တိုင္းရင္းသားသတင္းအစီအစဥ္

တိုင္းရင္းသားဘာသာ သတင္းအစီအစဥ္ေတြကိုု ၂၀၁၅ ေမလ ၂၅ ရက္ေန႔က စတင္ၿပီး ေန႔စဥ္ မနက္ ၇း၄၅ နာရီ ၊ ည ၉ း၄၅ နာရီေတြမွာ ဒီဗီဘီရုုပ္ျမင္သံၾကားလိုုင္းကေန ထုတ္လႊင့္ပါတယ္။
မြန္ဘာသာ အစီအစဥ္ – တနလာၤေန႔
ရွမ္းဘာသာ အစီအစဥ္ – အဂၤါေန႔
ကရင္ဘာသာ အစီအစဥ္ – ဗုဒၶဟူးေန႔
ကရင္နီဘာသာ အစီအစဥ္ – ၾကာသပေတးေန႔
ခ်င္းဘာသာ အစီအစဥ္ – ေသာၾကာေန႔
ရခုိင္ဘာသာ အစီအစဥ္ – စေနေန႔
ျမန္မာဘာသာ သတင္းအက်ဥ္းခ်ဴပ္ – တနဂၤေႏြေန႔

Latest
Most Viewed
Most Commented
DVB TV – တုိင္းရင္းသားဘာသာ သတင္းအစီအစဥ္(ရွမ္း)

DVB TV – တုိင္းရင္းသားဘာသာ သတင္းအစီအစဥ္(ရွမ္း)

DVB TV – တုိင္းရင္းရႈေထာင့္အစီအစဥ္

DVB TV – တုိင္းရင္းရႈေထာင့္အစီအစဥ္

DVB TV – တုိင္းရင္းသားဘာသာ သတင္းမ်ားအစီအစဥ္(မြန္)

DVB TV – တုိင္းရင္းသားဘာသာ သတင္းမ်ားအစီအစဥ္(မြန္)

DVB TV – တုိင္းရင္းသားဘာသာ သတင္းအစီအစဥ္(ျမန္မာ)

DVB TV – တုိင္းရင္းသားဘာသာ သတင္းအစီအစဥ္(ျမန္မာ)

DVB TV – တုိင္းရင္းသားဘာသာ သတင္းအစီအစဥ္(ရခုိင္)

DVB TV – တုိင္းရင္းသားဘာသာ သတင္းအစီအစဥ္(ရခုိင္)

DVB TV – တုိင္းရင္းသားဘာသာ သတင္းမ်ားအစီအစဥ္(ကခ်င္)

DVB TV – တုိင္းရင္းသားဘာသာ သတင္းမ်ားအစီအစဥ္(ကခ်င္)

DVB TV – တုိင္းရင္းသားဘာသာ သတင္မ်ားအစီအစဥ္(ကရင္)

DVB TV – တုိင္းရင္းသားဘာသာ သတင္မ်ားအစီအစဥ္(ကရင္)

DVB TV – တုိင္းရင္းသားဘာသာ သတင္းအစီအစဥ္ ( ရွမ္း )

DVB TV – တုိင္းရင္းသားဘာသာ သတင္းအစီအစဥ္ ( ရွမ္း ) တင္ဆက္ – BNI

DVB TV – တုိင္းရင္းသားဘာသာ သတင္းမ်ားအစီအစဥ္(မြန္)

DVB TV – တုိင္းရင္းသားဘာသာ သတင္းမ်ားအစီအစဥ္(မြန္)