ေရြးေကာက္ပဲြ

Latest
Most Viewed
Most Commented
ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ အေမးအေျဖအပုိင္း(၄)

ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ အေမးအေျဖအပုိင္း(၄) တရြာတပုဒ္ဆန္းဆိုုသလိုု ေရြးေကာက္ပြဲ မက်င္းပခင္ တရက္အလိုုမွာ နယ္ေျမေဒသ အသီးသီးက မဲဆႏၵရွင္ေတြရဲ႔ အခက္အခဲ အေတြ႔အၾကဳံေတြ၊ ေမးခြန္းထုတ္စရာေတြဟာ DVB Hot line ကိုု အခ်ိန္နဲ႔အမွ် ေရာက္ရွိလာေနပါတယ္။ DVB Hot line ကိုု ဖုုန္းေတြနဲ႔ ဆက္သြယ္ေျပာၾကားလာတဲ့ မဲဆႏၵရွင္ေတြအတြက္ အေမးအေျဖက႑ကိုု တင္ဆက္ေပးထားပါတယ္။

Election #54 ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲအထူးအစီအစဥ္

Election #54 ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲအထူးအစီအစဥ္

ေရြးေကာက္ပြဲ ႏွင့္ လူထုသတင္းသမားမ်ား အစီအစဥ္

ေရြးေကာက္ပြဲ ႏွင့္ လူထုသတင္းသမားမ်ား အစီအစဥ္ တင္ဆက္ – ေအာင္ထြန္းျမင့္ ရုိက္ကူး – လူထုသတင္းသမား တည္းျဖတ္ – ေအာင္ေက်ာ္

NLD ေရြးေကာက္ပြဲ တရား၀င္ အႏုိင္ရဖို႔ ၈ ေနရာသာလို

အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ NLD ပါတီဟာ ႏို၀င္ဘာလ ၁၁ ရက္ေန႔ ည ၉ နာရီအခ်ိန္ထိ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္မွာ အႏိုင္ရရွိၿပီး ျဖစ္သည္၊ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္မွာ အႏိုင္ရရွိဖို႔အတြက္ ၈ ေနရာသာ လိုေတာ့သည္။

စဥ္းစဥ္းစားစားမဲတစ္ျပားအစီအစဥ္

စဥ္းစဥ္းစားစားမဲတစ္ျပားအစီအစဥ္

၂၀၁၅ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲအထူးအစီအစဥ္

၂၀၁၅ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲအထူးအစီအစဥ္

ထဲထဲ၀င္၀င္ေရြးေကာက္ပြဲအျမင္ အစီအစဥ္

ထဲထဲ၀င္၀င္ေရြးေကာက္ပြဲအျမင္ အစီအစဥ္

ထဲထဲ၀င္၀င္ေရြးေကာက္ပြဲအျမင္

ထဲထဲ၀င္၀င္ေရြးေကာက္ပြဲအျမင္

ထဲထဲ၀င္၀င္ေရြးေကာက္ပြဲအျမင္အစီအစဥ္

ထဲထဲ၀င္၀င္ေရြးေကာက္ပြဲအျမင္အစီအစဥ္