Editoral Talk

တပတ္အတြင္း ထူးျခားျဖစ္ရပ္မ်ားအေပၚတြင္ မူတည္ၿပီး သတင္းစာ ဂ်ာနယ္ မဂၢဇင္းမ်ားမွ အယ္ဒီတာမ်ားႏွင့္ စာေရးဆရာမ်ားကို ဖိတ္ေခၚေဆြးေႏြးသည့္ အပတ္စဥ္ အစီအစဥ္။

Latest
Most Viewed
Most Commented
သတင္းမီဒီယာႏွင့္အစုိးရ အေပၚ အယ္ဒီတာ့ စကား၀ုိင္း

သတင္းမီဒီယာႏွင့္အစုိးရ အေပၚ အယ္ဒီတာ့ စကား၀ုိင္း တင္ဆက္ – တုိးေဇာ္လတ္ ရုိက္ကူး – ဆန္နီ၊ ေဇယ်ာထြန္း တည္းျဖတ္ – ဆန္နီ

အေျခခံမဲဆႏၵရွင္ စာရင္းနဲ႔ပတ္သက္လို႔ အယ္ဒီတာ့စကား၀ုိင္း

အေျခခံမဲဆႏၵရွင္ စာရင္းနဲ႔ပတ္သက္လို႔ အယ္ဒီတာ့စကား၀ုိင္း တင္ဆက္- တုိးေဇာ္လတ္ ရုိက္ကူး – ဆန္နီ၊ ေဇယ်ာထြန္း တည္းျဖတ္ – ေဇယ်ာထြန္း

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ တရုတ္ႏုိင္ငံသြားျခင္းအေပၚ အယ္ဒီတာ့စကား၀ုိင္း

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ တရုတ္ႏုိင္ငံသြားျခင္းအေပၚ အယ္ဒီတာ့စကား၀ုိင္း တင္ဆက္ – တုိးေဇာ္လတ္ ရုိက္ကူး – ဆန္နီ၊ ေဇယ်ာထြန္း တည္းျဖတ္ – ဆန္နီ

၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲရဲ႕ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းေရြးခ်ယ္ျခင္းအေပၚ အယ္ဒီတာ ေျပာစကား

၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲရဲ႕ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းေရြးခ်ယ္ျခင္းအေပၚ အယ္ဒီတာ ေျပာစကား တင္ဆက္ – ခင္သန္း ရုိက္ကူး – ဆန္နီ၊ ေဇယ်ာထြန္း တည္းျဖတ္ – ဆန္နီ

သမၼတၾကီးႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားေတြ႕ဆုံျခင္းအေပၚ အယ္ဒီတာ့ စကား၀ုိင္း

သမၼတၾကီးႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားေတြ႕ဆုံျခင္းအေပၚ အယ္ဒီတာ့ စကား၀ုိင္း တင္ဆက္ – ခင္သန္း ရုိက္ကူး – ဆန္နီ၊ ေဇယ်

ပန္ဆန္းေဆြးေႏြးပြဲျပီးေနာက္ ႏုိင္ငံေရးအေျခအေန ဆုိင္ရာ အယ္ဒီတာ စကား၀ုိင္း

ပန္ဆန္းေဆြးေႏြးပြဲျပီးေနာက္ ႏုိင္ငံေရးအေျခအေန ဆုိင္ရာ အယ္ဒီတာ စကား၀ုိင္း တင္ဆက္ – ခင္သန္း ရုိက္ကူး – ဆန္နီ၊ ေဇယ်ာထြန္း တည္းျဖတ္ – ဆန္နီ အသံဖမ္း – ရဲ၀င္းထုိက္ ဂရပ္ဖစ္ – သက္ပုိင္ခ

အယ္ဒီတာစကား၀ုိင္းအစီအစဥ္

အယ္ဒီတာစကား၀ုိင္းအစီအစဥ္ တင္ဆက္ – တုိးေဇာ္လတ္ ရုိက္ကူး – ဆန္နီ၊ ေဇယ်ာထြန္း တည္းျဖတ္ – ဆန္နီ

အယ္ဒီတာစကား၀ုိင္း အစီအစဥ္

အယ္ဒီတာစကား၀ုိင္း အစီအစဥ္ တင္ဆက္ – တုိးေဇာ္လတ္ ရုိက္ကူး – ဆန္နီ၊ ေဇယ်ာထြန္း တည္းျဖတ္ – ဆန္နီ

အယ္ဒီတာစကား၀ုိင္း

အယ္ဒီတာစကား၀ုိင္း တင္ဆက္ -ခင္သန္း ရုိက္ကူး – ဆန္နီ၊ ေဇယ်ာထြန္း တည္းျဖတ္ -ဆန္နီ