ပန္းစကား

Latest
Most Viewed
Most Commented
ခရီးသြားပန္းစကား ခရီးစဥ္-၂ (မေကြးတုိင္း၊ ေရစၾကိဳျမိဳ႕)

ခရီးသြားပန္းစကား ခရီးစဥ္-၂ (မေကြးတုိင္း၊ ေရစၾကိဳျမိဳ႕) စာေရးဆရာ ရဲသွ်မ္း၏ စာေပေဟာေျပာပြဲေဆြးေႏြးျခင္း အပုိင္း(၂) ရုိက္ကူး – ၀င္းေက်ာ္သူ တည္းျဖတ္ – အိသူဇာ

ခရီးသြား ပန္းစကား စာေပေဟာေျပာေဆြးေႏြးပြဲ ခရီးစဥ္(၁) လားရိႈးၿမိဳ႕ အပိုင္း-၂

“ကၽြန္မတုိ႔ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းဟာ အခုခ်ိန္ထိ အတိတ္က သင္ခန္းစာမယူဘဲနဲ႔ ဆက္ေရြ႕ေနသလားဆုိတာ ေတြးဖုိ႔ေကာင္းပါၿပီ” လုိ႔ ဆရာမ မသီတာ (စမ္းေခ်ာင္း)၏ ေဟာေျပာခ်က္မ်ားကုိ လားရိူးခရီးစဥ္-ခရီးစဥ္ (၁) အပုိင္း (၂)ကုိ ဆက္လက္ထုတ္လႊင့္တင္ဆက္ေပးလုိက္ပါတယ္။ ႐ိုက္ကူး – နန္းသိဂႌ၊ ၾကည္သာေအး တည္းျဖတ္ -နန္းသိဂႌ

ခရီးသြားပန္းစကား အမွန္းတရားကင္းေသာ ေျဖရွင္းမႈဆီသုိ႔

ခရီးသြားပန္းစကား အမွန္းတရားကင္းေသာ ေျဖရွင္းမႈဆီသုိ႔ ဦးကုိကုိၾကီး၊ မသီတာ(စမ္းေခ်ာင္း)၊ ေနဘုန္းလတ္ ႏွင့္ သီတာ (DVB) တုိ႔စကား၀ုိင္းဖြဲ႕ေဆြးေႏြးျခင္း အပုိင္း(၂)

ခရီးသြားပန္းစကား ခရီစဥ္ – ၂ (မေကြးတုိင္း၊ ေရစၾကိဳျမိဳ႕)

ခရီးသြားပန္းစကား ခရီစဥ္ – ၂ (မေကြးတုိင္း၊ ေရစၾကိဳျမိဳ႕) စာေရးဆရာ ရဲသွ်မ္း၏ စာေပေဟာေျပာေဆြးေႏြးျခင္း အပုိင္း(၅)

ခရီးသြားပန္းစကား အစီအစဥ္ရဲ႕ ခရီးစဥ္(၆) အပိုင္း ၆

ခရီးသြားပန္းစကား အစီအစဥ္ရဲ႕ ခရီးစဥ္(၆)အပိုင္း-၆ မွာေတာ့ အခ်ဴိ႕စကားလုံးေတြဟာ ၾကမ္းတမ္းေပမယ့္ေျပာသူကေစတနာ ေပၚမူတည္ျပီးပန္းစကားအျဖစ္သတ္မွတ္လုိ႔ရေပမယ့္ အခ်ဴိ႕စကားလုံးေတြဟာ ခ်ဴိခ်ဴိသာသာေျပာေပမယ့္ေျပာတဲ႔သူရဲ႔ေစတနာ ေပၚမူတည္ျပီးပန္းစကားအျဖစ္သတ္မွတ္လုိ႔ မရႏုိင္တဲ႔အေၾကာင္းကုိ သာတကျပ ေဟာေျပာေဆြးေႏြးခ်က္ မ်ား ကို (16-05-15) ၾကာသာကေတးေန႔ထုတ္လႊင့္ေပးပါမယ္။

စာေရးဆရာမ ခင္သႏၱာ၏ စာေပေဟာေျပာပြဲ (နတ္တလင္းၿမိဳ႕ အပိုင္း ၄ ေနာက္ဆံုးပိုင္း)

ပန္းစကားခရီးစဥ္(၃) မေကြးတိုင္း နတ္တလင္းၿမို႕တြင္ စာေရးဆရာမ ခင္သႏၱာရဲ႕ ေျပာျပခ်င္တဲ့ “လူသားအခ်င္းခ်င္းအမုန္းမပြားဖို႔ ငါတို႔ႏုတ္ကို ေစာင့္စည္းစို႔”ဆိုတဲ့ ပန္းစကားေတြေျပာတတ္ေစရန္အတြက္ လူငယ္ေတြကို ေျပာျပခ်င္တာက”မ်က္စိကိုလည္းဖြင့္ထားပါ နားကိုလည္းစြင့္ထားပါ ကိုယ့္ခံစားခ်က္ေတြအတိုင္း စိတ္ရွိတဲ့အတိုင္းလုပ္ေနရင္ ယဥ္ေက်းတဲ့စကားေျပာေပမယ့္လည္း ပန္းစကားမျဖစ္ဘူးဆိုတဲ့” အစီအစဥ္ကို နတၱလင္းခရီးစဥ္ အပိုင္း-၄ ေနာက္ဆံုးပိုင္းကို တင္ဆက္ေပးထားပါတယ္။ ႐ိုက္ကူး – Winေက်ာ္သူ တည္းျဖတ္ -နန္းသိဂႌ

ခရီးသြားပန္းစကား ခရီးစဥ္ – ၈ (ေတာင္ၾကီးျမိဳ႕)

ခရီးသြားပန္းစကား ခရီးစဥ္ – ၈ (ေတာင္ၾကီးျမိဳ႕) စာေရၚဆရာ ဦးဘုန္း(ဓာတု)၏စာေပေဟာေျပာေဆြးေႏြးခ်က္အပိုင္း(၁)

ခရီးသြားပန္းစကားခရီးစဥ္-၂(မေကြးတုိင္း၊ ေရစၾကိျမိဳ႕)

ခရီးသြားပန္းစကားခရီးစဥ္-၂(မေကြးတုိင္း၊ ေရစၾကိျမိဳ႕) စာေရးဆရာ ရဲလွ်မ္း၏ စာေပေဟာေျပာေဆြးေႏြးျခင္းအပုိင္း(၇) ရုိက္ကူး – ၀င္းေက်ာ္သူ တည္းျဖတ္ – အိသူဇာ

ခရီးသြားပန္းစကားခရီးစဥ္ – ၈ (ေတာင္ၾကီးျမိဳ႕)

ခရီးသြားပန္းစကားခရီးစဥ္ – ၈ (ေတာင္ၾကီးျမိဳ႕) စာေရးဆရာေဇာ္ခုိင္ဦး၏ စာေပေဟာေျပာေဆြးေႏြးခ်က္ – ၂