ပန္းစကား

Latest
Most Viewed
Most Commented
ခရီးသြား ပန္းစကား စာေပေဟာေျပာေဆြးေႏြးပြဲ ခရီးစဥ္(၂) ေရစႀကိဳ အပိုင္း-၆

DVB entertainment မွ အဂၤါ ၾကာသပေတး စေနေန႔ မ်ားတြင္ ထုတ္လႊင့္မည္ျဖစ္ေသာ အစီအစဥ္သစ္လူသား အခ်င္းခ်င္းအမုန္းမပြားဖို ႔ငါတို႔ႏႈတ္ကို ေစာင့္စည္းစို့ဆိုတဲ့ခရီးသြားပန္းစကား စာေပေဟာေျပာပြဲ အစီစဥ္ မွာေတာ့ ေရစႀကိဳၿမိဳ႔တြင္စာေရးဆရာ ရဲသွ်မ္းရဲ႔အမုန္းစကားေတြမေျပာတတ္ေစဖို႔ ရည္ရြယ္ၿပီး ယခု ခရီးစဥ္(၂) အပိုင္း(၆) မွာေတာ့ မိမိ တို႔ျမန္မာျပည္အတြင္းမွာ ရွိေသာ တိုင္းရင္းသားအခ်င္းခ်င္း အမုန္းမပြားေစရန္ မိထၳိလာၿမို႔ မွဆရာဝန္ႀကီး ကို ဥပမာေပး ၿပီးေျပာၾကားသြားေသာ အေၾကာင္းေလးကို သိရွိၿပီး အမုန္းမပြားေစရန္အတြက္ ခရီးစဥ္(၂) အပိုင္း(၆) ကို တင္ျပေပး လိုက္ပါတယ္… ႐ိုက္ကူး – ၀င္းေက်ာ္သူ တည္းျဖတ္ – အိသူဇာ

ဇာဂနာ (ခ) ေမာင္သူရ၏ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ စာေပေဟာေျပာပဲြ

ခရီးသြားပန္းစကား ခရီးစဥ္ ၉ အျဖစ္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွာ က်င္းပတဲ့ ဇာဂနာ (ခ) ေမာင္သူရရဲ႕ စာေပေဟာေျပာပဲြကို တင္ဆက္ေပးလိုက္ပါတယ္။

ခရီးသြား ပန္းစကား စာေပေဟာေျပာေဆြးေႏြးပြဲ (ဆရာရဲသွ်မ္း)

ခရီးသြား ပန္းစကား စာေပေဟာေျပာေဆြးေႏြးပြဲ (ဆရာရဲသွ်မ္း)

ခရီးသြားပန္းစကား ခရီးစဥ္ – ၆ (ပုသိမ္ျမိဳ႕)

ခရီးသြားပန္းစကား ခရီးစဥ္ – ၆ (ပုသိမ္ျမိဳ႕) စာေရးဆရာ ဦးဘုန္း(ဓာတု)၏ စာေပေဟာေျပာေဆြးေႏြးခ်က္ အပိုင္း(၂)

ခရီးသြားပန္စကားခရီးစဥ္ – ၈ (ေတာင္ၾကီးျမိဳ႕)

ခရီးသြားပန္စကားခရီးစဥ္ – ၈ (ေတာင္ၾကီးျမိဳ႕) စာေရးဆရာေဇာ္ခုိင္ဦး၏ စာေပေဟာေျပာေဆြးေႏြးခ်က္ အပုိင္း – ၇ (ေနာက္ဆုံးပုိင္း)

ခရီးသြားပန္းစကား စာေပေဟာေျပာေဆြးေႏြးပြဲ

ခရီးသြားပန္းစကား စာေပေဟာေျပာေဆြးေႏြးပြဲ ထုတ္လုပ္မႈ တာ၀န္ခံ – သီတာ ရုိက္ကူး – နန္းသိဂၤီ၊ အိသူဇာ၊ ၀င္းေက်ာ္သူ တည္းျဖတ္ – အိသူဇာ

ခရီးသြားပန္းျစကား ခရီးစဥ္-၁(လားရႈိးခရီးစဥ္)

ခရီးသြားပန္းျစကား ခရီးစဥ္-၁(လားရႈိးခရီးစဥ္) မသီတာ(စမ္းေခ်ာင္း)၏ စာေပေဟာေျပာေဆြးေႏြးခ်က္အပိုင္း(၅)

ခရီးသြားပန္းစကားခရီးစဥ္ – ၆ (ပုသိမ္ျမိဳ႕)

ခရီးသြားပန္းစကားခရီးစဥ္ – ၆ (ပုသိမ္ျမိဳ႕) စာေရးဆရာ ဦးဘုန္း(ဓာတု)၏ စာေပေဟာေျပာေဆြးေႏြးခ်က္ အပုိင္း – ၄

အမုန္းစကားေတြမေျပာတတ္ေစဖို႔ စာေရးဆရာရဲသွ်မ္းရဲ႕စကား၀ိုင္း (အပိုင္း ၁)

လူသား အခ်င္းခ်င္းအမုန္းမပြားဖို ငါတို႔ႏႈတ္ကို ေစာင့္စည္းစို႔ဆိုတဲ့ခရီးသြားပန္းစကား စာေပေဟာေျပာပြဲ အစီစဥ္ မွာေတာ့ ေရစႀကိဳၿမိဳ႔တြင္စာေရးဆရာ ရဲသွ်မ္းရဲ႕အမုန္းစကားေတြမေျပာတတ္ေစဖို႔ ရည္ရြယ္ၿပီး ယခု ခရီးစဥ္(၂) အပိုင္း(၈) မွာေတာ့ ေရစႀကိဳၿမိဳ႔မွ ေဒသခံမ်ားႏွင့္ စကားဝိုင္းဖြဲ႔ေဆြးေႏြးျခင္း အပိုင္း(၁) ကိုတင္ျပေပးလိုက္ပါတယ္ ႐ိုက္ကူး – ၀င္းေက်ာ္သူ တည္းျဖတ္ – အိသူဇာ