ေရြးေကာက္ပဲြ

Latest
Most Viewed
Most Commented
DVB Entertainment – Voter Education (အပုိင္း-၁)

ေရြးေကာက္ပြဲတြင္မဲေပးခြင့္ဟာ အလြန္အေရးႀကီးပုံ၊ ေရြးေကာက္ပြဲမွာပါ၀င္ခြင့္ကႏုိင္ငံသားတုိင္းအခြင့္အေရး ႀကိဳတင္မဲကုိ ဘယ္လုိလူမ်ိဳးေတြ/ ဘယ္လုိပုံစံမ်ိဳးေပးရမယ္၊ ႀကိဳတင္မဲေပးမယ္ဆုိရင္ မျဖစ္မေနသိထားရမယ့္အခ်က္မ်ား စတာေတြကုိ ရုပ္ရွင္သရုပ္ေဆာင္မ်ားနဲ႔ရုိက္ကူးထားတဲ့ Voter Education (အပုိင္း-၁) ကုိ DVB Entertainment မွ ထုတ္လႊင့္တင္ဆက္ေပးလုိက္တယ္။

#Election 26 ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲ အထူးအစီအစဥ္

၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲ အထူးအစီအစဥ္ တင္ဆက္ – ယမင္းဦး ရုိက္ကူး – မ်ိဳးေဇာ္လင္း၊ ဆန္နီ၊ အိမမမြန္၊ ယမင္းဦး တည္းျဖတ္ – ယမင္းဦး

ေရြးေကာက္ပြဲေန႔ ျပည္သူျပည္သားသတင္းသမားမ်ားအစီအစဥ္

ေရြးေကာက္ပြဲေန႔ အနယ္နယ္ အရပ္ရပ္မဲေပးေနတဲ့ ျပည္သူ၊ ျပည္သားသတင္းသမားမ်ားျမင္ကြင္း

စဥ္းစဥ္းစားစားမဲတစ္ျပားအစီအစဥ္

စဥ္းစဥ္းစားစားမဲတစ္ျပားအစီအစဥ္

၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲ အထူးအစီအစဥ္ (၅၁)

DVB TV – ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲ အထူးအစီအစဥ္ တင္ဆက္ – ကုိေမာင္ ရုိက္ကူး – DVB၊ ကုိေမာင္

၂၀၁၅ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲအထူးအစီအစဥ္

၂၀၁၅ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲအထူးအစီအစဥ္

၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္ပါတီမ်ား (ေခတ္သစ္ျပည္ေထာင္စုပါတီ)

၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္ပါတီမ်ား (ေခတ္သစ္ျပည္ေထာင္စုပါတီ) ရုိက္ကူး – ေမသၾကၤန္ တည္းျဖတ္ – ေက်ာ္သက္မင္း

အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္

အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ရုိက္ကူး – ပုိင္စုိး အခ်က္အလက္ – Documentation Unit တည္းျဖတ္ – ေက်ာ္သက္မင္း

စဥ္းစဥ္းစားစားမဲတစ္ျပားအစီအစဥ္

စဥ္းစဥ္းစားစားမဲတစ္ျပားအစီအစဥ္