DVB Debate

ေျမယာျပႆနာမ်ား၊ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး၊ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈ၊ လူမ်ဳိေရးပဋိပကၡ၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္မႈ၊ အမ်ဳိးသမီးမ်ား ခဲြျခားဆက္ဆံခံရမႈ၊ ၿမိဳ႕ျပအိမ္ရာစီမံကိန္း၊ စားသံုးသူ အခြင့္အေရး၊ က်န္းမာေရး၀န္ေဆာင္မႈ၊ ပညာေရးဥပေဒ စရွိသျဖင့္ ယေန႔ေခတ္ျမန္မာျပည္သူေတြ ရင္ဆိုင္ေနရေသာ အျငင္းပြားဖြယ္ ျပႆနာမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး လူတန္းစားအမ်ဳိးမ်ဳိး၊ အလႊာေပါင္းအစံုစံု၊ ဘက္အသီးသီးမွ မတူကဲြျပား ျခားနားဆန္႔က်င္ေသာ အျပန္အလွန္ေဆြးေႏြးမႈမ်ား၊ အေျခအတင္ ျငင္းခံုမႈမ်ားကို တင္ျပထားသည့္ အပတ္စဥ္ အစီအစဥ္ျဖစ္သည္။

Latest
Most Viewed
Most Commented
ကမၻာ့ဆန္ေစ်းကြက္မွာ ျမန္မာဆန္ ဘယ္ေလာက္ေနရာရေနၿပီလဲ?

DVB Biz Debate- “ကမၻာ့ဆန္ေစ်းကြက္မွာ ျမန္မာဆန္ ဘယ္ေလာက္ေနရာရေနၿပီလဲ?” “ေခတ္အဆက္ဆက္ေပါ့ေနာ္။လယ္ယာေျမမူဝါဒဆိုတာခိုင္ခိုင္မာမာမရိွခဲ့ဘူး။တက္လာတဲ့ဝန္ၾကီး ကေနျပီးေတာ့သူ႕စိတ္ထဲမွာေတြးထင္ ရတဲ့ညႊန္ၾကားခ်က္နဲ႔လုပ္ျပီးေတာ့ မူဝါဒလုပ္ထားတာ။အဲေတာ့ ဒီကေန႔ကၽြန္ေတာ္တို႔ဟာမူဝါဒျဖစ္ေအာင္လုပ္ရမယ္။လုပ္တဲ့ေနရာမွာ ေတာင္သူလယ္သမားေတြ ကိုယ္တိုင္ပါဝင္ျပီးလက္ခံတဲ့ မူဝါဒျဖစ္ဖို႔လည္းလိုပါတယ္” – ေဒါက္တာေသာင္းထြန္း(အမႈေဆာင္ ဒါရိုက္တာ၊ ျငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္လူမႈတရားမွ်တေရး Institute) “ဆန္တင္ပို႔မႈနဲ႔ပတ္သတ္လို႔ နယ္စပ္ကုန္သြယ္မႈ တစ္ခုတည္းကိုမမွီခိုဘဲ ပံုမွန္ကုန္သြယ္ေရးကို အားကိုဖို႔ဆိုတာက ေတာ္ေတာ္ေလးကိုေျပာရ ခက္ပါတယ္။ဘာလို႔လဲဆိုေတာ့ ပံုမွန္ကုန္သြယ္မႈမွာ နယ္စပ္လို ကားေတြနဲ႔ တစ္ေန႔ကို တန္ ၅၀၀၊ ၁၀၀၀ သြားလို႔ရတာမဟုတ္ဘူး။ သေဘၤာတင္နဲ႔ သြားတာျဖစ္လို႔ အခ်ိန္ကန္႔သတ္ခ်က္ေတြရိွပါတယ္” – ဦးေနလင္းဇင္(တြဲဖက္အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ ဆန္စပါးအသင္းခ်ဳပ္) “အက်ိဳးတူလယ္ယာစီးပြားေရးစနစ္နဲ႔ပတ္သတ္လို႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ဆီမွာ ဥပေဒက လံုလံုေလာက္ ေလာက္မရိွေသးပါဘူး။ဒီ့အတြက္ ဥပေဒနဲ႔ မူဝါဒေတြေပၚထြက္လာဖို႔လိုပါတယ္။ ျပီးေတာ့မ်ိဳးနဲ႔ ပတ္သတ္ျပီးေတာ့ လည္း ကၽြန္ေတာ္တို႔ဆီမွာ ႏိုင္ငံတကာကရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈေကာင္းေကာင္းနဲ႔ ဝင္လာဖို႔လိုပါတယ္။ ဒီ့အတြက္လည္းသူတို႔ဝင္လာႏိုင္ဖို႔ …Read more »

