ေရြးေကာက္ပဲြ

Latest
Most Viewed
Most Commented
၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္ပါတီမ်ား ( ျပည္ေထာင္စု ၾကံ႕ခုိင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ျဖိဳးေရး ပါတီ )

၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္ပါတီမ်ား ( ျပည္ေထာင္စု ၾကံ႕ခုိင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ျဖိဳးေရး ပါတီ ) ရုိက္ကူး – စုိးရ တည္းျဖတ္ – ေက်ာ္သက္မင္း

ဧရာ၀တီတိုင္း၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ ဦးသိန္းေအာင္မဲဆြယ္

ဧရာ၀တီတိုင္း၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ ဦးသိန္းေအာင္က သူ႔အေနနဲ႔ တရား၀င္မဲဆြယ္စည္းရံုးဖို႔ မလိုဘူးလို႔ ေျပာပါတယ္ ။ ဒီသတင္းကို စိုးရက ေပးပို႔ထားတာပါ ။

ထဲထဲ၀င္၀င္ေရြးေကာက္ပြဲအျမင္အစီအစဥ္

ထဲထဲ၀င္၀င္ေရြးေကာက္ပြဲအျမင္အစီအစဥ္

အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္

အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ရုိက္ကူး – ပုိင္စုိး အခ်က္အလက္ – Documentation Unit တည္းျဖတ္ – ေက်ာ္သက္မင္း

ဒီမုိကေရစီႏွင့့္ျငိမ္းခ်မ္းေရးပါတီ

ဒီမုိကေရစီႏွင့့္ျငိမ္းခ်မ္းေရးပါတီ ရုိက္ကူး – ပုိင္စုိး အခ်က္အလက္ – Documentation Unit တည္းျဖတ္ – ေက်ာ္သက္မင္း

DVB Entertainment – Voter Education (အပုိင္း-၁)

ေရြးေကာက္ပြဲတြင္မဲေပးခြင့္ဟာ အလြန္အေရးႀကီးပုံ၊ ေရြးေကာက္ပြဲမွာပါ၀င္ခြင့္ကႏုိင္ငံသားတုိင္းအခြင့္အေရး ႀကိဳတင္မဲကုိ ဘယ္လုိလူမ်ိဳးေတြ/ ဘယ္လုိပုံစံမ်ိဳးေပးရမယ္၊ ႀကိဳတင္မဲေပးမယ္ဆုိရင္ မျဖစ္မေနသိထားရမယ့္အခ်က္မ်ား စတာေတြကုိ ရုပ္ရွင္သရုပ္ေဆာင္မ်ားနဲ႔ရုိက္ကူးထားတဲ့ Voter Education (အပုိင္း-၁) ကုိ DVB Entertainment မွ ထုတ္လႊင့္တင္ဆက္ေပးလုိက္တယ္။

ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္လူထုသတင္းသမားအစီအစဥ္

ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္လူထုသတင္းသမားအစီအစဥ္ တင္ဆက္ – ေအာင္ထြန္းျမင့္ တည္းျဖတ္ – ကုိေအာင္

စဥ္းစဥ္းစားစားမဲတစ္ျပားအစီအစဥ္

စဥ္းစဥ္းစားစားမဲတစ္ျပားအစီအစဥ္

ထဲထဲ၀င္၀င္ေရြးေကာက္ပြဲအျမင္

ထဲထဲ၀င္၀င္ေရြးေကာက္ပြဲအျမင္