တိုင္းရင္းသားသတင္းအစီအစဥ္

တိုင္းရင္းသားဘာသာ သတင္းအစီအစဥ္ေတြကိုု ၂၀၁၅ ေမလ ၂၅ ရက္ေန႔က စတင္ၿပီး ေန႔စဥ္ မနက္ ၇း၄၅ နာရီ ၊ ည ၉ း၄၅ နာရီေတြမွာ ဒီဗီဘီရုုပ္ျမင္သံၾကားလိုုင္းကေန ထုတ္လႊင့္ပါတယ္။
မြန္ဘာသာ အစီအစဥ္ – တနလာၤေန႔
ရွမ္းဘာသာ အစီအစဥ္ – အဂၤါေန႔
ကရင္ဘာသာ အစီအစဥ္ – ဗုဒၶဟူးေန႔
ကရင္နီဘာသာ အစီအစဥ္ – ၾကာသပေတးေန႔
ခ်င္းဘာသာ အစီအစဥ္ – ေသာၾကာေန႔
ရခုိင္ဘာသာ အစီအစဥ္ – စေနေန႔
ျမန္မာဘာသာ သတင္းအက်ဥ္းခ်ဴပ္ – တနဂၤေႏြေန႔

Latest
Most Viewed
Most Commented
ရွမ္းဘာသာ တုိင္းရင္းသားသတင္းအစီအစဥ္ (၂-၆-၂၀၁၅)

DVB TV – ရွမ္းဘာသာ တုိင္းရင္းသားသတင္းအစီအစဥ္

တုိင္းရင္းသား သတင္းအစီအစဥ္ ( ျမန္မာ )

တုိင္းရင္းသား သတင္းအစီအစဥ္ ( ျမန္မာ ) တင္ဆက္ – BNI

တုိင္းရင္းသားဘာသာသတင္းအစီအစဥ္ (ရွမ္း)

တုိင္းရင္းသားဘာသာသတင္းအစီအစဥ္ (ရွမ္း)

တုိင္းရင္းသားဘာသာသတင္းအစီအစဥ္ (ရွမ္း)

တုိင္းရင္းသားဘာသာသတင္းအစီအစဥ္ (ရွမ္း)

တုိင္းရင္းသားဘာသာ အစီအစဥ္(ခ်င္း)

တုိင္းရင္းသားဘာသာ အစီအစဥ္(ခ်င္း)

တုိင္းရင္းသားဘာသာအစီအစဥ္(ခ်င္း)

တုိင္းရင္းသားဘာသာအစီအစဥ္(ခ်င္း)

တုိင္းရင္းသားဘာသာသတင္းအစီအစဥ္(ရခုိင္)

တုိင္းရင္းသားဘာသာသတင္းအစီအစဥ္(ရခုိင္)

တုိင္းရင္းသားဘာသာသတင္းအစီအစဥ္(ရွမ္း)

တုိင္းရင္းသားဘာသာသတင္းအစီအစဥ္(ရွမ္း)

တုိင္းရင္းသားဘာသာ သတင္းအစီအစဥ္(မြန္)

တုိင္းရင္းသားဘာသာ သတင္းအစီအစဥ္(မြန္)