ဘဏ္အတိုးနႈန္းေတြ ေလွ်ာ့ခ်လို႔ရမလား?

DVB BizDebate – ဘဏ္အတိုးနႈန္းေတြ ေလွ်ာ့ခ်လို႔ရမလား? “ဘဏ္လုပ္ငန္းက သီးျခားခြဲထက္ တဲ့လုပ္ငန္းမဟုတ္ဘဲနဲ႔ ျပည္သူလူထုဆီ တိုးတိုးျပီးသြားတဲ့လုပ္ငန္းျဖစ္ေစခ်င္ပါတယ္။ဒီကေန႔ဘဏ္ လုပ္ ငန္းေတြ ဟာ အမ်ားျပည္သူနဲ႔ေဝးကြာေနတဲ့လုပ္ငန္း မ်ိဳးျဖစ္ေနပါတယ္ ။ေငြေရးေၾကးေရးလည္ ပတ္ေနတဲ့သူေတြ ကုန္သြယ္မႈပိုင္း ဆိုင္ရာေဆာင္ရြက္ေနတဲ့သူေတြ အစိုးရလုပ္ငန္းေတြနဲ႔တိုက္ရိုက္ ေဆာင္ရြက္ေနတဲ့သူေတြ ဒီလိုုလူတန္းစားတခ်ိဳ႕အတြက္သာ ဘဏ္ေတြဟာ ဆက္သြယ္တဲ့ေနရာ ျဖစ္ေနပါတယ္။ ေနာက္တခ်က္က ဘဏ္က ငါတို႔ ဝန္ေဆာင္မႈေပးရမွာပါလားဆိုတဲ့ အသိဟာ တကယ္တမ္း အခုအခ်ိန္ထိ မေျပာင္းလဲေသးပါဘူး” – ဦးခိုင္ေထြး (director, Myanmar Farmer Choice Co.,ltd) “စီးပြားေရးလုပ္ ငန္းရွင္ေတြကေတာ့ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းေတြေအာင္ျမင္ ဖို႔ဆိုတာဟာ အရင္းအႏွီးရဖို႔ ေခ်းေငြရဖို႔။ ထိုင္း ႏိုင္ငံနဲ႔စကၤာပူႏိုင္ငံေတြရဲ႕ ေခ်းေငြက ၃ရာခိုင္ႏႈန္းေအာက္ဘဲရိွတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ျမန္မာႏိုင္ငံက ၁၃ရာခိုင္ႏႈန္းျဖစ္ေနတယ္။ျပီးေတာ့ ဒီကေန႔ၾကံဳေတြ႕ေနရတဲ့ အတိုးႏႈန္းကို …Read more »

ျမန္မာႏိုင္ငံ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ဘယ္ႏိုင္ငံကို နမူနာယူမလဲ?

