အင္တာဗ်ဴ း

Latest
Most Viewed
Most Commented
H1N1 တုပ္ေကြးေရာဂါ အေၾကာင္း ေဒါက္တာေစာ၀င္း (ကေလးအထူးကုဆရာ၀န္ၾကီး)ႏွင့္ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းခန္း

လတ္တေလာျဖစ္ပြားေနတဲ့ H1N1 တုပ္ေကြးေရာဂါ နဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ေဒါက္တာေစာ၀င္း (ပါေမာကၡ – ကေလးအထူးကုဆရာ၀န္ၾကီး)ႏွင့္ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းခန္း တင္ဆက္ – ေနရီရီ DVB TV – 26.07.2017

ေဒါက္တာေန၀င္း (ျပည္သူ႕က်န္းမာေရးပညာရွင္)ႏွင့္ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းျခင္း

ေဒါက္တာေန၀င္း (ျပည္သူ႕က်န္းမာေရးပညာရွင္)ႏွင့္ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းျခင္း တင္ဆက္ – ေနရီရီ DVB TV – 30.06.2017

ဦးေအာင္သူရ (သတင္းႏွင့္ ျပန္ၾကားေရး-လူမႈကယ္ဆယ္ေရးအဖြဲ႕)ႏွင့္ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းျခင္း

ကမၻာ့ ေသြးလွဴရွင္းမ်ားေန႔ အထိမ္းအမွတ္ ဦးေအာင္သူရ(သတင္းႏွင့္ျပန္ၾကားေရး-လူမႈကယ္ဆယ္ေရးအဖြဲ႕)ႏွင့္ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းျခင္း တင္ဆက္ – စည္သူေဇယ် DVB TV – 14.06.2017

မိုးရာသီ ကေလးငယ္ေတြ အျဖစ္မ်ားတဲ့ ေရာဂါေတြအေၾကာင္း ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခန္း

မိုးရာသီ ကေလးငယ္ေတြ အျဖစ္မ်ားတဲ့ ေရာဂါေတြအေၾကာင္း ေဒါက္တာေန၀င္း (ျပည္သူ႔က်န္းမာေရး ပညာရွင္) ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခန္း တင္ဆက္ – ေနရီရီ DVB TV – 11.06.2017

ဦးခင္ေမာင္ေအး ( CB Bank ) ႏွင့္ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းခန္း

ဦးခင္ေမာင္ေအး (CB Bank ဥကၠဌ) ႏွင့္ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းခန္း တင္ဆက္ – ဦးခင္ေမာင္၀င္း ရုိက္ကူး / တည္းျဖတ္ – DVB DVB TV – 09.06.2017

ဦးေဇာ္၀င္းႏုိင္ ( ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး ႏွင့္ သန္႔ရွင္းေရးဌာန)ႏွင့္ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းျခင္း

ဦးေဇာ္၀င္းႏုိင္ ( ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး ႏွင့္ သန္႔ရွင္းေရးဌာန) ႏွင့္ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းျခင္း တင္ဆက္ – ေဟမာ၀င္း ရုိက္ကူး – မုိးျပည့္ DVB TV – 07.06.2017

ေဒါက္တာသန္းျမင့္ (ျပည္ေထာင္စု၀န္ၾကီး)ႏွင့္ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းျခင္း

ေဒါက္တာသန္းျမင့္ (စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး ၀န္ၾကီးဌာနန ျပည္ေထာင္စု၀န္ၾကီး)ႏွင့္ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းခန္း တင္ဆက္ – ခင္ေမာင္၀င္း DVB TV – 06.06.2017

ေစာျမရာဇာလင္း (ရခိုင္ျပည္လြတ္ေျမာက္ေရးပါတီ) ႏွင့္ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းခန္း (၁)

DVB TV – ေစာျမရာဇာလင္း (ရခိုင္ျပည္လြတ္ေျမာက္ေရးပါတီ) ႏွင့္ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းခန္း (၁) တင္ဆက္ – ေမာင္တူး ရုိက္ကူး – ဆန္နီ

ေဒၚခင္မာေဆြ ( အေျခခံပညာဦးစီးဌာန ) ႏွင့္ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းျခင္း

ေဒၚခင္မာေဆြ( အေျခခံပညာဦးစီးဌာန ) ႏွင့္ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းျခင္း ၂၀၁၇ – ၂၀၁၈ ပညာသင္ႏွစ္ ေက်ာင္းအပ္ႏွံေရး ေက်ာင္းအပ္လက္ခံေနမႈ အေျခအေနမ်ား ေမးျမန္းခ်က္ တင္ဆက္ – ဆုဆုသြယ္ ရုိက္ကူး – DVB တည္းျဖတ္ – ဆုဆုသြယ္ DVB TV – 01.06.2017