဆာင္ေရးအဖြဲ႕ တင္ဆက္ – ေနရီရီ ရုိက္ကူး – ေနရီရီ၊ ကုိခန္႔ တည္းျဖတ္ – ေနရီရီ