ပန္းစကား

Latest
Most Viewed
Most Commented
ခရီးသြားပန္းစကား ခရီစဥ္ – ၃ (ပဲခူးတုိင္း၊ နတ္တလင္းျမိဳ႕)

ခရီးသြားပန္းစကား ခရီစဥ္ – ၃ (ပဲခူးတုိင္း၊ နတ္တလင္းျမိဳ႕) စာေရးဆရာမခင္ႏၱာ၏ စာေပေဟာေျပာေဆြးေႏြးခ်က္ အပုိင္း(၁)

ခရီးသြား ပန္းစကား စာေပေဟာေျပာေဆြးေႏြးပြဲ ခရီးစဥ္(၁) လားရိႈးၿမိဳ႕ အပိုင္း-၄

ရန္ၿငိဳးေတြ အမုန္းစကားေတြ ေျပၿငိမ္းေစဖုိ႔ ပန္းစကားေလးေတြသာ ေျခြေစခ်င္တဲ့ မသီတာ (စမ္းေခ်ာင္း)၏ ေဟာေျပာခ်က္မ်ားကုိ ခရီးသြားပန္းစကား-ခရီးစဥ္ (၁)-လားရိူးခရီးစဥ္ (အပိုင္း-၄)တြင္ ထုတ္လႊင့္တင္ဆက္ေပးသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။ ႐ိုက္ကူး – နန္းသိဂႌ၊ ၾကည္သာေအး တည္းျဖတ္ -နန္းသိဂႌ

ခရီးသြားပန္းစကား အမွန္းတရားကင္းေသာေျဖရွင္းမႈဆီသုိ႔

ခရီးသြားပန္းစကား အမွန္းတရားကင္းေသာေျဖရွင္းမႈဆီသုိ႔ ဦးကုိကုိၾကီး၊ မသီတာ(စမ္းေခ်ာင္း)၊ ေနဘုန္းလတ္ ႏွင့္ သီတာ (ဒီဗီြဘီ) တုိ႔စကား၀ုိင္းဖြဲ႕ေဆြးေႏြးျခင္…

ခရီးသြားပန္းစကား ခရီးစဥ္ – ၂(မေကြးတုိင္း၊ ေရစၾကိဳျမိဳ႕)

ခရီးသြားပန္းစကား ခရီးစဥ္ – ၂(မေကြးတုိင္း၊ ေရစၾကိဳျမိဳ႕)စာေရးဆရာ ရဲသွ်မ္း၏ စာေပေဟာေျပာေဆြးေႏြးအပိုင္း(၇)

ခရီးသြားပန္းစကား ခရီးစဥ္ – ၁ (လားရႈိးခရီးစဥ္)

ခရီးသြားပန္းစကား ခရီးစဥ္ – ၁ (လားရႈိးခရီးစဥ္) မသီတာ(စမ္းေခ်ာင္း)၏ စာေပေဟာေျပာေဆြးေႏြးခ်က္ အပုိင္း – ၄

ဆရာဦးဘုန္း(ဓာတု) ပုသိမ္ၿမိဳ႕ စာေပေဟာေျပာပဲြ (အပိုင္း – ၁)

ပန္းစကားခရီးစဥ္(၆) ပုသိမ္ၿမိဳ႕မွာ စာေရးဆရာ ဦးဘုန္း (ဓာတု)က “လူသားအခ်င္းခ်င္းအမုန္းမပြားဖို႔ငါတို႔ႏုတ္ကို ေစာင့္စည္းစို႔”ဆိုတဲ့ ပန္းစကားေတြေျပာတတ္ေစရန္အတြက္ သူ႕ဘဝအေတြ႔အၾကဳံမ်ားထဲက အေၾကာင္းအရာမ်ားေဟာေျပာခ်က္ကုိ ၾကည့္ရႈႏိုင္ရန္ အပုိင္း (၁) ကို ထုတ္လႊင့္လိုက္ပါတယ္။ ႐ိုက္ကူး – ၀င္းေက်ာ္သူ ၊ ေဇာ္မင္းေထြး တည္းျဖတ္ – အိသူဇာ

ခရီးသြားပန္းစကား စာေပေဟာေျပာေဆြးေႏြးပြဲ (ဦးဘုန္း ဓာတု)

ခရီးသြားပန္းစကား စာေပေဟာေျပာေဆြးေႏြးပြဲ (ဦးဘုန္း ဓာတု) ထုတ္လုပ္မႈတာ၀န္ခံ – သီတာ ( DVB ) ရုိက္ကူး – နန္းသဂၤီ၊ အိသူဇာ၊ ၀င္းေက်ာ္သူ တည္းျဖတ္ – အိသူဇာ

ခရီးသြားပန္စကားခရီးစဥ္-၆ (ပုသိမ္ျမိဳ႕)

ခရီးသြားပန္စကားခရီးစဥ္-၆ (ပုသိမ္ျမိဳ႕) စာေပေဟာေျပာေဆြးေႏြးခ်က္အပိုင္း(၃)

ခရီးသြား ပန္းစကား စာေပေဟာေျပာေဆြးေႏြးပြဲ ခရီးစဥ္(၂) ေရစႀကိဳ အပိုင္း-၂

DVB entertainment မွ အဂၤါ ၾကာသပေတး စေနေန႔ မ်ားတြင္ ထုတ္လႊင့္မည္ျဖစ္ေသာ အစီအစဥ္သစ္လူသား အခ်င္းခ်င္းအမုန္းမပြားဖို႔ငါတို႔ႏႈတ္ကို ေစာင့္စည္းစို႔ ဆိုတဲ့ခရီးသြားပန္းစကား စာေပေဟာေျပာပြဲ အစီစဥ္ မွာေတာ့ ေရစႀကိဳၿမိဳ႔တြင္ စာေရးဆရာ ရဲသွ်မ္းရဲ႔ အမုန္းစကားေတြမေျပာတတ္ေစဖို႔ ရည္ရြယ္ၿပီး ယခု ခရီးစဥ္(၂) အပိုင္း(၂) မွာေတာ့ စာဖတ္ျခင္းေၾကာင့္ဘယ္လို စကားေျပာရမယ္ဆိုတဲ့ အသိကို ကေလးေတြကအစ သိရွိေစဖို႔အတြက္ ဥပမာေလးေတြနဲ႔ ေျပာၾကားခဲ့တာကို ၾကည့္ရႈႏိုင္ရန္ တင္ျပေပးလိုက္ပါတယ္—— ႐ိုက္ကူး – ၀င္းေက်ာ္သူ တည္းျဖတ္ – အိသူဇာ