႐ုပ္ရွင္ပဲြေတာ္မ်ား

Latest
Most Viewed
Most Commented
ဝႆန္ရုပ္ရွင္ပြဲေတာ္ဖြင့္ပြဲ (၄ စက္တင္ဘာ ၂၀၁၃)

ဝႆန္ရုပ္ရွင္ပြဲေတာ္ဖြင့္ပြဲ (၄ စက္တင္ဘာ ၂၀၁၃)

၀ႆန္ရုပ္ရွင္ပြဲ ဆုရကားမ်ား (စက္တင္ဘာ ၂၀၁၃)

၀ႆန္ရုပ္ရွင္ပြဲ ဆုရကားမ်ား (စက္တင္ဘာ ၂၀၁၃)

ျပတိုက္ (၁၄ ဒီဇင္ဘာ ၂၀၁၄)

Entertainment မွထုတ္လႊင့္ျပသေသာ အစီအစဥ္သစ္- ျပတိုက္ (၁၄ ဒီဇင္ဘာ ၂၀၁၄) လူႈယ္႐ုပ္႐ွင္ပြဲေတာ္ ႏွင့္ ဝႆ န္႐ုပ္႐ွင္ပြဲေတာ္မ်ားတြင္ ယွဥ္ၿပိဳင္ၾကေသာ ၿပိဳင္ပြဲဝင္ Short Film, Documentary Film, Animation Film မ်ားကို အပတ္စဥ္ ဗုဒၶဟူးေန႔ ႏွင့္ ေသာၾကာေန႔ မ်ားတြင္ ထုတ္လႊင့္ျပသမည့္ ျပတိုက္ အစီအစဥ္သစ္ နမူနာ….