DVB Debate

ေျမယာျပႆနာမ်ား၊ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး၊ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈ၊ လူမ်ဳိေရးပဋိပကၡ၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္မႈ၊ အမ်ဳိးသမီးမ်ား ခဲြျခားဆက္ဆံခံရမႈ၊ ၿမိဳ႕ျပအိမ္ရာစီမံကိန္း၊ စားသံုးသူ အခြင့္အေရး၊ က်န္းမာေရး၀န္ေဆာင္မႈ၊ ပညာေရးဥပေဒ စရွိသျဖင့္ ယေန႔ေခတ္ျမန္မာျပည္သူေတြ ရင္ဆိုင္ေနရေသာ အျငင္းပြားဖြယ္ ျပႆနာမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး လူတန္းစားအမ်ဳိးမ်ဳိး၊ အလႊာေပါင္းအစံုစံု၊ ဘက္အသီးသီးမွ မတူကဲြျပား ျခားနားဆန္႔က်င္ေသာ အျပန္အလွန္ေဆြးေႏြးမႈမ်ား၊ အေျခအတင္ ျငင္းခံုမႈမ်ားကို တင္ျပထားသည့္ အပတ္စဥ္ အစီအစဥ္ျဖစ္သည္။

Latest
Most Viewed
Most Commented
“အစိုးရသစ္ရဲ႕ ႏိုင္ငံတကာ ဆက္ဆံေရးမူ၀ါဒ ဘာလဲ ဘယ္လဲ”

“ဟိုတစ္ေလာက သံအမတ္တစ္ေယာက္နဲ႔ေတြ႔တယ္…အဲဒီလိုေတြ႔တဲ့အခ်ိန္မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ အစုိးသစ္အေပၚမွာ ခင္ဗ်ားတို႔ရဲ႕ သေဘာထားဆက္ဆံေရးက ဘယ္အေပၚမွာမူတည္သလဲလို႔ေမးေတာ့…သူက Human Right (လူ႔အခြင့္အေရး) ပဲလို႔ တစ္ခြန္းတည္းေျပာသြားတယ္” “က်ေနာ္တို႔မွာ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံေတြနဲ႔ တခ်ိဳ႕ျပႆနာေတြရွိတယ္… ထိုင္းရွိမယ္…ဘဂၤလားေဒရွ္ဘက္က ရိုဟင္ဂ်ာျပႆနာရွိမယ္…ဒါေတြကို သံတမန္ေရးအရေျဖရွင္းတဲ့အခါမွ ျပႆနာရဲ႕ အတိမ္အနက္ကို အေလးအနက္စဥ္းစားျပီး လူ႔အခြင့္အေရး လူ၀င္မႈၾကီးက်ပ္ေရးဥပေဒေတြ ႏိုင္ငံတကာစံႏွုန္းေတြနဲ႔ ယွဥ္ထိုးျပီးေတာ့ ေျဖရွင္းရမယ္…ဒါေတြကို ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ႕ ေမတၱာနဲ႔ေျဖရွင္းႏွုိင္ပါလိမ့္မယ္” “ျပည္သူဗဟိုျပဳတဲ့ ႏိုင္ငံျခားေရးမူ၀ါဒဆိုရင္ ျပည္သူလူထုက ေတာင္းဆိုယံုနဲ႔မရဘူး…က်ေနာ္တို႔က ဒီျမစ္ဆံုစီမံကိန္းစာခ်ဳပ္ကို ဖ်က္သိမ္းမယ္ဆိုရင္ ဒီစာခ်ဳပ္ေၾကာင့္ေပးေလွ်ာ္ရမယ့္ဟာေတြမွာလည္း ျပည္သူလူထုက ၀ိုင္း၀န္းျပီးေတာ့ ကူညီၾကဖို႔လိုတယ္… အထူးသျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ သံယံဇာတေတြကို တူးေဖာ္ထုတ္ယူျပီးေတာ့ ခ်မ္းသာသြားတဲ့ သူေဌးၾကီးမ်ားက ပိုတာ၀န္ရွိတယ္”

