DVB Debate

ေျမယာျပႆနာမ်ား၊ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး၊ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈ၊ လူမ်ဳိေရးပဋိပကၡ၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္မႈ၊ အမ်ဳိးသမီးမ်ား ခဲြျခားဆက္ဆံခံရမႈ၊ ၿမိဳ႕ျပအိမ္ရာစီမံကိန္း၊ စားသံုးသူ အခြင့္အေရး၊ က်န္းမာေရး၀န္ေဆာင္မႈ၊ ပညာေရးဥပေဒ စရွိသျဖင့္ ယေန႔ေခတ္ျမန္မာျပည္သူေတြ ရင္ဆိုင္ေနရေသာ အျငင္းပြားဖြယ္ ျပႆနာမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး လူတန္းစားအမ်ဳိးမ်ဳိး၊ အလႊာေပါင္းအစံုစံု၊ ဘက္အသီးသီးမွ မတူကဲြျပား ျခားနားဆန္႔က်င္ေသာ အျပန္အလွန္ေဆြးေႏြးမႈမ်ား၊ အေျခအတင္ ျငင္းခံုမႈမ်ားကို တင္ျပထားသည့္ အပတ္စဥ္ အစီအစဥ္ျဖစ္သည္။

Latest
Most Viewed
Most Commented
Foreign Aid: where does it go? (Part B) (Jun 8, 2014)

မန္မာႏိုင္ငံကို ခပ္စိပ္စိပ္၀င္ေရာက္လာေနတဲ့ ႏိုင္ငံတကာအေထာက္အပံ့ အကူအညီေတြဟာ ျပည္သူေတြဆီ ဘယ္ေလာက္ေရာက္ရွိေနလဲ၊ အဲဒီအကူ အညီေတြရဲ႕လားရာဟာ ဘယ္လဲ” ဆိုသည့္ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ၈.၆.၂၀၁၄ ရက္ေန႔ တြင္ ဒီဗီဘီ ရုပ္သံသတင္းဌာနမွာ ထုတ္လႊင့္ျပသခဲ့သည့္ ဒီဗီဘီ ဒီဘိတ္ (ဒုတိယပိုင္း)။

How to solve land dispute?(Part A) (Apr 27, 2014)

အစိုးရသစ္လက္ထပ္တြင္အၾကီးမားဆံုးစိန္ေခၚမႈ­တစ္ခုျဖစ္သည့္ လယ္ယာေျမ သိမ္းဆည္းမႈျပႆနာေမ်ားႏွင့္ ပါတ္သတ္ျပီး ” လယ္ယာေျမျပႆနာကိုဘယ္လိုအဆံုး သတ္ၾကမလဲ” ဆိုသည့္ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ၂၇.၄.၂၀၁၄ ရက္ေန႔တြင္ ဒီဗီဘီရုပ္သံမွထုတ္လႊင့္ျပသခဲ့သည့္ ဒီဗီဘီ ဒီဘိတ္ (ပထမပိုင္း)။

‘Let them arrest us’ (Burmese) (Mar 13, 2014)

ျမန္မာျပည္ရဲ႔ ျပည္တြင္းစစ္ဟာ ကမၻာ့မွာ အရွည္ၾကာဆံုး ျဖစ္ပါတယ္။ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အုပ္စုေတြဟာ ၁၉၄၈ ခုနွစ္ကတည္းက ကိုယ္ပုိင္ျပဌာန္းအခြင့္အတြက္ တိုက္ပြဲ၀င္ေနၾကတာျဖစ္ပါတယ္။ ၂၀၁၁ ခုနွစ္မွာ အရပ္သားအစိုးရသစ္ တက္လာတဲ့အခ်ိန္မွာ လက္နက္ကိုင္ တုိင္းရင္းသား အဖြဲ႔ေတြ အားလံုးနီးပါးဟာ အဖြဲ႔အလုိက္ အပစ္ရပ္စာခ်ဳပ္ေတြကို ခ်ဳပ္ဆိုနိုင္ခဲ့ၾကပါတယ္၊ ဒါေပမယ့္ တုိက္ပြဲေတြကေတာ့ ဆက္ရွိေနပါတယ္။

Separation between state & religion.(Part C) (Jan 19, 2014)

