Editoral Talk

တပတ္အတြင္း ထူးျခားျဖစ္ရပ္မ်ားအေပၚတြင္ မူတည္ၿပီး သတင္းစာ ဂ်ာနယ္ မဂၢဇင္းမ်ားမွ အယ္ဒီတာမ်ားႏွင့္ စာေရးဆရာမ်ားကို ဖိတ္ေခၚေဆြးေႏြးသည့္ အပတ္စဥ္ အစီအစဥ္။

Latest
Most Viewed
Most Commented
ပန္ဆန္းေဆြးေႏြးပြဲျပီးေနာက္ ႏုိင္ငံေရးအေျခအေန ဆုိင္ရာ အယ္ဒီတာ စကား၀ုိင္း

ပန္ဆန္းေဆြးေႏြးပြဲျပီးေနာက္ ႏုိင္ငံေရးအေျခအေန ဆုိင္ရာ အယ္ဒီတာ စကား၀ုိင္း တင္ဆက္ – ခင္သန္း ရုိက္ကူး – ဆန္နီ၊ ေဇယ်ာထြန္း တည္းျဖတ္ – ဆန္နီ အသံဖမ္း – ရဲ၀င္းထုိက္ ဂရပ္ဖစ္ – သက္ပုိင္ခ

အယ္ဒီတာစကား၀ုိင္းအစီအစဥ္

အယ္ဒီတာစကား၀ုိင္းအစီအစဥ္ တင္ဆက္ – တုိးေဇာ္လတ္ ရုိက္ကူး – ဆန္နီ၊ ညီလင္းထြန္း တည္းျဖတ္ – ဆန္နီ

DVB TV – အယ္ဒီတာစကား၀ုိင္း အစီအစဥ္

DVB TV – အယ္ဒီတာစကား၀ုိင္း အစီအစဥ္ ကခ်င္ျပည္နယ္နဲ႔ ရွမ္းျပည္နယ္စစ္ပြဲျဖစ္တဲ့အေပၚ ျငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းအေပၚအက်ဳိးသက္ေရာက္မႈအေပၚ သုံးသပ္ခ်က္

အယ္ဒီတာစကား၀ုိင္းအစီအစဥ္

အယ္ဒီတာစကား၀ုိင္းအစီအစဥ္ တင္ဆက္ – တုိးေဇာ္လတ္ ရုိက္ကူး – ဆန္နီ၊ ေဇယ်ာထြန္း တည္းျဖတ္ – ဆန္နီ

အယ္ဒီတာစကား၀ုိင္းအစီအစဥ္

အယ္ဒီတာစကား၀ုိင္းအစီအစဥ္ တင္ဆက္ – ခင္သန္း ရုိက္ကူး – ဆန္နီ၊ ေဇယ်ာထြန္း

DVB TV – အယ္ဒီတာစကား၀ုိင္း အစီအစဥ္

DVB TV – ၂၀၁၅ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲ ေတာင္ျပဳိကမ္းျပိဳႏုိင္တဲ့ အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ဟာ အစုိးရတာ၀န္ယူျပီး ျပည္သူအတြက္ဘယ္ေလာက္လုပ္ႏုိင္လဲ စိန္ေခၚမႈဘာေတြရွိလဲ အယ္ဒီတာစကား၀ုိင္း သုံးသပ္ခ်က္

ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ မဲစာရင္းျပဳစုမႈအေပၚ အယ္ဒီတာ့ ေျပာစကား

ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ မဲစာရင္းျပဳစုမႈအေပၚ အယ္ဒီတာ့ ေျပာစကား တင္ဆက္ – တုိးေဇာ္လတ္ ရုိက္ကူး / တည္းျဖတ္ – ဆန္နီ

အယ္ဒီတာစကား၀ုိင္းအစီအစဥ္

အယ္ဒီတာစကား၀ုိင္းအစီအစဥ္ အစုိးရ ရက္ေပါင္း ၁၀၀ အတြင္းမွာ ဘာေတြေအာင္ျမင္လဲ၊ ဘာေတြလုပ္ဖုိ႔က်န္ေသးလဲ ေဆြးေႏြးတင္ဆက္ထားပါတယ္။ တင္ဆက္ – တုိးေဇာ္လတ္ ရုိက္ကူး – ညီလင္းထြန္း

DVB TV – ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးထင္ေက်ာ္ တရုတ္ခရီးစဥ္သုံးသပ္ခ်က္ စကား၀ုိင္း

DVB TV – ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးထင္ေက်ာ္ တရုတ္ခရီးစဥ္သုံးသပ္ခ်က္ စကား၀ုိင္း