”ျမန္မာ့လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရးက႑ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ဖို႔ ဘယ္လိုစိန္ေခၚမႈေတြရွိေနလဲ”

”ျမန္မာ့လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရးက႑ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ဖို႔ ဘယ္လိုစိန္ေခၚမႈေတြရွိေနလဲ” “ဒီကေန႔ အေနအထားမွာ ရာသီဥတုက မတည္ျငိမ္ဘဲနဲ႔ေျပာင္း လဲေနတယ္…အဲေတာ့ မတည္ျငိမ္တဲ့ ေျပာင္းလဲ ေနတဲ့ရာသီဥတုအေပၚမွာ က်ေနာ္တို႔က တည္ျငိမ္တဲ့ ထုတ္လုပ္မႈက႑ျဖစ္ေအာင္လုပ္ဖို႔ဆိုလို႔ရွိရင္ က်ေနာ္တို႔ က နည္းပညာကိုအေျခခံတဲ့ စီမံခန္႔ခြဲမႈေတြ လုပ္ဖို႔လိုပါတယ္” “လက္ရွိ က်ေနာ္တို႔ဘက္မွာ ေႏြစပါးေတြ ပိုးက်ေနတယ္…အဲေတာ့ က်ေနာ္တို႔ဆီမွာ သီးႏွံအာမခံစနစ္ မရွိတဲ့အခါက်ေတာ့ တစ္ခုခုျဖစ္လို႔ရွိရင္ ဘာမွ က်ေနာ္တို႔ ရလာတာမရွိဘူး…အဲေတာ့ ေငြဘယ္ေလာက္ပဲ ရင္းႏွီးႏွီး အရင္းႏွီး ဘယ္ေလာက္ပဲထုတ္ေပးထုတ္ေပး လယ္သမားက လယ္ရွံုးသြားျပီဆုိရင္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ နလံမထူေတာ့ဘူး” “ေတာင္သူလယ္သမားလို႔ အုပ္စုလိုက္ရွိေနေပမယ့္ သူတို႔လုပ္ေနရတာက တစ္ဦးခ်င္း တစ္ေယာက္ခ်င္းစီ… အဲေတာ့ ေတာင္သူလယ္သမားမွာဖိႏွိပ္ခံရတာမ်ားတယ္။ တစ္ဖက္ကက်ေတာ့လည္းၾကည့္…သြင္းအားစုေတြကုိ သြင္းလိုက္တယ္…ဒီကေန႔သြင္းအားစုဟာ ေတာင္သူလယ္သမားကထြက္လာတဲ့ ထုတ္ကုန္ထက္မက ေစ်းျမင့္ေနတယ္”

“ ဒီမိုကေရစီ စံႏႈန္းေတြနဲ႔အညီ သန္႔ရွင္းတဲ့ ပတ္၀န္းက်င္ျဖစ္ဖို႔ ဘယ္လိုျပဳမူေနထိုင္ၾကမလဲ”

