တိုင္းရင္းသားသတင္းအစီအစဥ္

တိုင္းရင္းသားဘာသာ သတင္းအစီအစဥ္ေတြကိုု ၂၀၁၅ ေမလ ၂၅ ရက္ေန႔က စတင္ၿပီး ေန႔စဥ္ မနက္ ၇း၄၅ နာရီ ၊ ည ၉ း၄၅ နာရီေတြမွာ ဒီဗီဘီရုုပ္ျမင္သံၾကားလိုုင္းကေန ထုတ္လႊင့္ပါတယ္။
မြန္ဘာသာ အစီအစဥ္ – တနလာၤေန႔
ရွမ္းဘာသာ အစီအစဥ္ – အဂၤါေန႔
ကရင္ဘာသာ အစီအစဥ္ – ဗုဒၶဟူးေန႔
ကရင္နီဘာသာ အစီအစဥ္ – ၾကာသပေတးေန႔
ခ်င္းဘာသာ အစီအစဥ္ – ေသာၾကာေန႔
ရခုိင္ဘာသာ အစီအစဥ္ – စေနေန႔
ျမန္မာဘာသာ သတင္းအက်ဥ္းခ်ဴပ္ – တနဂၤေႏြေန႔

Latest
Most Viewed
Most Commented
DVB TV – တုိင္းရင္းသားဘာသာ သတင္းအစီအစဥ္(ျမန္မာ)

DVB TV – တုိင္းရင္းသားဘာသာ သတင္းအစီအစဥ္(ျမန္မာ)

DVB TV – တုိင္းရင္းရႈေထာင့္အစီအစဥ္

DVB TV – တုိင္းရင္းရႈေထာင့္အစီအစဥ္

DVB TV – တုိင္းရင္းသားဘာသာ သတင္းမ်ားအစီအစဥ္(ရွမ္း)

DVB TV – တုိင္းရင္းသားဘာသာ သတင္းမ်ားအစီအစဥ္(ရွမ္း)

DVB TV – တုိင္းရင္းသားဘာသာ သတင္းအစီအစဥ္(မြန္)

DVB TV – တုိင္းရင္းသားဘာသာ သတင္းအစီအစဥ္(မြန္)

တပတ္အတြင္း တိုင္းရင္းသား သတင္းအစီအစဥ္မ်ား စုစည္းတင္ျပခ်က္

တိုင္းရင္းသားဘာသာ သတင္းအစီအစဥ္ေတြကိုု ေမလ ၂၅ ရက္ေန႔က စတင္ထုုတ္လႊင့္ေနပါၿပီ။ ေန႔စဥ္ မနက္ ၇း၄၅ နာရီ ၊ ည ၉ း၄၅ နာရီေတြမွာ ဒီဗီဘီရုုပ္ျမင္သံၾကားလိုုင္းကေန ရွဳစားႏိုုင္ပါတယ္။ ဒီဗီဘီ တီဗီသတင္း စာမ်က္ႏွာမွာ တပတ္အတြင္း တိုင္းရင္းသား သတင္းအစီအစဥ္မ်ားကို တစုတစည္းတည္း ရွဳစားႏိုင္သလို တိုင္းရင္သားဘာသာ တခုုခ်င္းအလိုုက္လည္း ေရြးခ်ယ္ၾကည့္ရွဳႏိုင္ေအာင္ တင္ဆက္ေပးထားပါတယ္။ တနလာၤေန႔ – မြန္ဘာသာ သတင္းအစီအစဥ္ အဂၤါေန႔ – ရွမ္းဘာသာ သတင္းအစီအစဥ္ ဗုဒၶဟူးေန႔ – ကရင္ဘာသာ သတင္းအစီအစဥ္ ၾကာသပေတးန႔ – ကရင္နီဘာသာ သတင္းအစီအစဥ္ ေသာၾကာေန႔ – ခ်င္းဘာသာ သတင္းအစီအစဥ္ တနဂၤေႏြေန႔ – ျမန္မာဘာသာ သတင္းအက်ဥ္းခ်ဴပ္

ရခုိင္ဘာသာတုိင္းရင္းသားသတင္းအစီအစဥ္ (၄-၇-၂၀၁၅)

ရခုိင္ဘာသာတုိင္းရင္းသားသတင္းအစီအစဥ္

တုိင္းရင္းသားဘာသာသတင္းအစီအစဥ္ (ကရင္)

တုိင္းရင္းသားဘာသာသတင္းအစီအစဥ္ (ကရင္)

တုိင္းရင္းသားဘာသာ သတင္းအစီအစဥ္(ကရင္)

တုိင္းရင္းသားဘာသာ သတင္းအစီအစဥ္(ကရင္)

တုိင္းရင္းသားဘာသာ သတင္းအစီအစဥ္(ရွမ္း)

တုိင္းရင္းသားဘာသာ သတင္းအစီအစဥ္(ရွမ္း)