တိုင္းရင္းသားသတင္းအစီအစဥ္

တိုင္းရင္းသားဘာသာ သတင္းအစီအစဥ္ေတြကိုု ၂၀၁၅ ေမလ ၂၅ ရက္ေန႔က စတင္ၿပီး ေန႔စဥ္ မနက္ ၇း၄၅ နာရီ ၊ ည ၉ း၄၅ နာရီေတြမွာ ဒီဗီဘီရုုပ္ျမင္သံၾကားလိုုင္းကေန ထုတ္လႊင့္ပါတယ္။
မြန္ဘာသာ အစီအစဥ္ – တနလာၤေန႔
ရွမ္းဘာသာ အစီအစဥ္ – အဂၤါေန႔
ကရင္ဘာသာ အစီအစဥ္ – ဗုဒၶဟူးေန႔
ကရင္နီဘာသာ အစီအစဥ္ – ၾကာသပေတးေန႔
ခ်င္းဘာသာ အစီအစဥ္ – ေသာၾကာေန႔
ရခုိင္ဘာသာ အစီအစဥ္ – စေနေန႔
ျမန္မာဘာသာ သတင္းအက်ဥ္းခ်ဴပ္ – တနဂၤေႏြေန႔

Latest
Most Viewed
Most Commented
မေနာေျမ သတင္းအစီအစဥ္

မေနာေျမ သတင္းအစီအစဥ္

မြန္ဘာသာ တုိင္းရင္းသားသတင္းအစီအစဥ္

မြန္ဘာသာ တုိင္းရင္းသားသတင္းအစီအစဥ္

ရွမ္းဘာသာ တုိင္းရင္းသားသတင္းအစီအစဥ္ (၂၆-၅-၂၀၁၅)

ရွမ္းဘာသာ တုိင္းရင္းသားသတင္းအစီအစဥ္

ကရင္ဘာသာ တုိင္းရင္းသား သတင္းအစီအစဥ္ (၂၇-၅-၂၀၁၅)

ကရင္ဘာသာ တုိင္းရင္းသား သတင္းအစီအစဥ္

ခ်င္းဘာသာ တုိင္းရင္းသား သတင္းအစီအစဥ္ (၂၉ -၅-၂၀၁၅)

ခ်င္းဘာသာ တုိင္းရင္းသား သတင္းအစီအစဥ္

တပတ္အတြင္း တိုင္းရင္းသား သတင္းအစီအစဥ္မ်ား စုစည္းတင္ျပခ်က္

တိုင္းရင္းသားဘာသာ သတင္းအစီအစဥ္ေတြကိုု ေမလ ၂၅ ရက္ေန႔က စတင္ထုုတ္လႊင့္ေနပါၿပီ။ ေန႔စဥ္ မနက္ ၇း၄၅ နာရီ ၊ ည ၉ း၄၅ နာရီေတြမွာ ဒီဗီဘီရုုပ္ျမင္သံၾကားလိုုင္းကေန ရွဳစားႏိုုင္ပါတယ္။ ဒီဗီဘီ တီဗီသတင္း စာမ်က္ႏွာမွာ တပတ္အတြင္း တိုင္းရင္းသား သတင္းအစီအစဥ္မ်ားကို တစုတစည္းတည္း ရွဳစားႏိုင္သလို တိုင္းရင္သားဘာသာ တခုုခ်င္းအလိုုက္လည္း ေရြးခ်ယ္ၾကည့္ရွဳႏိုင္ေအာင္ တင္ဆက္ေပးထားပါတယ္။ တနလာၤေန႔ – မြန္ဘာသာ သတင္းအစီအစဥ္ အဂၤါေန႔ – ရွမ္းဘာသာ သတင္းအစီအစဥ္ ဗုဒၶဟူးေန႔ – ကရင္ဘာသာ သတင္းအစီအစဥ္ ၾကာသပေတးန႔ – ကရင္နီဘာသာ သတင္းအစီအစဥ္ ေသာၾကာေန႔ – ခ်င္းဘာသာ သတင္းအစီအစဥ္ တနဂၤေႏြေန႔ – ျမန္မာဘာသာ သတင္းအက်ဥ္းခ်ဴပ္

ကရင္နီဘာသာ တုိင္းရင္းသား သတင္းအစီအစဥ္ (၂၈-၅-၂၀၁၅)

ကရင္နီဘာသာ တုိင္းရင္းသား သတင္းအစီအစဥ္

မြန္ဘာသာ တုိင္းရင္းသား အစီအစဥ္ (၂၅-၅-၂၀၁၅)

ဒီဗီဘီ ရုုပ္ျမင္သံၾကားကေန တိုင္းရင္းသားဘာသာ သတင္းအစီအစဥ္ေတြကိုု ေမလ ၂၅ ရက္ေန႔က စတင္ထုုတ္လႊင့္ေနပါၿပီ။ ေန႔စဥ္ မနက္ ၇း၄၅ နာရီ ၊ ည ၉ း၄၅ နာရီေတြမွာ ဒီဗီဘီရုုပ္ျမင္သံၾကားလိုုင္းကေန ရွဳစားႏိုုင္ပါတယ္။ မြန္ဘာသာ အစီအစဥ္ – တနလာၤေန႔ ရွမ္းဘာသာ အစီအစဥ္ – အဂၤါေန႔ ကရင္ဘာသာ အစီအစဥ္ – ဗုဒၶဟူးေန႔ ကရင္နီဘာသာ အစီအစဥ္ – ၾကာသပေဒးေန႔ ခ်င္းဘာသာ အစီအစဥ္ – ေသာၾကာေန႔ ရခုိင္ဘာသာ အစီအစဥ္ – စေနေန႔ ျမန္မာဘာသာ သတင္းအက်င္းခ်ဴပ္ – တနဂၤေႏြေန႔ ဒီေန႔ ေမလ ၂၅ရက္ေန႔မွာေတာ့ မြန္ဘာသာ အစီအစဥ္ကို တင္ဆက္ေပးထားပါတယ္။