ေရြးေကာက္ပဲြ

Latest
Most Viewed
Most Commented
၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲ အစီအစဥ္ (၂) (၁၈ ရက္ ႏို၀င္ဘာလ ၂၀၁၄)

၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲ အစီအစဥ္ (၂) (၁၈ ရက္ ႏို၀င္ဘာလ ၂၀၁၄)

ေရႊးေကာက္ပြဲႏွင့္အမ်ဳိးသမီးအစီအစဥ္

ေရႊးေကာက္ပြဲႏွင့္အမ်ဳိးသမီးအစီအစဥ္

DVB Entertainment – Voter Education (အပုိင္း-၁)

ေရြးေကာက္ပြဲတြင္မဲေပးခြင့္ဟာ အလြန္အေရးႀကီးပုံ၊ ေရြးေကာက္ပြဲမွာပါ၀င္ခြင့္ကႏုိင္ငံသားတုိင္းအခြင့္အေရး ႀကိဳတင္မဲကုိ ဘယ္လုိလူမ်ိဳးေတြ/ ဘယ္လုိပုံစံမ်ိဳးေပးရမယ္၊ ႀကိဳတင္မဲေပးမယ္ဆုိရင္ မျဖစ္မေနသိထားရမယ့္အခ်က္မ်ား စတာေတြကုိ ရုပ္ရွင္သရုပ္ေဆာင္မ်ားနဲ႔ရုိက္ကူးထားတဲ့ Voter Education (အပုိင္း-၁) ကုိ DVB Entertainment မွ ထုတ္လႊင့္တင္ဆက္ေပးလုိက္တယ္။

၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲအထူးအစီအစဥ္

၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲအထူးအစီအစဥ္

၈၈မ်ဳိးဆက္ေက်ာင္းသားလူငယ္မ်ား(ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏုိင္ငံ)

၈၈မ်ဳိးဆက္ေက်ာင္းသားလူငယ္မ်ား(ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏုိင္ငံ) ရုိက္ကူး – ယမင္းဦး၊ ကုိေမာင္ အခ်က္အလက္ – Documentation Unit တည္းျဖတ္ – ေက်ာ္သက္မင္း

ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္လူထုသတင္းအစီအစဥ္

ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္လူထုသတင္းအစီအစဥ္ တင္ဆက္ – ေအာင္္ထြန္းျမင့္ တည္းျဖတ္ – ကုိေအာင္ ရုိက္ကူး – လူထုသတင္းသမားမ်ား

၂၀၁၅ ေရႊးေကာက္ပြဲ အစီအစဥ္ ၂၉

၂၀၁၅ ေရႊးေကာက္ပြဲ အစီအစဥ္ ၂၉ တင္ဆက္ – ကုိေမာင္ ရုိက္ကူး – ဒီဗီြဘီ တည္းျဖတ္ – ကုိေမာင္

၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲ အထူးအစီအစဥ္

၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲ အထူးအစီအစဥ္ တင္ဆက္ – ကုိေမာင္ ရုိက္ကူး – DVB, ကုိေမာင္ တည္းျဖတ္ – ကုိေမာင္

ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ အေမးအေျဖအပုိင္း(၂)

ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ အေမးအေျဖအပုိင္း(၂) တရြာတပုဒ္ဆန္းဆိုုသလိုု ေရြးေကာက္ပြဲ မက်င္းပခင္ တရက္အလိုုမွာ နယ္ေျမေဒသ အသီးသီးက မဲဆႏၵရွင္ေတြရဲ႔ အခက္အခဲ အေတြ႔အၾကဳံေတြ၊ ေမးခြန္းထုတ္စရာေတြဟာ DVB Hot line ကိုု အခ်ိန္နဲ႔အမွ် ေရာက္ရွိလာေနပါတယ္။ DVB Hot line ကိုု ဖုုန္းေတြနဲ႔ ဆက္သြယ္ေျပာၾကားလာတဲ့ မဲဆႏၵရွင္ေတြအတြက္ အေမးအေျဖက႑ကိုု တင္ဆက္ေပးထားပါတယ္။