ပန္းစကား

Latest
Most Viewed
Most Commented
စာေရးဆရာမ ခင္သႏၱာ၏ စာေပေဟာေျပာပြဲ (နတ္တလင္းၿမိဳ႕ အပိုင္း ၄ ေနာက္ဆံုးပိုင္း)

ပန္းစကားခရီးစဥ္(၃) မေကြးတိုင္း နတ္တလင္းၿမို႕တြင္ စာေရးဆရာမ ခင္သႏၱာရဲ႕ ေျပာျပခ်င္တဲ့ “လူသားအခ်င္းခ်င္းအမုန္းမပြားဖို႔ ငါတို႔ႏုတ္ကို ေစာင့္စည္းစို႔”ဆိုတဲ့ ပန္းစကားေတြေျပာတတ္ေစရန္အတြက္ လူငယ္ေတြကို ေျပာျပခ်င္တာက”မ်က္စိကိုလည္းဖြင့္ထားပါ နားကိုလည္းစြင့္ထားပါ ကိုယ့္ခံစားခ်က္ေတြအတိုင္း စိတ္ရွိတဲ့အတိုင္းလုပ္ေနရင္ ယဥ္ေက်းတဲ့စကားေျပာေပမယ့္လည္း ပန္းစကားမျဖစ္ဘူးဆိုတဲ့” အစီအစဥ္ကို နတၱလင္းခရီးစဥ္ အပိုင္း-၄ ေနာက္ဆံုးပိုင္းကို တင္ဆက္ေပးထားပါတယ္။ ႐ိုက္ကူး – Winေက်ာ္သူ တည္းျဖတ္ -နန္းသိဂႌ

စာေရးဆရာမ ခင္သႏၱာ၏ စာေပေဟာေျပာပြဲ (နတ္တလင္းၿမိဳ႕ အပိုင္း ၃)

မေကြးတိုင္း နတ္တလင္းၿမို႕တြင္ စာေရးဆရာမ ခင္သႏၱာရဲ႕ ေျပာျပခ်င္တဲ့ “လူသားအခ်င္းခ်င္းအမုန္းမပြားဖို႔ ငါတို႔ႏုတ္ကို ေစာင့္စည္းစို႔”ဆိုတဲ့ ပန္းစကားေတြေျပာတတ္ေစရန္အတြက္ ခ်ိဳသာတဲ့ ပန္းစကားေတြေျပာေနေပမယ့္ ခံယူတဲ့လူရဲ့ စိတ္နဲ႔ဝန္းက်င္ကို လိုက္ၿပီးေျပာင္းလဲသြားတယ္ ဆိုတာကို “ဆား” နဲ႔ဥပမာေပးထားတဲ့ ပန္းစကားခရီးစဥ္(၃) အစီအစဥ္ကို တင္ဆက္ေပးလိုက္ပါတယ္။ ႐ိုက္ကူး – Winေက်ာ္သူ တည္းျဖတ္ -နန္းသိဂႌ

စာေရးဆရာမ ခင္သႏၱာ၏ စာေပေဟာေျပာပြဲ (နတ္တလင္းၿမိဳ႕ အပိုင္း ၂)

ခရီးသြား ပန္းစကား စာေပေဟာေျပာေဆြးေႏြးပြဲ ခရီးစဥ္(၃)အျဖစ္ ပန္းစကားခရီးစဥ္(၃)ကို မေကြးတိုင္း နတၱလင္းၿမိဳ႕မွာ စာေရးဆရာမ ခင္သႏၱာရဲ႕ ေျပာျပခ်င္တဲ့ “လူသားအခ်င္းခ်င္း အမုန္းမပြားဖို႔ ငါတို႔ႏုတ္ကို ေစာင့္စည္းစို႔”ဆိုတဲ့ ပန္းစကားေတြေျပာတတ္ေစရန္အတြက္ ခ်ိဳသာတဲ့ စကားေျပာျခင္းအတြက္ ယဥ္ေက်းမႈ႔ဆိုတာ စကားေျပာခ်ိဳတာ ကိုယ္ေလးကိုရို႔လိုက္တာက ယဥ္က်းမႈ မဟုတ္ဘူး တစ္ကယ့္ဝမ္းတြင္းေစတနာကသာ ယဥ္ေက်းမႈ အစစ္ျဖစ္တယ္ဆိုတာကို ေဟာေျပာထားတဲ့ အစီအစဥ္ျဖစ္ပါတယ္။ ႐ိုက္ကူး – Winေက်ာ္သူ တည္းျဖတ္ -နန္းသိဂႌ

