အင္တာဗ်ဴ း

Latest
Most Viewed
Most Commented
ေက်ာ္ကုိကုိ၊ ကုိသီဟ၀င္းတင္ ႏွင့္ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခန္း

ေက်ာ္ကုိကုိ၊ ကုိသီဟ၀င္းတင္ ႏွင့္ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခန္း တင္ဆက္ – ကုိဇင္ေမာင္ ရုိက္ကူး၊ တည္းျဖတ္ – ညီလင္းထြန္း

ခြန္းမာရ္ကုိ႔ဘန္ႏွင့္ေတြ႔ေမးျမန္းခန္း အပုိင္း(၂)

၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲ ၂၆ ႏွစ္ေျမာက္အထိမ္းအမွတ္ ၉၀ ျပည့္အမတ္ ခြန္းမာရ္ကုိ႔ဘန္ႏွင့္ေတြ႔ေမးျမန္းခန္း အပုိင္း(၂) တင္ဆက္၊ရုိက္ကူး – ေစာဖုိးစီ တည္းျဖတ္ – ေမာင္တူး

ဦးမင္းဇင္ ႏွင့္ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခန္း

မဟာဗ်ဴဟာႏွင့္မႈ၀ါဒဆုိင္ရာ ေလ့လာေရးအင္စတီက်ဴ (ျမန္မာႏုိင္ငံ)၏ အမွဴေအာင္ဒါရုိက္တာ ဦးမင္းဇင္ ႏွင့္ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခန္း တင္ဆက္ – တုိးေဇာ္လတ္ ရုိက္ကူး၊ တည္းျဖတ္ – ဒီဗီြဘီ

DVB TV – ကုိတိတ္ႏုိင္း ႏွင့္ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခန္း

DVB TV – ကုိတိတ္ႏုိင္(အတြင္းေရးမွဴး) ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း ႏွင့္ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခန္း တင္ဆက္ ၊ ရုိက္ကူး – ေစာဖုိးစီ တည္းျဖတ္ – ေမာင္တူး

DVB TV – ဦးေအာင္၀င္း(ဒုဥကၠဌ) ႏွင့္ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခန္း အပုိင္း(၁)

DVB TV – ဦးေအာင္၀င္း(ဒုဥကၠဌ) Authorized Automobile Distributors Association ႏွင့္ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခန္း အပုိင္း(၁) တင္ဆက္ – ခုိင္ပန္းႏု ရုိက္ကူး – မုိးျပည့္ တည္းျဖတ္ – ခုိင္ပန္းႏု

DVB TV – နန္းအဲ့ေဖါ၀ါး ျငိမ္းခ်မ္းဆုိင္ရာသင္တန္း ဆရာမ ႏွင့္ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခန္း

DVB TV – နန္းအဲ့ေဖါ၀ါး ျငိမ္းခ်မ္းဆုိင္ရာသင္တန္း ဆရာမ ႏွင့္ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခန္း ရုိက္ကူး၊ တင္ဆက္ – ေစာဖုိးစီ တည္းျဖတ္ – ေမာင္တူး

DVB TV – ရန္ကုန္တုိင္းေဒသၾကီးလႊတ္ေတာ္တစ္ႏွစ္ျပည့္ သုံးသပ္ခ်က္ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခန္း

DVB TV – ရန္ကုန္တုိင္းအစုိးရအဖြဲ႕၏ ကတိက၀တ္၊ အာမခံခ်က္မ်ားႏွင့္လႊတ္ေတာ္အခြင့္အေရးေကာ္မတီအဖြဲ႕၀င္ ေဒၚၾကည္ျပာႏွင့္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသၾကီးလႊတ္ေတာ္တစ္ႏွစ္ျပည့္ သုံးသပ္ခ်က္ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခန္း တည္းျဖတ္၊ တင္ဆက္ – လင္းဆက္ေအာင္ ရုိက္ကူး – သူရစုိး

DVB TV – ဦးရဲႏုိင္၀င္း ႏွင့္ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခန္း

DVB TV – ဦးရဲႏုိင္၀င္း(အဖြဲ႕၀င္) အလုပ္သမားေရးရာအျငင္းပြားမႈေျဖရွင္းေရးခုံသမာဓိေကာင္စီႏွင့္ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခန္း တင္ဆက္ ၊ရုိက္ကူး၊ တည္းျဖတ္ – ေနရီရီ

ေဒါက္တာ ထြန္းျမင့္ ႏွင့္ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းျခင္း

ေဒါက္တာ ထြန္းျမင့္(ကာလ္တန္ တကၠသုိလ္) ႏွင့္ စီးပြားေရးဆုိင္ရာ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းျခင္း တင္ဆက္ – တုိးေဇာ္လတ္ ရုိက္ကူး – ဆန္နီ၊ ေနလင္းထြန္း၊ ေဇယ်ာထြန္း တည္းျဖတ္ – ဆန္နီ