ေရြးေကာက္ပဲြ

Latest
Most Viewed
Most Commented
၂၀၁၅ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲအထူးအစီအစဥ္

၂၀၁၅ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲအထူးအစီအစဥ္

အနယ္နယ္ အရပ္ရပ္ျပည္သူမ်ား မဲေပးျမင္ကြင္းဓာတ္ပုံမ်ား(၈)

အနယ္နယ္ အရပ္ရပ္ျပည္သူမ်ား မဲေပးျမင္ကြင္းဓာတ္ပုံမ်ား(၈)

ေရြးေကာက္ပြဲေန႔ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ရုုံးခ်ဳပ္ေရွ႔ ျမင္ကြင္း

ေရြးေကာက္ပြဲေန႔ ညပိုင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ေရႊဂုံတိုင္ရွိ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ရုုံးခ်ဳပ္ေရွ႔ ျမင္ကြင္း

ေရြးေကာက္ပြဲေန႔မဲေပးဓာတ္ပုံျမင္ကြင္း

ေရြးေကာက္ပြဲေန႔မဲေပးဓာတ္ပုံျမင္ကြင္း

ေရြးေကာက္ပြဲေန႔ ျပည္သူျပည္သားသတင္းသမားမ်ားအစီအစဥ္

ေရြးေကာက္ပြဲေန႔ အနယ္နယ္ အရပ္ရပ္မဲေပးေနတဲ့ ျပည္သူ၊ ျပည္သားသတင္းသမားမ်ားျမင္ကြင္း

ေရြးေကာက္ပြဲေန႔မဲေပးဓာတ္ပုံျမင္ကြင္း

ေရြးေကာက္ပြဲေန႔မဲေပးဓာတ္ပုံျမင္ကြင္း

ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ အေမးအေျဖအပုိင္း(၅)

ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ အေမးအေျဖအပုိင္း(၅) တရြာတပုဒ္ဆန္းဆိုုသလိုု ေရြးေကာက္ပြဲ မက်င္းပခင္ တရက္အလိုုမွာ နယ္ေျမေဒသ အသီးသီးက မဲဆႏၵရွင္ေတြရဲ႔ အခက္အခဲ အေတြ႔အၾကဳံေတြ၊ ေမးခြန္းထုတ္စရာေတြဟာ DVB Hot line ကိုု အခ်ိန္နဲ႔အမွ် ေရာက္ရွိလာေနပါတယ္။ DVB Hot line ကိုု ဖုုန္းေတြနဲ႔ ဆက္သြယ္ေျပာၾကားလာတဲ့ မဲဆႏၵရွင္ေတြအတြက္ အေမးအေျဖက႑ကိုု တင္ဆက္ေပးထားပါတယ္။

ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ အေမးအေျဖအပုိင္း(၄)

ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ အေမးအေျဖအပုိင္း(၄) တရြာတပုဒ္ဆန္းဆိုုသလိုု ေရြးေကာက္ပြဲ မက်င္းပခင္ တရက္အလိုုမွာ နယ္ေျမေဒသ အသီးသီးက မဲဆႏၵရွင္ေတြရဲ႔ အခက္အခဲ အေတြ႔အၾကဳံေတြ၊ ေမးခြန္းထုတ္စရာေတြဟာ DVB Hot line ကိုု အခ်ိန္နဲ႔အမွ် ေရာက္ရွိလာေနပါတယ္။ DVB Hot line ကိုု ဖုုန္းေတြနဲ႔ ဆက္သြယ္ေျပာၾကားလာတဲ့ မဲဆႏၵရွင္ေတြအတြက္ အေမးအေျဖက႑ကိုု တင္ဆက္ေပးထားပါတယ္။

အနယ္နယ္ အရပ္ရပ္ျပည္သူမ်ား မဲေပးျမင္ကြင္းဓာတ္ပုံမ်ား(၆)

အနယ္နယ္ အရပ္ရပ္ျပည္သူမ်ား မဲေပးျမင္ကြင္းဓာတ္ပုံမ်ား(၆)