ေရြးေကာက္ပဲြ

Latest
Most Viewed
Most Commented
အမ်ဳိးသားလူငယ္ကြန္ဂရက္အဖြဲ႔က၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲေန႔ေတြ႔ရွိခ်က္ထုတ္ျပန္

အမ်ဳိးသားလူငယ္ကြန္ဂရက္အဖြဲ႔က၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲေစာင့္ၾကည့္စီမံကိန္းအရ ေရြးေကာက္ပြဲေန႔ျဖစ္စဥ္တခုလံုး ေတြ႔ရိွခ်က္ေတြကို ထုတ္ျပန္လုိက္ပါတယ္။ ဒီသတင္းကို ေဒၚေလးေလးမြန္ေပးပို႔ထားပါတယ္။

ထဲထဲ၀င္၀င္ေရြးေကာက္ပြဲအျမင္ အစီအစဥ္

ထဲထဲ၀င္၀င္ေရြးေကာက္ပြဲအျမင္ အစီအစဥ္ တင္ဆက္/တည္းျဖတ္ – ေအးမိစံ ရုိက္ကူး – ဒီဗီြဘီ

၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲအထူးအစီအစဥ္

၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲအထူးအစီအစဥ္

အပတ္စဥ္ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲ အစီအစဥ္ (၂၈)

အပတ္စဥ္ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲ အစီအစဥ္ (၂၈) တင္ဆက္ – ယမင္းဦး

စဥ္းစဥ္းစားစားမဲတစ္ျပားအစီအစဥ္

စဥ္းစဥ္းစားစားမဲတစ္ျပားအစီအစဥ္

စဥ္းစဥ္းစားစားမဲတစ္ျပားအစီအစဥ္

စဥ္းစဥ္းစားစားမဲတစ္ျပားအစီအစဥ္

စဥ္းစဥ္းစားစားမဲတစ္ျပားအစီအစဥ္

စဥ္းစဥ္းစားစားမဲတစ္ျပားအစီအစဥ္

၂၀၁၅ ခုႏွစ္ အေထြေထြအထူးေရြးေကာက္ပြဲအစီအစဥ္

၂၀၁၅ ခုႏွစ္ အေထြေထြအထူးေရြးေကာက္ပြဲအစီအစဥ္

ထဲထဲ၀င္၀င္းေရြးေကာက္ပြဲအျမင္

ထဲထဲ၀င္၀င္းေရြးေကာက္ပြဲအျမင္ တင္ဆက္ – စုိးသီဟ၊ ေအးမိစံ ရုိက္ကူး – စုိးသီဟ၊ ညီလင္းထြန္း၊ ရဲ၀င္းထုိက္၊ Archive တည္းျဖတ္ – စုိးသီဟ၊ ေအးမိစံ