“ ဒီမိုကေရစီ စံႏႈန္းေတြနဲ႔အညီ သန္႔ရွင္းတဲ့ ပတ္၀န္း က်င္ျဖစ္ဖို႔ ဘယ္လိုျပဳမူေနထိုင္ၾကမလဲ” “အမွိုက္ပစ္တာမွာ အမွိုက္အိပ္ အစိမ္းနဲ႔မပစ္ဘူး အျပာနဲ႔မပစ္ဘူး… က်ေနာ္တို႔ အေရးမယူပါဘူး…ဘာအေရာင္နဲ႔ ျဖစ္ျဖစ္က်ေနာ္တို႔ လက္ခံတယ္။ ဒါေပမယ့္ က်ေနာ္တို႔သြားခ်င္တာသည္ မိမိတို႔အိမ္ကထြက္တဲ့အမွိုက္ကို လံုျခံဳစြာခ်ည္ေႏွာင္ျပီးေတာ့မွ က်ေနာ္တို႔ YCDC ကေန အမ်ားျပည္သူစြန္႔ပစ္ရန္ ခ်ထားေပးတဲ့ေနရာကို လာျပီးပစ္ေပးပါ” “ ဒီမိုကေရစီ စံႏႈန္းေတြနဲ႔အညီ သန္႔ရွင္းတဲ့ ပတ္၀န္း က်င္ျဖစ္ဖို႔ ဘယ္လိုျပဳမူေနထိုင္ၾကမလဲ” “ဆရာတို႔ YCDC ျဖစ္ေနတဲ့ ျပႆနာက အားလံုးကို တစ္ေယာက္တည္းလုပ္ေနရတာ….အမွိုက္ ျပႆနာကိုက တစ္ေယာက္တည္းလုပ္လို႔မရတဲ့အလုပ္…အဲဒီေတာ့ ဘာျဖစ္သလဲဆိုလို႔ရွိရင္ ဘယ္ေတာ့မွ ေအာင္ျမင္မွာမဟုတ္ဘူး…ဒါဆိုရင္ အဲဒါကို ဘယ္လိုစျပီးေတာ့ ျဖည္မလဲ” “က်ေနာ္တို႔ရဲ႕ ၀န္ေဆာင္မႈက ျဖတ္ထားလို႔မရဘူးဗ်…မီးမလားလို႔ ေရမလာလို႔ တယ္လီဖုန္းၾကိဳးပ်က္သြားလို႔ ဆိုတာေတြမွာ လုပ္ေပးပါအံုးဆိုျပီး အဲဒီလို ခခယယနဲ႔။ …Read more »

“ျမန္မာတို႔ရဲ႕ ႏွစ္သစ္ကူး အတာသၾကၤန္ကိုဘယ္လိုပံုစံနဲ႔ ေပ်ာ္ရႊင္ျဖတ္သန္းၾကမလဲ”

“ ျမန္မာ့ရိုးရာသၾကၤန္သည္ ႏိုင္ငံျခားခရီးသြားဧည့္သည္ေတြအတြက္ ဆြဲေဆာင္စရာတစ္ခုလည္းျဖစ္တဲ့အတြက္ေၾကာင့္မို႔ နန္းခင္တို႔ ျမန္မာအမ်ိဳးသမီးေတြအေနနဲ႔ေကာ လူငယ္ေတြအေနနဲ႔ေကာ သၾကၤန္ မွာ ျမန္မာ့ယဥ္ေက်းမႈ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းအရေပါ့ေနာ္ အရက္ေသစာ မေသာက္စားဘဲနဲ႔ ေရပတ္ကစားသင့္ပါတယ္” “သၾကၤန္နဲ႔ပါတ္သတ္ျပီး ၂ ခ်က္ေျပာပါရေစ…ပထမအခ်က္က ပိုက္နဲ႔မပတ္ၾကပါနဲ႔လို႔ ေမတၱာရပ္ခံပါတယ္…ဒုတိယအခ်က္ကေတာ့ ေရေပးတဲ့အခ်ိန္ကို ကန္႔သတ္လိုက္ပါလို႔…မနက္ပိုင္းဆိုေရပတ္ေပါ….ညေနပိုင္းဆို သၾကၤန္သံခ်ပ္ေတြလုပ္ၾကပါ” “လူငယ္ေတြနဲ႔ ထိထိေတြ႔ေတြ႔တိုင္ပင္သင့္တယ္…ေရအသံုးျပဳတာအျပင္ တျခားသၾကၤန္နဲ႔ပတ္သတ္တဲ့ ယဥ္ေက်းမႈအပ်က္ေတြ…ဟိုတုန္းက ဒါေတြမရွိဘူးဆိုေပမယ့္ အခုက အရက္ကေလးေတာ့ နည္းနည္းေလး ေသာက္လိုက္ရမွ ေပ်ာ္သလိုျဖစ္ေတာ့ ဒီႏွစ္ခုရဲ႕အတြဲကိုက်ေနာ္တို႔ျဖဳတ္ရမယ္”