ဘာသာေရးႏွင့္ႏိုင္ငံေရး ခြဲျခားသင့္မသင့္ ဆိုတဲ့ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ၁၈.၁.၂၀၁၄ ရက္ေန႔တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ DVB Debate (တတိယပိုင္း)

Refugees Return (part 3 -end) (Oct 6, 2013)

၇ သိန္းခန္႔ရွိေနသည့္ ေနရာေဒသသီးသီမွ ျမန္မာဒုကၡသည္ေတြအေနႏွင့္ မိမိတို႔၏ ေနရပ္ျပန္လာႏွိုင္ရန္ ဘယ္လိုအခက္အခဲမ်ားရွိေနလဲ ၊ လက္ရွိျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အေနအထားကေကာ ၄င္းတုိ႔ျပန္လာႏွိုင္ဖို႔ လံုျခံဳမွု ၊ အခြင့္အလမ္းႏွင့္ အစီအစဥ္အမံ မ်ားက ျပန္လာႏိွုင္ေလာက္သည့္အေျခအေနရွိပါရဲ႕လား၊ စသည့္အေၾကာင္းအရာမ်ား အေပၚ ယခုလ ၅ ရက္ေန႔၌ ေဆြးေႏြးျငင္းခံုခဲ့ၾကသည့္ DVB Debate တတိယပိုင္း။

Debate ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲအလြန္ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရး ဘယ္လိုအေျပာင္းအလဲေတြ ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္မလဲ

၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲအလြန္ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရး ဘယ္လိုအေျပာင္းအလဲေတြျဖစ္ေပၚလာႏိုင္မလဲ”

”ျမန္မာ့လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရးက႑ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ဖို႔ ဘယ္လိုစိန္ေခၚမႈေတြရွိေနလဲ”

”ျမန္မာ့လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရးက႑ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ဖို႔ ဘယ္လိုစိန္ေခၚမႈေတြရွိေနလဲ” “ဒီကေန႔ အေနအထားမွာ ရာသီဥတုက မတည္ျငိမ္ဘဲနဲ႔ေျပာင္း လဲေနတယ္…အဲေတာ့ မတည္ျငိမ္တဲ့ ေျပာင္းလဲ ေနတဲ့ရာသီဥတုအေပၚမွာ က်ေနာ္တို႔က တည္ျငိမ္တဲ့ ထုတ္လုပ္မႈက႑ျဖစ္ေအာင္လုပ္ဖို႔ဆိုလို႔ရွိရင္ က်ေနာ္တို႔ က နည္းပညာကိုအေျခခံတဲ့ စီမံခန္႔ခြဲမႈေတြ လုပ္ဖို႔လိုပါတယ္” “လက္ရွိ က်ေနာ္တို႔ဘက္မွာ ေႏြစပါးေတြ ပိုးက်ေနတယ္…အဲေတာ့ က်ေနာ္တို႔ဆီမွာ သီးႏွံအာမခံစနစ္ မရွိတဲ့အခါက်ေတာ့ တစ္ခုခုျဖစ္လို႔ရွိရင္ ဘာမွ က်ေနာ္တို႔ ရလာတာမရွိဘူး…အဲေတာ့ ေငြဘယ္ေလာက္ပဲ ရင္းႏွီးႏွီး အရင္းႏွီး ဘယ္ေလာက္ပဲထုတ္ေပးထုတ္ေပး လယ္သမားက လယ္ရွံုးသြားျပီဆုိရင္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ နလံမထူေတာ့ဘူး” “ေတာင္သူလယ္သမားလို႔ အုပ္စုလိုက္ရွိေနေပမယ့္ သူတို႔လုပ္ေနရတာက တစ္ဦးခ်င္း တစ္ေယာက္ခ်င္းစီ… အဲေတာ့ ေတာင္သူလယ္သမားမွာဖိႏွိပ္ခံရတာမ်ားတယ္။ တစ္ဖက္ကက်ေတာ့လည္းၾကည့္…သြင္းအားစုေတြကုိ သြင္းလိုက္တယ္…ဒီကေန႔သြင္းအားစုဟာ ေတာင္သူလယ္သမားကထြက္လာတဲ့ ထုတ္ကုန္ထက္မက ေစ်းျမင့္ေနတယ္”

DVB TV – “ႏိုင္ငံတည္ေဆာက္ေရးမွာ လူငယ္ေတြရဲ႕ အခန္းက႑ကို ဘယ္လုိ ျမႇင့္တင္မလဲ”

