က်န္းမာေရး

Latest
Most Viewed
Most Commented
DVB TV – ဇိ၀ိတဒါနသာသနာ့ေဆးရုံႀကီး ကို အဆင္ျမင့္ ျပင္ဆင္မႈေတြျပဳလုပ္

DVB TV – မင္းကြန္းဆရာေတာ္ဘုရာႀကီးတည္ေထာင္ထားခဲ႕တဲ႕ ဇိ၀ိတဒါနသာသနာ့ေဆးရုံႀကီး ကို အဆင္ျမင့္ ျပင္ဆင္မႈေတြျပဳလုပ္ၿပီး ကုသမႈေတြျပန္လည္စတင္ေတာ့မွာျဖစ္ပါတယ္။ ၿငိမ္းမိုးေနာင္သတင္းေပးပို႔ထားပါတယ္။

DVB TV -ေဒသခံေတြရဲ႕ က်န္းမာေရးကိုထိခိုက္ေစသည့္ အရက္ခ်က္စက္ရုံ

DVB TV -ေဒသခံေတြရဲ႕ က်န္းမာေရးကိုထိခိုက္ေစသည့္ ေညာင္တုန္းၿမိဳ႕နယ္ ဆားမေလာက္ေက်းရြာက အရက္ခ်က္ စက္ရံုကို မလည္ပတ္သင့္ေတာ့ရင္ ပိတ္သိမ္းႏိုင္ေအာင္ ႀကိဳးစားေဆာင္ရြက္သြားမယ္လို႔ တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕က ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္မွာေျဖၾကားခဲ့ပါတယ္။ ဒီသတင္းကိုေသာ္ဇင္မ်ိဳးက ေပးပို႕ထားတာပါ။

ေရာဂါကင္းေ၀း က်န္းမာေရး (တီဘီ)

ေရာဂါကင္းေ၀း က်န္းမာေရး (တီဘီ) ရုိက္ကူး – ေစာဖုိးစီ တည္းျဖတ္ – ေမာင္တူး

ပဲခူးျမဳိ့က အေထြေထြေရာဂါကုေဆးရံုၾကီးဖြင့္လွစ္

ပဲခူးတုုိင္း၊ ပဲခူးျမဳိ့က အေထြေထြေရာဂါကုေဆးရံုၾကီးကို ကုတင္(၅၀၀)အဆင့္တိုးျမွင့္ ဖြင့္လွစ္တဲ့ သတင္းကုိ ခြန္ဘသာ တင္ဆက္။

ေရာဂါကင္းေ၀း က်န္းမာေရးအစီအစဥ္

ေရာဂါကင္းေ၀း က်န္းမာေရးအစီအစဥ္ တင္ဆက္ – စည္သူေဇယ် ရုိက္ကူး – ဆန္နီ၊ မ်ဳိးမင္းဦး၊ စည္သူေဇယ် တည္းျဖတ္ – စည္သူေဇယ်

ေရာဂါကင္းေ၀း က်န္းမာေရးအစီအစဥ္

ေရာဂါကင္းေ၀း က်န္းမာေရးအစီအစဥ္ တင္ဆက္ – စည္သူေဇယ် ရုိက္ကူး – ဒီဗီြဘီ တည္းျဖတ္ – စည္သူေဇယ်

ေရာဂါကင္းေ၀းက်န္းမာေရး အစီအစဥ္

ေရာဂါကင္းေ၀းက်န္းမာေရး အစီအစဥ္ တင္ဆက္ – စည္သူေဇယ် ရုိက္ကူး – ဒီဗီြဘီ တည္းျဖတ္ – စည္သူေဇယ်

ေရာဂါကင္းေ၀းက်န္းမာေရးအစီအစဥ္

ေရာဂါကင္းေ၀းက်န္းမာေရးအစီအစဥ္ (မတ္လ) တင္ဆက္ – စည္သူေဇယ် ရုိက္ကူး – ဗညား တည္းျဖတ္ – စည္သူေဇယ်