အင္တာဗ်ဴ း

Latest
Most Viewed
Most Commented
ေဒါက္တာရဲသူဟန္ႏွင့္ ေဆးလိပ္မေသာက္ေရးေန႔ အထိမ္းအမွတ္ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းျခင္း

ေဒါက္တာရဲသူဟန္ႏွင့္ ေဆးလိပ္မေသာက္ေရးေန႔ အထိမ္းအမွတ္ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းျခင္း တင္ဆက္ – ေစာဖုိးစီ တည္းျဖတ္ – ေမာင္တူး DVB TV – 31.05.2017

DVB TV – ေဒါက္တာသိန္းလြင္ ႏွင့္ အမ်ဳိးသားပညာေရးမဟာဗ်ဟာ စီမံကိန္းအေၾကာင္း ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခန္း

DVB TV – NNER ကုိယ္စားျပဳေကာ္မတီ ဥကၠ႒ျဖစ္သူ ေဒါက္တာသိန္းလြင္ ႏွင့္ အမ်ဳိးသားပညာေရးမဟာဗ်ဟာ စီမံကိန္းအေၾကာင္း ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခန္း တင္ဆက္ ၊ တည္းျဖတ္ – လင္းဆက္ေအာင္ တည္းျဖတ္ – သူရစုိး

DVB TV – ျမန္မာႏုိင္ငံအုိလံပစ္ေကာ္မတီ အတြင္းေရးမွဴး ဦးခင္ေမာင္လြင္ႏွင့္ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခန္း

DVB TV – ျမန္မာႏုိင္ငံအုိလံပစ္ေကာ္မတီ အတြင္းေရးမွဴး ဦးခင္ေမာင္လြင္ႏွင့္ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခန္း ရုိက္ကူး – ထက္လူ တင္ဆက္၊ တည္းျဖတ္ – လႊမ္းမုိးေအာင္

DVB TV – ဦးရဲႏုိင္၀င္း ႏွင့္ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခန္း

DVB TV – ဦးရဲႏုိင္၀င္း(အဖြဲ႕၀င္) အလုပ္သမားေရးရာအျငင္းပြားမႈေျဖရွင္းေရးခုံသမာဓိေကာင္စီႏွင့္ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခန္း တင္ဆက္ ၊ရုိက္ကူး၊ တည္းျဖတ္ – ေနရီရီ

DVB TV – ဦးေအာင္ကုိသန္း(အလုပ္သမားသံအရာရွိ) ထုိင္းႏုိင္ငံဆုိင္ရာ ႏွင့္ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခန္း

DVB TV – ဦးေအာင္ကုိသန္း(အလုပ္သမားသံအရာရွိ) ထုိင္းႏုိင္ငံဆုိင္ရာ ျမန္မာသံရုံး(ဘန္ေကာက္) ႏွင့္ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခန္း ဒုတိယပုိင္း ရုိက္ကူး၊ တင္ဆက္ – ေမာင္တူး တည္းျဖတ္ – ေမာင္တူး

DVB TV – ဦးေအာင္ကုိသန္း(အလုပ္သမားသံအရာရွိ) ထုိင္းႏုိင္ငံဆုိင္ရာ ႏွင့္ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခန္း

DVB TV – ဦးေအာင္ကုိသန္း(အလုပ္သမားသံအရာရွိ) ထုိင္းႏုိင္ငံဆုိင္ရာ ျမန္မာသံရုံး(ဘန္ေကာက္) ႏွင့္ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခန္း ပထမပုိင္း ရုိက္ကူး၊ တင္ဆက္ – ေမာင္တူး တည္းျဖတ္ – ေမာင္တူး

DVB TV – NNER ကုိယ္စားျပဳေကာ္မတီ ဥကၠ႒ျဖစ္သူ ေဒါက္တာသိန္းလြင္ င္ ႏွင့္ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခန္း

DVB TV – NNER ကုိယ္စားျပဳေကာ္မတီ ဥကၠ႒ျဖစ္သူ ေဒါက္တာသိန္းလြင္ ႏွင့္ အမ်ဳိးသားပညာေရးမဟာဗ်ဟာ စီမံကိန္းအေၾကာင္း ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခန္း တင္ဆက္ ၊ တည္းျဖတ္ – လင္းဆက္ေအာင္ တည္းျဖတ္ – သူရစုိး

DVB TV – ဦးေဇာ္မင္း၀င္း (ဥကၠ႒) ကုန္သည္စက္မွဳလက္မွဳအသင္းခ်ဳပ္ႏွင့္ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခန္း

DVB TV – ဦးေဇာ္မင္း၀င္း (ဥကၠ႒) ကုန္သည္စက္မွဳလက္မွဳအသင္းခ်ဳပ္ႏွင့္ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခန္း ရိုက္ကူး – ျပည့္ၿဖိဳးေက်ာ္ တင္ဆက္၊ တည္းျဖတ္ – ေက်ာ္ေဇယ်

DVB TV – ဦး၀င္းတင္ ကြယ္လြန္ျခင္း ၃ ႏွစ္ေျမာက္ အျပာေရာင္လႈပ္ရွားမႈ အထိမ္းအမွတ္အပုိင္း(၂)

DVB TV – ကုိတိတ္ႏုိင္(အတြင္းေရးမွဴး) ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ကူညီေစာင့္ေရုာက္ေရးအသင္း AAPP ဟံသာ၀တီ ဦး၀င္းတင္ ကြယ္လြန္ျခင္း ၃ ႏွစ္ေျမာက္ အျပာေရာင္လႈပ္ရွားမႈ အထိမ္းအမွတ္အပုိင္း(၂) တင္ဆက္၊ ရုိက္ကူး – ေစာဖုိးစီ တည္းျဖတ္ – ကုိေမာင္တူး