ပန္းခ်ီခန္း

ကမၻာအႏွံ႔ ျဖန္႔က်က္ျခင္း ျဖစ္စဥ္အတြင္း ျမန္မာ့နယ္နိမိတ္ကို ေက်ာ္ျဖတ္ကာ ကမၻာ့ေစ်းကြက္သို႔ ခ်ဥ္းနင္း၀င္ေရာက္ႏိုင္ခဲ့သည့္ ပန္းခ်ီပန္းပု လက္ရာမ်ား၊ ပန္းခ်ီကား စုေဆာင္းသူတို႔၏ ျမတ္ျမတ္ႏိုးႏိုး ၀ယ္ယူစုေဆာင္းျခင္း ခံရသည့္ ပန္းခ်ီလက္ရာမ်ား၊ ေခတ္ၿပိဳင္ခံစားမႈကို ထင္ဟပ္ေဖာ္ျပသည့္ ဓာတ္ပံု ကာတြန္း ဂရတ္ဖစ္ဒီဇိုင္းမ်ား၊ အျမင္အာ႐ုံဆိုင္ရာ ဖန္တီးမႈ အႏုပညာႏွင့္ နည္းနာမ်ား၊ လူငယ္လူသစ္ ပန္းခ်ီဆရာမ်ား၏ လက္ရာသစ္ ဖန္တီးမႈအသစ္မ်ား၊ ပါေဖာင့္မင့္ (Performance) ပညာရွင္မ်ား၊ အင္စေတာ္ေလးရွင္း (Installation) ပညာရွင္မ်ား၊ အႏုပညာျပခန္း ျပပဲြမ်ားအေၾကာင္းကို တင္ျပထားသည့္ အစီအစဥ္ ျဖစ္သည္။

Latest
Most Viewed
Most Commented
DVB TV – မႏၱေလးၿမိဳ႕မွာပန္းခ်ီနဲ႔ပတ္သက္တဲ့လႈပ္ရွားမႈနဲ႔အတူပန္းခ်ီျပခန္း

DVB TV – မႏၱေလးၿမိဳ႕မွာပန္းခ်ီနဲ႔ပတ္သက္တဲ့လႈပ္ရွားမႈနဲ႔အတူပန္းခ်ီျပခန္းေတြလည္းေလ်ာ့နည္းသြားတာေၾကာင့္ ပန္ခ်ီကားေစ်းကြက္က်ဆင္းေနပါတယ္။။ၿငိမ္းမိုးေနာင္သတင္းေပးပို႔ထားပါတယ္။

ကာတြန္းပုံတစ္ခ်ဳိ႕ကုိ ျဖဳတ္ခ်ေပးဖုိ႔ လိင္စိတ္ကြဲျပားသူမ်ား အဖြဲ႕က ေတာင္းဆုိ

မႏၱေလး ကုသုိလ္ေတာ္ဘုရား အနီးမွာရွိတဲ့ ကုသုိလ္ေတာ္ပန္းခ်ီျပခန္းမွာ ေရးဆြဲျပသထားတဲ့ ကာတြန္းပုံတစ္ခ်ဳိ႕ကုိ ျဖဳတ္ခ်ေပးဖုိ႔ လိင္စိတ္ကြဲျပားသူမ်ား အဖြဲ႕က ေတာင္းဆိုထားပါတယ္။ ေအာင္ေအာင္ႏုိင္ သတင္းေပးပုိ႔ထားပါတယ္။

ခရီးသြားပန္းစကား ခရီးစဥ္ – ၆ (ပုသိမ္ျမိဳ႕)

ခရီးသြားပန္းစကား ခရီးစဥ္ – ၆ (ပုသိမ္ျမိဳ႕) ပုသိမ္ျမိဳ႕မွ ေဒသခံမ်ား ႏွင့္ စကား၀ုိင္းပြဲ႕ ေဆြးေႏြးျခင္း အပုိင္း(၁)

(၁၁)ႀကိမ္ေျမာက္ မ်က္လံုးရိုင္းပန္းခ်ီျပပြဲ (စက္တင္ဘာ ၂၀၁၃)

(၁၁)ႀကိမ္ေျမာက္ မ်က္လံုးရိုင္းပန္းခ်ီျပပြဲ (စက္တင္ဘာ ၂၀၁၃) ရန္ကုန္ၿမိဳ ့ေလာကနတ္ပန္းခ်ီျပခန္း မွာ စက္တင္ဘာ ၉ ေန ၁၄ ထိ Contemporary အႏုပညာလက္ရာမ်ားကို ျပသထားတဲ့ (၁၁)ႀကိမ္ေျမာက္ မ်က္လံုးရိုင္းပန္းခ်ီျပပြဲ က လက္ရာမ်ားနဲ ့ ပန္းခ်ီဆရာ တခ်ိဳ ့ရဲ ့ ေျပာၾကားတာေတြ မွ်ေ၀ထားပါတယ္။