ေရြးေကာက္ပဲြ

Latest
Most Viewed
Most Commented
ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္လူထုသတင္းအစီအစဥ္

ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္လူထုသတင္းအစီအစဥ္ တင္ဆက္ – ေအာင္္ထြန္းျမင့္ တည္းျဖတ္ – ကုိေအာင္ ရုိက္ကူး – လူထုသတင္းသမားမ်ား

၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲ အထူးအစီအစဥ္

၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲ အထူးအစီအစဥ္ တင္ဆက္ – ကုိေမာင္ ရုိက္ကူး – DVB၊ ကုိေမာင္ တည္းျဖတ္ – ကုိေမာင္

ထဲထဲ၀င္၀င္ေရြးေကာက္ပြဲအျမင္ အစီအစဥ္

ထဲထဲ၀င္၀င္ေရြးေကာက္ပြဲအျမင္ အစီအစဥ္ တင္ဆက္/တည္းျဖတ္ – ေအးမိစံ ရုိက္ကူး – ဒီဗီြဘီ

စဥ္းစဥ္းစားစားမဲတစ္ျပားအစီအစဥ္

စဥ္းစဥ္းစားစားမဲတစ္ျပားအစီအစဥ္

ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္လူထုသတင္းသမားအစီအစဥ္

ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္လူထုသတင္းသမားအစီအစဥ္ တင္ဆက္ – ေအာင္ထြန္းျမင့္ ရုိက္ကူး – လူထုသတင္းသမားမ်ား သတင္းစုေဆာင္း – ေအာင္ေက်ာ္

ပါတီမိတ္ဆက္ျခင္း(ရခုိင္မ်ဳိးခ်စ္ပါတီ)

ပါတီမိတ္ဆက္ျခင္း(ရခုိင္မ်ဳိးခ်စ္ပါတီ) ရုိက္ကူး – ကုိေမာင္၊ ယမင္းဦး အခ်က္အလက္ – Documentation Unit တည္းျဖတ္ – ေက်ာ္သက္မင္း

ပါတီမိတ္ဆက္ျခင္း(လူ႔ေဘာင္သစ္ဒီမုိကရက္တစ္ပါတီ)

ပါတီမိတ္ဆက္ျခင္း(လူ႔ေဘာင္သစ္ဒီမုိကရက္တစ္ပါတီ) ရုိက္ကူး – ကုိေမာင္၊ ယမင္းဦး အခ်က္အလက္ – Documentation Unit တည္းျဖတ္ – ေက်ာ္သက္မင္း

စဥ္းစဥ္းစားစားမဲတစ္ျပားအစီအစဥ္

စဥ္းစဥ္းစားစားမဲတစ္ျပားအစီအစဥ္

ထဲထဲ၀င္၀င္းေရြးေကာက္ပြဲအျမင္

ထဲထဲ၀င္၀င္းေရြးေကာက္ပြဲအျမင္ တင္ဆက္ – စုိးသီဟ၊ ေအးမိစံ ရုိက္ကူး – စုိးသီဟ၊ ညီလင္းထြန္း၊ ရဲ၀င္းထုိက္၊ Archive တည္းျဖတ္ – စုိးသီဟ၊ ေအးမိစံ