ပန္းစကား

Latest
Most Viewed
Most Commented
အမုန္းစကားေတြ မေျပာတတ္ေစဖို႔ စာေရးဆရာရဲသွ်မ္းရဲ႕စကား၀ိုင္း (အပိုင္း ၃ ေနာက္ဆံုးပိုင္း)

လူသား အခ်င္းခ်င္းအမုန္းမပြားေစဖုိ႔ ပန္းစကားေတြ ဘယ္လုိေျခြရမလဲဆုိတာ ခရီးသြားပန္းစကား စာေပေဟာေျပာပြဲ အစီစဥ္မွာေတာ့ ေရစႀကိဳၿမိဳ႔တြင္ စာေရးဆရာ ရဲသွ်မ္းရဲ႔ အမုန္းစကားေတြမေျပာတတ္ေစဖို႔ ရည္ရြယ္ၿပီး ယခုခရီးစဥ္ (၂) အပိုင္း (၁၀) မွာေတာ့ ေရစႀကိဳၿမိဳ႔မွ ေဒသခံမ်ားႏွင့္ စကားဝိုင္းဖြဲ႔ေဆြးေႏြးျခင္း အပိုင္း(၃) ေရစႀကိဳၿမို႔ခရီးစဥ္ေနာက္ဆံုးပိုင္းကိုၾကည့္ရူႏုိင္ရန္ ထုတ္လႊင့္တင္ဆက္ေပးလုိက္ပါတယ္။ ႐ိုက္ကူး – ၀င္းေက်ာ္သူ တည္းျဖတ္ – အိသူဇာ

အမုန္းစကားေတြ မေျပာတတ္ေစဖို႔ စာေရးဆရာရဲသွ်မ္းရဲ႕စကား၀ိုင္း (အပိုင္း ၂)

လူသား အခ်င္းခ်င္းအမုန္းမပြားေစဖုိ႔ ပန္းစကားေတြ ဘယ္လုိေျခြရမလဲဆုိတာ ခရီးသြားပန္းစကား စာေပေဟာေျပာပြဲ အစီစဥ္မွာေတာ့ ေရစႀကိဳၿမိဳ႔တြင္စာေရးဆရာ ရဲသွ်မ္းရဲ႔အမုန္းစကားေတြမေျပာတတ္ေစဖို႔ ရည္ရြယ္ၿပီး ယခုခရီးစဥ္ (၂) အပိုင္း (၉) မွာေတာ့ ေရစႀကိဳၿမိဳ႔မွ ေဒသခံမ်ားႏွင့္ စကားဝိုင္းဖြဲ႔ေဆြးေႏြးျခင္း အပိုင္း(၂) ကိုၾကည့္ရူႏုိင္ရန္ ထုတ္လႊင့္တင္ဆက္ေပးလုိက္ပါတယ္။ ႐ိုက္ကူး – ၀င္းေက်ာ္သူ တည္းျဖတ္ – အိသူဇာ

အမုန္းစကားေတြမေျပာတတ္ေစဖို႔ စာေရးဆရာရဲသွ်မ္းရဲ႕စကား၀ိုင္း (အပိုင္း ၁)

လူသား အခ်င္းခ်င္းအမုန္းမပြားဖို ငါတို႔ႏႈတ္ကို ေစာင့္စည္းစို႔ဆိုတဲ့ခရီးသြားပန္းစကား စာေပေဟာေျပာပြဲ အစီစဥ္ မွာေတာ့ ေရစႀကိဳၿမိဳ႔တြင္စာေရးဆရာ ရဲသွ်မ္းရဲ႕အမုန္းစကားေတြမေျပာတတ္ေစဖို႔ ရည္ရြယ္ၿပီး ယခု ခရီးစဥ္(၂) အပိုင္း(၈) မွာေတာ့ ေရစႀကိဳၿမိဳ႔မွ ေဒသခံမ်ားႏွင့္ စကားဝိုင္းဖြဲ႔ေဆြးေႏြးျခင္း အပိုင္း(၁) ကိုတင္ျပေပးလိုက္ပါတယ္ ႐ိုက္ကူး – ၀င္းေက်ာ္သူ တည္းျဖတ္ – အိသူဇာ

ဆရာဦးဘုန္း(ဓာတု) ပုသိမ္ၿမိဳ႕ စာေပေဟာေျပာပဲြ (အပိုင္း ၅ ေနာက္ဆံုးပိုင္း)

ခရီးသြားပန္းစကား အစီအစဥ္ရဲ႕ ခရီးစဥ္(၆)အပိုင္း-၅ မွာေတာ့ ခရီးသြားတဲ့ သူငယ္ခ်င္းႏွစ္ေယာက္အေၾကာင္းကို ကင္းၿမီးေကာက္တစ္ေယာက္နဲ႔ လူေတြဟာ ေလာကႀကီးကို ကယ္တင္ဖို႔အတြက္ အေၾကာင္းအရာေလးနဲ႔ ေရေသာက္ခ်င္တဲ့ လူတစ္ေယာက္အတြက္ ေရကိုျမင္ေအာင္မၾကည့္ပဲ ခြက္ေတြကိုသာ ၾကည့္ေနတဲ့ လူေတြေၾကာင့္ ပဋိပကၡေတြျဖစ္ေနၾကတာ ေလးကို ဥပမာေပးျပသ သြားၿပီး အမုန္းစကားနဲ႔ ပန္းစကား ဆိုၿပီးေခါင္းစဥ္ေပးထားတဲ့ ကဗ်ာေလးကိုရြတ္ဆိုသြားတဲ့ ဆရာဦးဘုန္း(ဓာတု) ေဟာေျပာေဆြးေႏြးခ်က္ ေနာက္ဆံုးပိုင္း ကိုထုတ္လႊင့္ေပးလိုက္ပါတယ္။ ႐ိုက္ကူး – ၀င္းေက်ာ္သူ ၊ ေဇာ္မင္းေထြး တည္းျဖတ္ – အိသူဇာ

