ေရြးေကာက္ပဲြ

Latest
Most Viewed
Most Commented
၂၀၁၅ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲအထူးအစီအစဥ္

၂၀၁၅ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲအထူးအစီအစဥ္

၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲ အထူးအစီအစဥ္

၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲ အထူးအစီအစဥ္ တင္ဆက္ – ကုိေမာင္ ရုိက္ကူး – DVB၊ ကုိေမာင္ တည္းျဖတ္ – ကုိေမာင္

DVB Entertainment – Voter Eudcation (Part-2)

ေရြးေကာက္ပြဲေတြရဲ႕မဲေပးမႈပုံစံ မဲေပးရာမွာ တံဆိပ္တုံးဘယ္လုိႏွိပ္ရမလဲ မဲသြားေပးရမယ့္ေန႔မွာ ႀကဳံေတြ႔ရမယ့္အေနအထား မဲဆႏၵရွင္ေတြ မဲေပးတဲ့ေန႔မွာ သတိထားရမယ့္အခ်က္မ်ား စတာေတြကုိ ရွင္းလင္းေျပာျပထားတဲ့ Voter Education (အပုိင္း-၂) ကုိ DVB Entertainment မွ ထုတ္လႊင့္တင္ဆက္ေပးလုိက္တယ္။

ဒီမုိကေရစီႏွင့့္ျငိမ္းခ်မ္းေရးပါတီ

ဒီမုိကေရစီႏွင့့္ျငိမ္းခ်မ္းေရးပါတီ ရုိက္ကူး – ပုိင္စုိး အခ်က္အလက္ – Documentation Unit တည္းျဖတ္ – ေက်ာ္သက္မင္း

ထဲထဲ၀င္၀င္ေရြးေကာက္ပြဲအျမင္

ထဲထဲ၀င္၀င္ေရြးေကာက္ပြဲအျမင္ တင္ဆက္ – ေအးမိစံ ရုိက္ကူး – ဆန္နီ တည္းျဖတ္ – ေအးမိစံ အခ်က္အလက္ – ဦးခင္သန္း၊ မ်ဳိးသူရဦး၊ အိအိျဖဳိး

ႀကိဳတင္မဲနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ေရြးေကာက္ပဲြေကာ္မရွင္ ဘယ္လိုစီစဥ္ထားပါသလဲ (စဥ္းစဥ္းစားစားမဲတစ္ျပား)

ဒီတပတ္ စဥ္းစဥ္းစားစားမဲတစ္ျပား အစီအစဥ္ကေနၿပီး ၂၀၁၅ အေထြေထြေရြးေကာက္ပဲြအေၾကာင္းအရာေတြကို သံုးသပ္တင္ျပထားပါတယ္။ ႀကိဳတင္မဲနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ေရြးေကာက္ပဲြေကာ္မရွင္ တာလံုေအာင္ ဘယ္လိုစီစဥ္ထားပါသလဲ…။ တင္ဆက္၊ မ်ဳိးသာထက္။

စဥ္းစဥ္းစားစားမဲတစ္ျပား အစီအစဥ္

စဥ္းစဥ္းစားစာမဲတစ္ျပား အစီအစဥ္

ဧရာ၀တီတိုင္း၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ ဦးသိန္းေအာင္မဲဆြယ္

ဧရာ၀တီတိုင္း၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ ဦးသိန္းေအာင္က သူ႔အေနနဲ႔ တရား၀င္မဲဆြယ္စည္းရံုးဖို႔ မလိုဘူးလို႔ ေျပာပါတယ္ ။ ဒီသတင္းကို စိုးရက ေပးပို႔ထားတာပါ ။

ေရြးေကာက္ပြဲ ႏွင့္ လူထုသတင္းသမားအစီအစဥ္

ေရြးေကာက္ပြဲ ႏွင့္ လူထုသတင္းသမားအစီအစဥ္ တင္ဆက္ – ေအာင္ထြန္းျမင့္ ရုိက္ကူး – လူထုသတင္းသမားမ်ား တည္းျဖတ္ – ကုိေအာင္