“အဂတိလိုက္စားမႈေတြကို အစိုးရသစ္လက္ထက္ ဘယ္လိုတိုုက္ဖ်က္သြားမလဲ’’

“အဂတိလိုက္စားမႈေတြကို အစိုးရသစ္လက္ထက္ ဘယ္လိုတိုုက္ဖ်က္သြားမလဲ’’ “အဂတိလိုက္စားမႈဆိုတဲ့ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္ကိုက ကိုယ့္ရဲ႕လုပ္ပိုင္ခြင့္ အာဏာကို အလြဲသံုးစားျပဳ ခုတံုးလုပ္ျပီး ကိုယ္က်ိဳးအတြက္အျမတ္ယူတာ ကို ဆိုတာ…၀န္ထမ္းဆိုတာ ေသးေသးေလးပါ… ေနာ္…ႏိုင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္ေတြ အဆင့္ျမင့္ေလ သူ႔ရဲ႕အာဏာနဲ႔ လုပ္ပိုင္ခြင့္က ၾကီးေလ သူယူတဲ့အဂတိလိုက္စားမႈက တိုင္းျပည္အတြက္ ပိုထိခိုက္ေလပဲ” “အဂတိလိုက္စားမႈကို တိုက္ဖ်က္ဖို႔အတြက္ သူ႔ရဲ႔ ဌာနအလိုက္ သူ႔ရဲ႕အဖြဲ႔အစည္အလိုက္ေတြမွာ ဒါကိုတိုက္ဖ်က္ဖို႔အတြက္ လုပ္ငန္းစဥ္ေတြ စီမံခ်က္ေတြဆြဲမွရမယ္” “သမၼတၾကီးဦးသိန္းစိန္လည္း သူ႔အစုိးရတက္လာတုန္းက ေကာင္းမြန္တဲ့ အစိုးရ ျဖစ္ေအာင္လုပ္မယ္လို႔ ေျပာခဲ့တာပဲ…အဲဒီတုန္းကဆို ရံုေတြမွာ လဘ္ယူတာေတြ ဘာေတြမရွိဘူး…ဘာလို႔လည္းဆိုေတာ့ သမၼတၾကီးက တကယ္လုပ္မယ္လို႔ထင္ခဲ့တာကိုး”

“ ျမန္မာ့ရုပ္သံလႊင့္မီဒီယာဥပေဒ ဘယ္လိုပံုစံမ်ိဳးျဖစ္သင့္လဲ”

DVB TV – “ ျမန္မာ့ရုပ္သံလႊင့္မီဒီယာဥပေဒ ဘယ္လိုပံုစံမ်ိဳးျဖစ္သင့္လဲ” “ျပည္သူေတြအက်ိဳးစီးပြားနဲ႔ တိုင္းျပည္အက်ိဳးစီးပြားကို ဦးတည္တဲ့ဥပေဒေတြ နည္းဥပေဒေတြေပၚလာရမယ္… ဘာလို႔ဒီလိုမ်ိဳးေျပာရလဲဆိုေတာ့ ဒီျပည္သူကိုသံုးတယ္ဆိုတာ အလကား ႏိုင္ငံေရးစကားလံုးသံုးေနတာ မဟုတ္ဘူး… ဒီရုပ္သံမီဒီယာတို႔ ေရဒီယိုတို႔ဆိုတာ စီးပြားေရးသက္သက္ မဟုတ္ဘူး” “တစ္ဘက္က ဘယ္သူမွမေဖာ္ျပခ်င္တဲ့ သတင္းေတြ ဒီကေန႔ တုိင္းရင္းသားဘာသာ ၁၄ ဘာသာနဲ႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ လႊင့္ေပးေနတယ္…ဒါကို ေကာ္မာရွယ္ေတြက လုပ္ေပးႏိုင္မလား …ဒါေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္တို႔က ျမင္တဲ့အခါမွာ စီးပြားေရးျပိဳင္ဘက္အေနနဲ႔ ပဲျမင္ပါတယ္…ကၽြန္ေတာ္တို႔ျဖည့္ဆည္းေပးတဲ့ဟာေတြကိုလည္း ၾကည့္ပါ” “ပရင့္မီဒီယာ လြတ္လပ္တယ္ မွန္တယ္ ဒါေပမယ့္ အသံလႊင့္မီဒီယာက မလြတ္လပ္ေသးဘူး…ဒါေပမယ့္ အဲဒီမီဒီယာေအာက္မွာ ဂ်ာနယ္လစ္ဇင္ အျပင္ကုိ ဆက္စပ္ေနတဲ့ စီးပြားေရးအပိုငး္ရွိတယ္…အဲဒီစီးပြားေရး အပိုင္းက မရပ္တည္ႏိုင္တဲ့ လြတ္လပ္မႈဟာ ေရရွည္မခံပါဘူး”

