DVB Debate

ေျမယာျပႆနာမ်ား၊ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး၊ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈ၊ လူမ်ဳိေရးပဋိပကၡ၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္မႈ၊ အမ်ဳိးသမီးမ်ား ခဲြျခားဆက္ဆံခံရမႈ၊ ၿမိဳ႕ျပအိမ္ရာစီမံကိန္း၊ စားသံုးသူ အခြင့္အေရး၊ က်န္းမာေရး၀န္ေဆာင္မႈ၊ ပညာေရးဥပေဒ စရွိသျဖင့္ ယေန႔ေခတ္ျမန္မာျပည္သူေတြ ရင္ဆိုင္ေနရေသာ အျငင္းပြားဖြယ္ ျပႆနာမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး လူတန္းစားအမ်ဳိးမ်ဳိး၊ အလႊာေပါင္းအစံုစံု၊ ဘက္အသီးသီးမွ မတူကဲြျပား ျခားနားဆန္႔က်င္ေသာ အျပန္အလွန္ေဆြးေႏြးမႈမ်ား၊ အေျခအတင္ ျငင္းခံုမႈမ်ားကို တင္ျပထားသည့္ အပတ္စဥ္ အစီအစဥ္ျဖစ္သည္။

Latest
Most Viewed
Most Commented
Does Aung San’s legacy inspire new generations?(Part A) (Feb 8, 2015)

ဒီကေန႔လူငယ္ေတြမွာ ေအာင္ဆန္းစိတ္ဓါတ္ေတြ ဘယ္ေလာက္လႊမ္းမိုးမႈရွိလဲ ဆိုသည့္ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ၈.၂.၂၀၁၅ ရက္ေန႔တြင္ ဒီဗီဘီ ရုပ္သံသတင္းဌာနမွ ထုတ္လႊင့္ျပသသြားခဲ့သည့္ ဒီဗီဘီ ဒီဘိတ္ (ပထမပိုင္း)

Nationalism is exploited for political gain” (English) (Dec 17, 2014)

On this episode of DVB Debate, the panel questions whether nationalism is exploited for political gain in Burma. Panelists agreed that nationalism is a powerful force in Burma, and needs to be carefully monitored if peace, harmony and democracy are to flourish. Watch the Debate clip in English here, then visit the website: dvbdebate.net

They take advantage of the demand for SIM cards here” (English) (Nov 2, 2014)

In DVB Debate’s telecommunications episode the studio discusses new sim cards now available in the country After more than a decade of the state’s strict control of the telecommunication sector, two foreign mobile operators, Telenor and Ooredoo have now launched services in Burma. Putting an end to the monopoly of state run Myanmar Posts and …Read more »

Who listens to the ethnic voices? (Part B) (Oct 12, 2014)

“ႏွစ္ေပါင္း ၆၀ ၾကာ ေဘးဖယ္ခံထာရတဲ့ တိုင္းရင္းသားျပည္သူေတြရဲ႕ အသံေတြကို ဒီကေန႔ ဘယ္သူေတြကနားေထာင္ေပးေနလဲ” ဆိုသည့္ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ၁၂.၁၀.၂၀၁၄ ရက္ေန႔တြင္ ဒီဗီဘီရုပ္သံသတင္းဌာနမွ ထုတ္လႊင့္ျပသခဲ့သည့္ ဒီဗီဘီ ဒီဘိတ္ (ဒုတိယပိုင္း)

Does foreign aid help or hinder Burma?(Part B) (Aug 24, 2014)

ႏိုင္ငံတကာ အကူအညီအေထာက္အပံ့ေတြဟာ အမွန္တကယ္ အကူအညီျဖစ္ရဲ႔လား ဒါမွမဟုတ္ ေႏွာင့္ေႏွးမႈေတြျဖစ္ေပၚေစလား” ဆိုသည့္ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ၂၄.၈.၂၀၁၄ ရက္ေန႔တြင္ ဒီဗီဘီ ရုပ္သံသတင္းဌာနမွ ထုတ္လႊင့္ျပသခဲ့သည့္ ဒီဗီဘီ ဒီဘိတ္ (ဒုတိယပိုင္း)

Do we need protest law ? (Jul 27, 2014)

Do we need protest law ?

Foreign Aid: where does it go? (Part B) (Jun 8, 2014)

မန္မာႏိုင္ငံကို ခပ္စိပ္စိပ္၀င္ေရာက္လာေနတဲ့ ႏိုင္ငံတကာအေထာက္အပံ့ အကူအညီေတြဟာ ျပည္သူေတြဆီ ဘယ္ေလာက္ေရာက္ရွိေနလဲ၊ အဲဒီအကူ အညီေတြရဲ႕လားရာဟာ ဘယ္လဲ” ဆိုသည့္ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ၈.၆.၂၀၁၄ ရက္ေန႔ တြင္ ဒီဗီဘီ ရုပ္သံသတင္းဌာနမွာ ထုတ္လႊင့္ျပသခဲ့သည့္ ဒီဗီဘီ ဒီဘိတ္ (ဒုတိယပိုင္း)။

How to solve land dispute?(Part A) (Apr 27, 2014)

အစိုးရသစ္လက္ထပ္တြင္အၾကီးမားဆံုးစိန္ေခၚမႈ­တစ္ခုျဖစ္သည့္ လယ္ယာေျမ သိမ္းဆည္းမႈျပႆနာေမ်ားႏွင့္ ပါတ္သတ္ျပီး ” လယ္ယာေျမျပႆနာကိုဘယ္လိုအဆံုး သတ္ၾကမလဲ” ဆိုသည့္ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ၂၇.၄.၂၀၁၄ ရက္ေန႔တြင္ ဒီဗီဘီရုပ္သံမွထုတ္လႊင့္ျပသခဲ့သည့္ ဒီဗီဘီ ဒီဘိတ္ (ပထမပိုင္း)။

‘Let them arrest us’ (Burmese) (Mar 13, 2014)

ျမန္မာျပည္ရဲ႔ ျပည္တြင္းစစ္ဟာ ကမၻာ့မွာ အရွည္ၾကာဆံုး ျဖစ္ပါတယ္။ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အုပ္စုေတြဟာ ၁၉၄၈ ခုနွစ္ကတည္းက ကိုယ္ပုိင္ျပဌာန္းအခြင့္အတြက္ တိုက္ပြဲ၀င္ေနၾကတာျဖစ္ပါတယ္။ ၂၀၁၁ ခုနွစ္မွာ အရပ္သားအစိုးရသစ္ တက္လာတဲ့အခ်ိန္မွာ လက္နက္ကိုင္ တုိင္းရင္းသား အဖြဲ႔ေတြ အားလံုးနီးပါးဟာ အဖြဲ႔အလုိက္ အပစ္ရပ္စာခ်ဳပ္ေတြကို ခ်ဳပ္ဆိုနိုင္ခဲ့ၾကပါတယ္၊ ဒါေပမယ့္ တုိက္ပြဲေတြကေတာ့ ဆက္ရွိေနပါတယ္။