ေရြးေကာက္ပဲြ

Latest
Most Viewed
Most Commented
DVB TV – ခ်င္းျပည္နယ္ စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီ ေရြးေကာက္ပြဲ

DVB TV – ခ်င္းျပည္နယ္ စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီ ေရြးေကာက္ပြဲကိုေတာ့ ေအာက္တိုဘာ ၈ ရက္ေန႔က က်င္းပခဲ့တာျဖစ္ၿပီး လြတ္လပ္ၿပီး တရားမွ်တတဲ႔ ေရြးေကာက္ပြဲ ျဖစ္တယ္လုိ႔ ေလ့လာေစာင္႔ၾကည့္သူေတြက ေျပာပါတယ္။ ဒီသတင္းကို ေအာင္ဆန္းဦးက ေပးပို႔ထားတာပါ။

ေရြးေကာက္ပြဲအလြန္ သုံးသပ္ေဆြးေႏြးမႈ စကား၀ိုင္း

“က်ေနာ္ ဒီလိုုစဥ္းစားတယ္.. က်ေနာ္က USDP မွာေနတယ္ ဘယ္ပါတီမွလဲမကူးဘူး.. တသီးပုဂၢလေတြလဲ လုံး၀ စိတ္မ၀င္စားဘူး.. အဲဒိေတာ့ က်ေနာ္ USDP မွာ ဆက္ေနသင့္ မေနသင့္က ဒီ၃လမွာ အစည္းအေ၀းေတြဘာေတြ ေခၚၿပီးေတာ့ အေျခအေန ၾကည့္လိုုက္ဦးမယ္… ဘာျဖစ္လိုု႔လဲဆိုုေတာ့ က်ေနာ္တို႔ USDP ၾကီးက တကယ့္ reform အစစ္ လုပ္ဖုုိ႔လိုုတယ္..” ေရြးေကာက္ပြဲအလြန္ ၅ရက္အၾကာ သုုံးသပ္ေဆြးေႏြးမႈ စကား၀ိုင္း ပါ၀င္ေဆြးေႏြးသူမ်ား – မ်ဳိးသာထက္ (DVB) – ဦးလွေဆြ (ဂန္႔ေဂါ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္) – ဦးသန္းစိုး (အႏိုင္ရ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္သားလွယ္) DVB TV – 12.11.2015

DVB TV – ရွမ္းျပည္နယ္မွာဖိအားေပးမဲထည့္ခုိင္းတာမ်ိဳးေတြ မရွိေအာင္ေဆာင္ရြက္

DVB TV – ရွမ္းျပည္နယ္မွာဖိအားေပးမဲထည့္ခုိင္းတာမ်ိဳးေတြမရွိေအာင္ေဆာင္ရြက္ထားတယ္လုိ႔ရွမ္းတုိင္းရင္းသားမ်ားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ကေျပာဆုိလုိက္ပါတယ္။ကုိေမာင္ေပးပုိ႔ထားတာပါ။

ထဲထဲ၀င္၀င္ေရြးေကာက္ပြဲအျမင္အစီအစဥ္

ထဲထဲ၀င္၀င္ေရြးေကာက္ပြဲအျမင္အစီအစဥ္

စဥ္းစဥ္းစားစားမဲတစ္ျပား ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲ သုံးသပ္ခ်က္

စဥ္းစဥ္းစားစားမဲတစ္ျပား ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲ သုံးသပ္ခ်က္

၂၀၁၅ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲ အထူးအစီအစဥ္

၂၀၁၅ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲ အထူးအစီအစဥ္

၂၀၁၅ ခုႏွစ္ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲအထူးအစီအစဥ္

၂၀၁၅ ခုႏွစ္ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲအထူးအစီအစဥ္

စဥ္းစဥ္းစားစားမဲတစ္ျပားအစီအစဥ္

စဥ္းစဥ္းစားစားမဲတစ္ျပားအစီအစဥ္

ထဲထဲ၀င္၀င္ေရြးေကာက္ပြဲအျမင္အစီအစဥ္

ထဲထဲ၀င္၀င္ေရြးေကာက္ပြဲအျမင္အစီအစဥ္