ဆရာဦးဘုန္း(ဓာတု) ပုသိမ္ၿမိဳ႕ စာေပေဟာေျပာပဲြ (အပိုင္း ၄)

ခရီးသြားပန္းစကား အစီအစဥ္ရဲ႕ ခရီးစဥ္(၆)အပိုင္း-၄ မွာ လူတစ္ေယာက္ရဲ႕ အလွဟာ ဆံပင္နဲ႔ပတ္သတ္လား ဦးေခါင္းရဲ႕ အလွဟာဆံပင္မဟုတ္ဘူး ဘာေတြလဲဆိုတာေတြေျပာျပမဲ့ အေၾကာင္းရာနဲ႔ ေကာင္းကင္ဘံုကဆင္းသက္လာတဲကလူက “ကိုယ့္မ်က္စိနဲ႔ ျမင္ေနရတဲ့ အရာေတြေတာင္မွ မခ်စ္တတ္ပဲ မျမင္ရတဲ့ဘုရားကို ခ်စ္တယ္ခ်စ္တယ္ေျပာေနရင္ ဒါဟာလိမ္လည္မႈပဲ” ဆိုတာေတြ ကို ႏွလံုးသာထဲစြဲက်န္ေနေအာင္ ေျပာျပမဲ့ အပိုင္း-၄— ႐ိုက္ကူး – ၀င္းေက်ာ္သူ ၊ ေဇာ္မင္းေထြး တည္းျဖတ္ – အိသူဇာ

ဆရာဦးဘုန္း(ဓာတု) ပုသိမ္ၿမိဳ႕ စာေပေဟာေျပာပဲြ (အပိုင္း-၃)

ခရီးသြားပန္းစကားခရီးစဥ္(၆) ပုသိမ္ၿမိဳ႔ တြင္က်င္းပေသာ ဦးဘုန္း(ဓာတု) ေဟာေျပာခ်က္ အပိုင္း(၃) တြင္ လူသားတိုင္း ဘာနဲ႔ေနသင့္လဲဆုိတာကုိ သာဓကေပး ေဟာေျပာျခင္းအေၾကာင္းအရာမ်ား ကုိ ၾကည့္ရႈႏိုင္ရန္ တင္ဆက္ေပးလိုက္ပါတယ္။ ႐ိုက္ကူး – ၀င္းေက်ာ္သူ ၊ ေဇာ္မင္းေထြး တည္းျဖတ္ – အိသူဇာ

ဆရာဦးဘုန္း(ဓာတု) ပုသိမ္ၿမိဳ႕ စာေပေဟာေျပာပဲြ (အပိုင္း-၂)

ခရီးသြားပန္းစကားခရီးစဥ္(၆) ပုသိမ္ၿမိဳ႔ တြင္က်င္းပေသာ ဦးဘုန္း(ဓာတု) ေဟာေျပာခ်က္ အပိုင္း(၂) တြင္ လူသားတိုင္း မိမိတို႔ ခ်စ္ျခင္းသေကၤတကို ျပသရန္အတြက္ သူမ်ားမိသားစုဘဝ ကိုမျဖတ္ဆီးရန္အတြက္ သာဓကေပး ေဟာေျပာျခင္းကို ၾကည့္ရႈႏိုင္ရန္ တင္ျပေပးလိုက္ပါတယ္… ႐ိုက္ကူး – ၀င္းေက်ာ္သူ ၊ ေဇာ္မင္းေထြး တည္းျဖတ္ – အိသူဇာ

ဆရာဦးဘုန္း(ဓာတု) ပုသိမ္ၿမိဳ႕ စာေပေဟာေျပာပဲြ (အပိုင္း – ၁)

ပန္းစကားခရီးစဥ္(၆) ပုသိမ္ၿမိဳ႕မွာ စာေရးဆရာ ဦးဘုန္း (ဓာတု)က “လူသားအခ်င္းခ်င္းအမုန္းမပြားဖို႔ငါတို႔ႏုတ္ကို ေစာင့္စည္းစို႔”ဆိုတဲ့ ပန္းစကားေတြေျပာတတ္ေစရန္အတြက္ သူ႕ဘဝအေတြ႔အၾကဳံမ်ားထဲက အေၾကာင္းအရာမ်ားေဟာေျပာခ်က္ကုိ ၾကည့္ရႈႏိုင္ရန္ အပုိင္း (၁) ကို ထုတ္လႊင့္လိုက္ပါတယ္။ ႐ိုက္ကူး – ၀င္းေက်ာ္သူ ၊ ေဇာ္မင္းေထြး တည္းျဖတ္ – အိသူဇာ

ခရီးသြားပန္းစကားခရီးစဥ္ – ၈ (ေတာင္ၾကီးျမဳိ႕)

ခရီးသြားပန္းစကားခရီးစဥ္ – ၈ (ေတာင္ၾကီးျမဳိ႕) စာေရးဆရာ ဦးဘုန္း (ဓာတု)၏စာေပေဟာေျပာေဆြးေႏြးခ်က္ အပိုင္း (၁)