ေရာဂါကင္းေ၀း က်န္းမာေရး

လူအမ်ား ေတြ႔ၾကံဳခံစားရႏိုင္သည့္ အေထြေထြေရာဂါမ်ား၊ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း အျဖစ္မ်ားသည့္ ေရာဂါမ်ား၊ မ်ဳိး႐ုိးလိုက္သည့္ေရာဂါႏွင့္ ကူးစက္ေရာဂါမ်ား၊ ထူးဆန္းသည့္ ေရာဂါမ်ား၊ ယင္းေရာဂါတို႔အတြက္ ကုထံုးႏွင့္ ေဆး၀ါးမ်ား၊ ေရာဂါအသီးသီးကို ကုသေနၾကသည့္ သမားေတာ္မ်ားႏွင့္ အထူးကု ေဆး႐ုံေဆးခန္းမ်ား၊ ျပည္သူလူထု သိသင့္ သိထိုက္သည့္ က်န္းမာေရး ပညာေရးပမ်ား၊ ေဆးသိပၸံက ေဖာ္ထုတ္လိုက္သည့္ ေနာက္ဆံုးေပၚကုထံုးႏွင့္ ေဆး၀ါးမ်ား စသည့္ က်န္းမာေရးရာ သိအပ္စရာတို႔အေၾကာင္း တင္ျပထားသည့္ အစီအစဥ္ ျဖစ္သည္။

Latest
Most Viewed
Most Commented
DVB TV – ေရာဂါကင္းေ၀း က်န္းမာေရး သြားပုိးစား ေရာဂါ

DVB TV – ေရာဂါကင္းေ၀း က်န္းမာေရး သြားပုိးစား ေရာဂါ ရုိက္ကူး – ေစာဖုိးစီ တင္ဆက္၊ တည္းျဖတ္ – ေမာင္တူး

ေရာဂါကင္းေ၀းက်န္းမာေရး အစီအစဥ္

DVB TV – ေရာဂါကင္းေ၀းက်န္းမာ ေရးအစီအစဥ္ အူအတက္ေရာင္ ေရာဂါ ရုိက္ကူး – ဗုိလ္သူရိန္ တည္းျဖတ္၊ တင္ဆက္ – ေမာင္တူး

DVB TV – ကြမ္းစားျခင္းနဲ႔ က်န္းမာေရး

DVB TV – ကြမ္းစားျခင္းနဲ႔ က်န္းမာေရး ရုိက္ကူး – ေ႒းလူိင္(ယင္းမာပင္) တင္ဆက္၊ တည္းျဖတ္ – ေမာင္တူး

DVB TV – ေရာဂါကင္းေ၀းက်န္းမာေရး အစီအစဥ္

DVB TV – ေရာဂါကင္းေ၀းက်န္းမာေရး အစီအစဥ္ အစာအိမ္ေရာဂါ တင္ဆက္ – ေမာင္တူး ရုိက္ကူး – ရန္ႏုိင္စုိး တည္းျဖတ္ – ေမာင္တူး

DVB TV – ဇီကာေရာဂါ ႏွင့္ ျခင္ႏွိမ္ႏွင္းေရး

DVB TV – ဇီကာေရာဂါ ႏွင့္ ျခင္ႏွိမ္ႏွင္းေရး ရုိက္ကူး – ေ႒းလူိင္(ယင္းမာပင္) တည္းျဖတ္၊ တင္ဆက္ – ေမာင္တူး

ေသးလြန္တုပ္ေကြးေရာဂါအေၾကာင္းအပုိင္း(၁)

ေသးလြန္တုပ္ေကြးေရာဂါအေၾကာင္းအပုိင္း(၁) ရုိက္ကူး – ဗုိလ္သူရိန္၊ ဒီဗီြဘီ သတင္းေထာက္မ်ား တည္းျဖတ္ – ေမာင္တူး

၀မ္းေလွ်ာ၀မ္းပ်က္ ေရာဂါႏွင့္ ေရာဂါကင္းေ၀းက်န္းမာေရး

၀မ္းေလွ်ာ၀မ္းပ်က္ ေရာဂါႏွင့္ ေရာဂါကင္းေ၀းက်န္းမာေရး တင္ဆက္ – ေမာင္တူး DVB TV – 09.06.2017

ေရာဂါကင္းေ၀း က်န္းမာေရးအစီအစဥ္

ေရာဂါကင္းေ၀း က်န္းမာေရးအစီအစဥ္ ေ ေဆးလိပ္ေၾကာင့္ျဖစ္တဲ့ေရာဂါမ်ား ရုိက္ကူး – ေစာဖုိးစီ၊ ေက်ာ္ေအာင္(ကညြတ္ကြင္း) တင္ဆက္၊ တည္းျဖတ္ – ေမာင္တူး

DVB TV – ေရာဂါကင္းေ၀း က်န္းမာေရးအစီအစဥ္(မ်က္ခမ္းစပ္ေရာဂါ)

DVB TV – ေရာဂါကင္းေ၀း က်န္းမာေရးအစီအစဥ္(မ်က္ခမ္းစပ္ေရာဂါ) ရုိက္ကူး – ေ႒းလူိင္ တည္းျဖတ္၊ တင္ဆက္ – ေမာင္တူး