Editoral Talk

တပတ္အတြင္း ထူးျခားျဖစ္ရပ္မ်ားအေပၚတြင္ မူတည္ၿပီး သတင္းစာ ဂ်ာနယ္ မဂၢဇင္းမ်ားမွ အယ္ဒီတာမ်ားႏွင့္ စာေရးဆရာမ်ားကို ဖိတ္ေခၚေဆြးေႏြးသည့္ အပတ္စဥ္ အစီအစဥ္။

Latest
Most Viewed
Most Commented
အယ္ဒီတာ့စကား၀ုိင္းအစီအစဥ္

ေရြးေကာက္ပြဲဆုိင္ရာ အယ္ဒီတာ့စကား၀ုိင္း တင္ဆက္ – တုိးေဇာ္လတ္ ရုိက္ကူး၊ တည္းျဖတ္ – ဆန္နီ

ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ မဲစာရင္းျပဳစုမႈအေပၚ အယ္ဒီတာ့ ေျပာစကား

ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ မဲစာရင္းျပဳစုမႈအေပၚ အယ္ဒီတာ့ ေျပာစကား တင္ဆက္ – တုိးေဇာ္လတ္ ရုိက္ကူး / တည္းျဖတ္ – ဆန္နီ

အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး လက္မွတ္ထုိးမႈႏွင့္ပတ္သက္ျပီး အယ္ဒီတာ့စကား၀ုိင္း

အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး လက္မွတ္ထုိးမႈႏွင့္ပတ္သက္ျပီး အယ္ဒီတာ့စကား၀ုိင္း တင္ဆက္ – ခင္သန္း ရုိက္ကူး / တည္းျဖတ္ – ေဇယ်ာထြန္း

ေရြးေကာက္ပြဲ မဲဆြယ္စည္းရုံးမႈေတြမွာ အေႏွာက္အယွက္မ်ားလာျခင္းအေပၚ အယ္ဒီတာ ေျပာစကား

ရြးေကာက္ပြဲ မဲဆြယ္စည္းရုံးမႈေတြမွာ အေႏွာက္အယွက္မ်ားလာျခင္းအေပၚ အယ္ဒီတာ ေျပာစကား တင္ဆက္ – တုိးေဇာ္လတ္ ရုိက္ကူး – ေဇယ်ာထြန္း၊ ရဲ၀င္းထုိက္ တည္းျဖတ္ – ဆန္နီ

မဲစာရင္း မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္လုိ႔ အယ္ဒီတာ့ ေျပာစကား

မဲစာရင္း မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္လုိ႔ အယ္ဒီတာ့ ေျပာစကား တင္ဆက္ – တုိးေဇာ္လတ္ ရုိက္ကူး / တည္းျဖတ္ – ဆန္နီ

သမၼတဦးသိန္းစိန္ တရုတ္ျပည္ခရီးနဲ႔ ပတ္သက္လုိ႔ အယ္ဒီတာ့ ေျပာစကား

သမၼတဦးသိန္းစိန္ တရုတ္ျပည္ခရီးနဲ႔ ပတ္သက္လုိ႔ အယ္ဒီတာ့ ေျပာစကား တင္ဆက္ – ခင္သန္း ရုိက္ကူး – ဆန္နီ၊ ေဇယ်ာထြန္း တည္းျဖတ္ – ဆန္နီ

လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ရုပ္သိမ္းျခင္း ဆုိင္ရာနဲ႔ ပတ္သက္လုိ႔ အယ္ဒီတာ့ စကား

လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ရုပ္သိမ္းျခင္း ဆုိင္ရာနဲ႔ ပတ္သက္လုိ႔ အယ္ဒီတာ့ စကား တင္ဆက္ – ခင္သန္း ရုိက္ကူး / တည္းျဖတ္ – ဆန္နီ

ျပည္ခုိင္ျဖိဳး ပါတီ ဥကၠဌ အေျပာင္းအလဲႏွင့္ ပတ္သက္လုိ႔ အယ္ဒီတာ့ ေျပာစကား

ျပည္ခုိင္ျဖိဳး ပါတီ ဥကၠဌ အေျပာင္းအလဲႏွင့္ ပတ္သက္လုိ႔ အယ္ဒီတာ့ ေျပာစကား တင္ဆက္ – တုိးေဇာ္လတ္ ရုိက္ကူး – ဆန္နီ၊ ေဇယ်ာထြန္း တည္းျဖတ္ – ဆန္နီ

တႏိုင္ငံလုံးေရႀကီးမႈ အယ္ဒီတာစကား အစီအစဥ္

တႏိုင္ငံလုံးေရႀကီးမႈ အယ္ဒီတာစကား အစီအစဥ္ (တင္ဆက္ – တုိးေဇာ္လတ္၊ ရုိက္ကူး – ဆန္နီ၊ ေဇယ်ာထြန္း၊ တည္းျဖတ္ – ဆန္နီ)