” အစိုးရ၏ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ က်န္းမာေရး၀န္ေဆာင္မႈေတြ ဘယ္လိုရရွိမလဲ”

” အစိုးရ၏ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ က်န္းမာေရး၀န္ေဆာင္မႈေတြ ဘယ္လိုရရွိမလဲ” “က်မတို႔ၾကက္ေျခနီအသင္းက လူထုရဲ႕က်န္းမာေရးျမင့္တင္မႈေတြကို လုပ္ေပးတယ္…သို႔ေသာ္ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ ေက်းရြာေပါင္း ၆ ေသာင္းေက်ာ္ ၇ ေသာင္းနီးပါး ရွိေနပါတယ္။ က်မတို႔အဲဒီေနရာအကုန္လံုးကို မေရာက္ပါဘူး။ က်မတို႔လုပ္ေပးႏုိင္တဲ့ေနရာေလးေတြပဲ အေျခခံက်န္းမာ ေရးေတြကို ၀န္ေဆာင္မႈေပးႏိုင္ပါတယ္” “က်ေနာ္က အခုလာမယ့္အစိုးရကို အၾကံျပဳခ်င္တာက အေမရိကန္ ရဲ႕ပံုစံေပါ့ေနာ္…သမၼတ အိုဘားမားဘယ္လိုလုပ္သြားခဲ့လဲ ဆိုတာကိုေပါ့။ က်န္းမာေရးမွာ ပုဂၢလိကက႑ သို႔မဟုတ္ ႏိုင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံမယ့္သူေတြ မ်ားမ်ားဖိတ္ေခၚရမယ္။ အဲဒီမွာ အာမခံကုမၸေတြလည္းပါလာမယ္…အဲဒီအခါ အစိုးရက အာမခံမထားႏုိင္တဲံ့ ျပည္သူေတြကို က်န္းမာေရးအာမခံထားေပး တဲ့စနစ္ပါ” “က်မက ယူနီဆက္ဖ္မွာ လုပ္ခဲ့ဖူးေတာ့ အဲဒီမွာ ဘ၀တြက္တာကၽြမ္းက်င္စရာ ဆိုတဲ့ဘာသာရပ္ကိုေက်ာင္းေတြမွာသင္ဖို႔ လုပ္ခဲ့ပါတယ္…ဒါဟာ အေျခခံက်န္းမာေရးနဲ႔ပါတ္သတ္ျပီး လူထုကို ကာကြယ္ေရးပညာကို က်မတို႔ေပးတာပါ…ဒါေပမယ့္ ေက်ာင္းေတြမွာ မသင္ပါဘူး”

“အနာဂတ္ပညာေရး ဘယ္လိုသင္႐ိုးညႊန္းနဲ႔ ေမာင္းႏွင္လဲ”

