ေရြးေကာက္ပဲြ

Latest
Most Viewed
Most Commented
စဥ္းစဥ္းစားစားမဲတစ္ျပား အစီအစဥ္ (၃)

စဥ္းစဥ္းစားစားမဲတစ္ျပား အစီအစဥ္ (၃)

၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ အမ်ိဳးသမီးအမတ္ေလာင္းပါဝင္မႈတိုးေပမယ့္လုိခ်က္ရွိေနဆဲ

၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲထက္စာရင္ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ အမ်ိဳးသမီးအမတ္ေလာင္းပါဝင္မႈတိုးလာေပမယ့္လိုအပ္ခ်က္ေတြေတာ့ ရွိေနဆဲျဖစ္ပါတယ္။ ဒီသတင္းကိုေမသၾကၤန္ေပးပို႔ထ…

ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ အေမးအေျဖအပုိင္း(၃)

ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ အေမးအေျဖအပုိင္း(၃) တရြာတပုဒ္ဆန္းဆိုုသလိုု ေရြးေကာက္ပြဲ မက်င္းပခင္ တရက္အလိုုမွာ နယ္ေျမေဒသ အသီးသီးက မဲဆႏၵရွင္ေတြရဲ႔ အခက္အခဲ အေတြ႔အၾကဳံေတြ၊ ေမးခြန္းထုတ္စရာေတြဟာ DVB Hot line ကိုု အခ်ိန္နဲ႔အမွ် ေရာက္ရွိလာေနပါတယ္။ DVB Hot line ကိုု ဖုုန္းေတြနဲ႔ ဆက္သြယ္ေျပာၾကားလာတဲ့ မဲဆႏၵရွင္ေတြအတြက္ အေမးအေျဖက႑ကိုု တင္ဆက္ေပးထားပါတယ္။

၂၀၁၅ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲ အထူးအစီအစဥ္

၂၀၁၅ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲ အထူးအစီအစဥ္

ပါတီမိတ္ဆက္ျခင္း (ဓႏုအမ်ဳိးသားမ်ားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္)

ပါတီမိတ္ဆက္ျခင္း (ဓႏုအမ်ဳိးသားမ်ားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္) ရုိက္ကူး – ယမင္းဦး၊ ကုိေမာင္ အခ်က္အလက္ – Documentation Unit တည္းျဖတ္ – ေက်ာ္သက္မင္း

ထဲထဲ၀င္၀င္ေရြးေကာက္ပြဲအျမင္

ထဲထဲ၀င္၀င္ေရြးေကာက္ပြဲအျမင္

ႀကိဳတင္မဲနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ေရြးေကာက္ပဲြေကာ္မရွင္ ဘယ္လိုစီစဥ္ထားပါသလဲ (စဥ္းစဥ္းစားစားမဲတစ္ျပား)

ဒီတပတ္ စဥ္းစဥ္းစားစားမဲတစ္ျပား အစီအစဥ္ကေနၿပီး ၂၀၁၅ အေထြေထြေရြးေကာက္ပဲြအေၾကာင္းအရာေတြကို သံုးသပ္တင္ျပထားပါတယ္။ ႀကိဳတင္မဲနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ေရြးေကာက္ပဲြေကာ္မရွင္ တာလံုေအာင္ ဘယ္လိုစီစဥ္ထားပါသလဲ…။ တင္ဆက္၊ မ်ဳိးသာထက္။

၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္ ပါတီမ်ား (ဒီမုိကေရစီႏွင့္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးပါတီ)

၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္ ပါတီမ်ား (ဒီမုိကေရစီႏွင့္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးပါတီ) ရုိက္ကူး – ယမင္းဦး၊ ကုိေမာင္ တည္းျဖတ္ – ေက်ာ္သက္မင္း

ေရြးေကာက္ပြဲေန႔မဲေပးဓာတ္ပုံျမင္ကြင္း

ေရြးေကာက္ပြဲေန႔မဲေပးဓာတ္ပုံျမင္ကြင္း