စာေရးဆရာမ ခင္သႏၱာ၏ စာေပေဟာေျပာပြဲ (နတ္တလင္းၿမိဳ႕ အပိုင္း-၁)

မေကြးတိုင္း နတၱလင္းၿမိဳ႕မွာ စာေရးဆရာမ ခင္သႏၱာ ေျပာျပခ်င္တဲ့ “လူသားအခ်င္းခ်င္း အမုန္းမပြားဖို႔ ငါတို႔ႏုတ္ကို ေစာင့္စည္းစို႔”ဆိုတဲ့ ပန္းစကားေတြေျပာတတ္ေစရန္အတြက္ ခ်ိဳသာတဲ့ စကားေျပာျခင္းအတြက္ ဘယ္လိုမ်ိဳးေတြ ျဖစ္လာႏိုင္သလဲဆိုတာေတြကို ေျပာျပမယ့္ ခရီးသြား ပန္းစကားခရီးစဥ္(၃) အစီအစဥ္ ျဖစ္ပါတယ္။ ႐ိုက္ကူး – Winေက်ာ္သူ တည္းျဖတ္ -နန္းသိဂႌ

ခရီးသြားပန္စကားခရီးစဥ္ – ၈ (ေတာင္ၾကီးျမိဳ႕)

ခရီးသြားပန္စကားခရီးစဥ္ – ၈ (ေတာင္ၾကီးျမိဳ႕) စာေရးဆရာေဇာ္ခုိင္ဦး၏ စာေပေဟာေျပာေဆြးေႏြးခ်က္ အပုိင္း – ၇ (ေနာက္ဆုံးပုိင္း)

စာေရးဆရာ ေနဘုန္းလတ္ မွ ပန္းစကားရည္ရြယ္ခ်က္အားေဟာေျပာျခင္း (အပုိင္း-၂)

ခရီးသြားပန္းစကား၏ ရည္ရြယ္ခ်က္ႏွင့္လုပ္ေဆာင္ခ်က္ မ်ားအေၾကာင္း စာေရးဆရာ ကိုေနဘုန္းလတ္မွ ေျပာၾကားျခင္း အပိုင္း-၂ ကို ထုတ္လြင့္ တင္ဆက္ေပးလိုက္ပါတယ္ ႐ိုက္ကူး – ၀င္းေက်ာ္သူ တည္းျဖတ္ – အိသူဇာ

စာေရးဆရာ ေနဘုန္းလတ္ မွ ပန္းစကားရည္ရြယ္ခ်က္အားေဟာေျပာျခင္း (အပုိင္း-၁)

ခရီးသြားပန္းစကား၏ ရည္ရြယ္ခ်က္ႏွင့္လုပ္ေဆာင္ခ်က္ မ်ားအေၾကာင္း စာေရးဆရာ ကိုေနဘုန္းလတ္မွ ေျပာၾကားျခင္း အပိုင္း-၁ ကို ထုတ္လြင့္ တင္ဆက္ေပးလိုက္ပါတယ္ ႐ိုက္ကူး – ၀င္းေက်ာ္သူ တည္းျဖတ္ – အိသူဇာ

ခရီးသြားပန္းစကား ခရီးစဥ္ – ၈ (ေတာင္ၾကီးျမိဳ႕)

ခရီးသြားပန္းစကား ခရီးစဥ္ – ၈ (ေတာင္ၾကီးျမိဳ႕) စာေရးဆရာေဇာ္ခုိင္ဦး ၏စာေပေဟာေျပာေဆြးေႏြးခ်က္ အပုိင္း – ၅

ခရီးသြား ပန္းစကား စာေပေဟာေျပာေဆြးေႏြးပြဲ ခရီးစဥ္(၁) လားရိႈးၿမိဳ႕ အပိုင္း-၅ (ေနာက္ဆုံးပုိင္း)

ခရီးသြားပန္းစကား ခရီးစဥ္ (၁) လားရိူးခရီးစဥ္ (အပိုင္း-၅)ေနာက္ဆုံးပိုင္းမွာ ဆရာမ မသီတာ(စမ္းေခ်ာင္း)၏ ပန္းစကားေဟာေျပာခ်က္မ်ားကုိ ၾကည့္ရူရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ႐ိုက္ကူး – နန္းသိဂႌ၊ ၾကည္သာေအး တည္းျဖတ္ -နန္းသိဂႌ