Editoral Talk

တပတ္အတြင္း ထူးျခားျဖစ္ရပ္မ်ားအေပၚတြင္ မူတည္ၿပီး သတင္းစာ ဂ်ာနယ္ မဂၢဇင္းမ်ားမွ အယ္ဒီတာမ်ားႏွင့္ စာေရးဆရာမ်ားကို ဖိတ္ေခၚေဆြးေႏြးသည့္ အပတ္စဥ္ အစီအစဥ္။

Latest
Most Viewed
Most Commented
အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး ေဆြးေႏြးပြဲအေပၚ အယ္ဒီတာ့ ေျပာစကား

အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး ေဆြးေႏြးပြဲအေပၚ အယ္ဒီတာ့ ေျပာစကား တင္ဆက္ – ခင္သန္း ရုိက္ကူး – ဆန္နီ၊ ေဇယ်ာထြန္း

အယ္ဒီတာစကား၀ုိင္းအစီအစဥ္

အယ္ဒီတာစကား၀ုိင္းအစီအစဥ္ တင္ဆက္ – တုိးေဇာ္လတ္ ရုိက္ကူး – ဆန္နီ၊ ေဇယ်ာထြန္း တည္းျဖတ္ – ဆန္နီ

ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္ အမတ္မ်ား အေၾကာင္း အယ္ဒီတာ့ ေျပာစကား

ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္ အမတ္မ်ား အေၾကာင္း အယ္ဒီတာ့ ေျပာစကား တင္ဆက္ – တုိးေဇာ္လတ္ ရုိက္ကူး – ဆန္နီ တည္းျဖတ္ – ဆန္နီ

အယ္ဒီတာစကား၀ုိင္းအစီအစဥ္

အယ္ဒီတာစကား၀ုိင္းအစီအစဥ္ တင္ဆက္ – တုိးေဇာ္လတ္ ရုိက္ကူး – ဆန္နီ၊ ေဇယ်ာထြန္း တည္းျဖတ္ – ဆန္နီ

အနိမ့္ဆုံးလစာ သတ္မွတ္ျခင္းအေပၚ အယ္ဒီတာ့ စကား၀ုိင္း

အနိမ့္ဆုံးလစာ သတ္မွတ္ျခင္းအေပၚ အယ္ဒီတာ့ စကား၀ုိင္း တင္ဆက္ – တုိးေဇာ္လတ္ ရုိက္ကူး – ဆန္နီ၊ ေဇယ်ာထြန္း တည္းျဖတ္ – ဆန္နီ

အယ္ဒီတာစကား၀ုိင္း အစီအစဥ္

အယ္ဒီတာစကား၀ုိင္း အစီအစဥ္ တင္ဆက္ – တုိးေဇာ္လတ္ ရုိက္ကူး၊ တည္းျဖတ္ – ဆန္နီ

ဒာယ္ဒီတာစကား၀ုိင္းအစီအစဥ္

ဒာယ္ဒီတာစကား၀ုိင္းအစီအစဥ္ တင္ဆက္ – တုိးေဇာ္လတ္ ရုိက္ကူး – ေဇယ်ာထြန္း၊ ရဲ၀င္းထုိက္ တည္းျဖတ္ – ေဇယ်ာထြန္း

ဒာယ္ဒီတာစကား၀ုိင္းအစီအစဥ္

ဒာယ္ဒီတာစကား၀ုိင္းအစီအစဥ္ တင္ဆက္ – တုိးေဇာ္လတ္ ရုိက္ကူး – ေဇယ်ာထြန္း၊ ရဲ၀င္းထုိက္ တည္းျဖတ္ – ေဇယ်ာထြန္း

အယ္ဒီတာစကား၀ုိင္း အစီအစဥ္

အယ္ဒီတာစကား၀ုိင္း အစီအစဥ္ တင္ဆက္ – တုိးေဇာ္လတ္ ရုိက္ကူး – ဆန္နီ၊ ေဇယ်ာထြန္း တည္းျဖတ္ – ဆန္နီ