႐ုပ္ရွင္ပဲြေတာ္မ်ား

Latest
Most Viewed
Most Commented
ျပတိုက္ (၁၄ ဒီဇင္ဘာ ၂၀၁၄)

Entertainment မွထုတ္လႊင့္ျပသေသာ အစီအစဥ္သစ္- ျပတိုက္ (၁၄ ဒီဇင္ဘာ ၂၀၁၄) လူႈယ္႐ုပ္႐ွင္ပြဲေတာ္ ႏွင့္ ဝႆ န္႐ုပ္႐ွင္ပြဲေတာ္မ်ားတြင္ ယွဥ္ၿပိဳင္ၾကေသာ ၿပိဳင္ပြဲဝင္ Short Film, Documentary Film, Animation Film မ်ားကို အပတ္စဥ္ ဗုဒၶဟူးေန႔ ႏွင့္ ေသာၾကာေန႔ မ်ားတြင္ ထုတ္လႊင့္ျပသမည့္ ျပတိုက္ အစီအစဥ္သစ္ နမူနာ….

၀ႆန္ရုပ္ရွင္ပြဲ ဆုရကားမ်ား (စက္တင္ဘာ ၂၀၁၃)

၀ႆန္ရုပ္ရွင္ပြဲ ဆုရကားမ်ား (စက္တင္ဘာ ၂၀၁၃)

ဝႆန္ရုပ္ရွင္ပြဲေတာ္ဖြင့္ပြဲ (၄ စက္တင္ဘာ ၂၀၁၃)

ဝႆန္ရုပ္ရွင္ပြဲေတာ္ဖြင့္ပြဲ (၄ စက္တင္ဘာ ၂၀၁၃)