“အနာဂတ္ပညာေရး ဘယ္လိုသင္႐ိုးညႊန္းနဲ႔ ေမာင္းႏွင္လဲ” “ပညာေရး၀န္ၾကီးဌာနတို႔ဘာတို႔က ငါတို႔လုပ္ေပးမွရမယ္…ငါ ဦးေဆာင္လမ္းညႊန္မယ္ဆိုတာထက္ သူ႔ဟာသူလုပ္ႏိုင္ေအာင္ လုပ္ပို္င္ခြင့္ေပးျပီးေတာ့ သူ႔ဟာသူ သင္ရုိးညႊန္းတမ္းကိုဖြံ႔႔ျဖိဳးႏိုင္ေအာင္ သူ႔ဟာသာ အေျဖရွာႏိုင္ေအာင္ လုပ္ေပးရမယ္။ စိုးရိမ္ပူပန္ဖို႔မလိုဘူးေပါ့ေနာ္” “က်ေနာ္႔တစ္ေယာက္တည္းရဲ႕ အျမင္ေျပာရရင္ အဂၤလိပ္စာကို သူငယ္တန္းက စသင္တာကို က်ေနာ္လံု၀ကန္႔ကြက္တယ္… ဘာလို႔လည္းဆိုေတာ့ က်ေနာ္တို႔မွာ အရင္းအျမစ္မရွိဘူုး သင္ေပးႏိုင္တဲ့ ဆရာ အလံုအေလာက္မရွိဘူးဗ်ာ…အလကားေနရင္း အခ်ိန္ေတြ အလဟႆျဖစ္တယ္” “နည္းနည္းေတာ့ အခ်ိန္ယူရတယ္…သံုးေလးႏွစ္ၾကာမွာ အသားက်တယ္။ အဲဒီဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံမွတင္မဟုတ္ဘူး တရုတ္လည္း ႏွစ္ ႏွစ္ဆယ္ အစိတ္ၾကာမွ အသားက်တယ္…ဒါေပမယ့္သူတို႔ျဖစ္ေအာင္လုပ္တယ္”

“ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုကို ဘယ္လိုတည္ေဆာက္ၾကမလဲ’’

“ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုကို ဘယ္လိုတည္ေဆာက္ၾကမလဲ’’ “စာရြက္ေပၚမွာမဟုတ္ဘဲ ႏိုင္ငံေရးလုပ္ပိုင္ခြင့္အႏွစ္သာရအားျဖင့္ ျပည့္ျပည့္၀၀ရရွိတဲ့ အမ်ိဳးသားအေျခခံျပည္နယ္ေတြရဲ႕ အခြင့္အေရးကို ဖြဲ႔စညး္ပံုအေျခခံဥပေဒက အာမခံမွသာလွ်င္ ဖက္ဒရယ္လို႔ေျပာႏိုင္တာ” “ကၽြန္ေတာ္တို႔ ျပည္နယ္ကို ဘယ္လိုအဆင့္ သတ္မွတ္မလဲ… အဲဒီသတ္မွတ္ ခ်က္ေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔လိုတယ္ေပါ့…ဒါကိုညွိႏွုိင္းျပီးသတ္မွတ္ဖို႔ လိုပါတယ္…ျပည္နယ္ဘယ္ႏွစ္ခုရွိရွိ ျပႆနာမရွိပါဘူး။ အဓိကအေရးၾကီးတာက ဗမာဆိုတဲ့ ျပည္နယ္တစ္ခု ထြက္ဖို႔ပဲအေရးၾကီး တယ္” ” NLD က ဖက္ဒရယ္စနစ္ကို ဒီမွာတက္ေရာက္လာတဲ့လူေတြနဲ႔ ဒီဗြီဘီ ပရိတ္သတ္ေတြ လိုခ်င္တဲ့ ဖက္ဒရယ္ကို ၅ ႏွစ္အတြင္းမွာ လုပ္ႏိုင္ရင္ေတာ့ ကၽြန္ေတာ္ ရုပ္တုလုပ္ျပီး ကိုးကြယ္ေတာ့မယ္… ဘာလို႔လဲဆိုေတာ့ အဲဒါ မျဖစ္ႏိုင္ဘူးဗ်…ဒါက တည္ေဆာက္ရမွာ”