DVB TV – “ႏိုင္ငံတည္ေဆာက္ေရးမွာ လူငယ္ေတြရဲ႕ အခန္းက႑ကို ဘယ္လုိ ျမႇင့္တင္မလဲ” “ႏုိင္ငံေတာ္အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ေျပာသြားတာေတြထဲမွာ တခ်ိဳ႕က ပညာရွင္ဆန္တာေပါ့ေနာ္ အလုပ္ရုံေဆြးေႏြးပြဲေတြ တက္ေနက် လူငယ္ေတြကေတာ့ နားလည္တယ္။ က်မတုိ႔ကုိယ္တုိင္နဲ႔ ျပည္နယ္က လူေတြဆို သူဆုိလိုတဲ့ ဦးေဆာင္မႈေနရာခ်ည္းပဲ ယူမေနဘဲ ေနာက္လုိက္ေကာင္း ျဖစ္ေအာင္လုပ္ၾကပါဆုိတာမ်ိဳးေတြက် ရုတ္တရက္ နားမလည္လုိက္ဘူးေပါ့ေနာ္” (နန္းေမြဆုိင္ – ရွမ္းေျမာက္လူငယ္ကုိယ္စားလွယ္၊ ႏုိင္ငံလံုးဆုိင္ရာလူငယ္မူ၀ါဒျဖစ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႔) “က်ေနာ္တို႔ဆီမွာက အသက္ ၆၀ နားထိကုိ လူငယ္ျဖစ္ေနတယ္. အသက္ငယ္တယ္ထင္ရတဲ့ လူေတြဆို ႏွိမ္ထားခ်င္တာမ်ိဳးေတြ႔ရတယ္။ တခ်ိဳ႕ဆို ‘သား’ တုိ႔ဘာတုိ႔ အသံုးအႏႈန္းေတြေခၚတယ္ ရင္းႏွီးတယ္လို႔ထင္ရတဲ့ အသံုးအႏႈန္းေပမယ့္ ဒါက လူငယ္ေတြကုိ ငယ္ေနလုိ႔ ဖိလုိက္သလိုမ်ိဳးျဖစ္တာေပါ့” (ဦးေဇယ်သူ – ဒုအယ္ဒီတာခ်ဳပ္၊ The Voice အပတ္စဥ္/ေန႔စဥ္ သတင္းစာဂ်ာနယ္) “ေခါင္းေဆာင္မႈသင္တန္းမတက္ရဘဲ …Read more »

ျမန္မာ့ ပညာေရး – အေရအတြက္လား ? အရည္အခ်င္းလား ?

DVB Debate – ျမန္မာ့ ပညာေရး – အေရအတြက္လား ? အရည္အခ်င္းလား ? “သူငယ္တန္းမွာ ကေလး အေယာက္ ၁၀၀ စေနရင္ တကၠသိုလ္ေရာက္တာ ၁၀ ေယာက္ေလာက္ပဲရွိၿပီး ၆ ေယာက္ေလာက္ပဲ ဘြဲ႔ရတယ္ေပါ့။ ဒါဟာ ေက်ာင္းထြက္ႏႈန္း အရမ္းမ်ားတယ္လုိ႔ ေျပာလုိ႔ရပါတယ္။” ေဒါက္တာ ခုိင္ၿမဲ – ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္၊ ေက်ာင္းျပင္ပႏွင့္ တသက္တာပညာေရး ဦးစီးဌာန (ပညာေရး ၀န္ႀကီး ဌာန)၊ အတြင္းေရးမွဴး (အမ်ိဳးသား ပညာေရး မူ၀ါဒ ေကာ္မရွင္) “ျမန္မာ့ပညာေရး ကိစၥေျပာမယ္ဆုိရင္ အသက္ရွင္ေနတဲ့ မ်ိဳးဆက္တုိင္းက ပညာေရး အရည္အေသြး မျပည့္မီကုိ ေခတ္အဆက္ဆက္ ခံခဲ့ရတယ္။” ဦးသိန္းႏိုင္ – တုိင္းရင္းသား ပညာေရးက႑ဆုိင္ရာ ပညာေရးအတုိင္ပင္ခံ “ပထမတန္း …Read more »