DVB Debate – ျမန္မာႏိုင္ငံ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ဘယ္ႏိုင္ငံကို နမူနာယူမလဲ? “က်ေနာ္တုိ႔ဆီမွာက စစ္ပြဲက ေစ်းႀကီးတယ္. ၿငိမ္းခ်မ္းေရးက ေစ်းခ်ိဳေနတယ္ဗ်” ဦးေအာင္ႏုိင္ဦး – ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအက်ိဳးေတာ္ေဆာင္(ေဟာင္း)၊ ျမန္မာၿငိမ္းခ်မ္းေရးစင္တာ “တုိင္းရင္းသားေတြ ဘက္ကလည္း ရွင္းရွင္းလင္းလင္း မရွိဘူး၊ အစိုးရဘက္ကလည္း ဘာလုပ္မယ္ဆုိတာ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း မရွိဘူး၊ တပ္ကလည္း မရွိေသးဘူး။ ေတြ႔ဆံု စကားေျပာလုိက္တုိင္းမွာ ဘာလိုခ်င္ၾကတယ္ဆုိတာ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ရွိမွ ရမယ္” ေဒါက္တာ ေရႊခါး(ရ္) – တြဲဖက္အတြင္းေရးမွဴး ၁၊ ခ်င္းအမ်ိဳးသားတပ္ဦး “တႏုိင္ငံလံုးအပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးသေဘာတူညီမႈဆုိင္ရာ စာခ်ဳပ္ .အန္စီေအကုိ ရီဗ်ဴးလုပ္ဖို႔ လုိေနၿပီ. ျပင္ဖို႔ ေျပာေနတာမဟုတ္ဘူး” ဦးေမာင္ေမာင္စိုး – ျမန္မာ့အေရး/တုိင္းရင္းသားအေရး ေလ့လာသံုးသပ္သူ DVB TV – 21.05.2017

ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ရမွ စီးပြားေရး ဖြ႕ံၿဖိဳးတိုးတက္မွာလား?

DVB BizDebate – ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ရမွ စီးပြားေရး ဖြ႕ံၿဖိဳးတိုးတက္မွာလား? “စီးပြားေရးတိုးတက္ရင္ေကာ ျငိမ္းခ်မ္းေရးရႏိုင္မလား။ အန္ကယ့္အျမင္ေပါ့ေနာ္။ စီးပြားေရးတိုးတက္ရင္ ျငိမ္းခ်မ္းေရး ရႏိုင္ပါတယ္။ အခုႏိုင္ငံရဲ႕စီးပြားေရးကဆုတ္ယုတ္ေနတယ္။ ဆုတ္ယုတ္ေနေတာ့ ျပည္နယ္ကျငိမ္းခ်မ္းေရးယူထားတဲ့အဖြဲ႕ ေတြက တိုးတက္မႈမရိွဘူး။ စီးပြားေရးဖြ႕ံျဖိဳးမႈက ညီညီမွ်မွ်နဲ႔သာတိုးတက္ရင္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးရပါလိမ့္မယ္။ ေရရွည္ဖြ႕ံျဖိဳး တိုးတက္ ေအာင္လုပ္ရင္းနဲ႔ဘဲ ျငိမ္းခ်မ္းေရးရေအာင္လုပ္ရမယ္။ ဒါေၾကာင့္ စီးပြားေရးသာ တကယ္ဖြ႕ံျဖိဳးတိုးတက္ရင္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးကလြယ္ကူသြားလိမ့္မယ္” – ဦးေက်ာ္ေဇယ်(အတြင္းေရးမွဴး၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ဘ႑ာေရး စီမံကိန္းႏွင့္စီးပြားေရးေကာ္မတီ) “ပဋိပကၡျဖစ္ေနတဲ့ေနရာေတြကို ေျမပံုေပၚမွာၾကည့္မယ္ဆိုရင္ သဘာဝသံယံဇာတနဲ႔ အမ်ားၾကီး ဆက္စပ္ေနပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕စီးပြားေရးအေနအထားကိုက သံယံဇာတ အေပၚမွာမီွခိုေနရတယ္။ အစိုးရရဲ႕ဘတ္ဂ်က္ ၅၀ ရာခို္င္ႏႈန္းနီးပါးက သံယံဇာတကရတာျဖစ္ တယ္။ ဒီေတာ့ ျငိမ္းခ်မ္းေရးမရေသးဘဲနဲ႔ သံယံဇာတခြဲေဝမႈမညီမွ်မႈ ျဖစ္ေနတဲ့အပိုင္းမွာ ကၽြန္ေတာ္တို႔က သံယံဇာတနဲ႔ပတ္သတ္ျပီးသြားလုပ္မယ္ဆိုရင္ ရိွရင္းစြဲမေက်နပ္မႈေတြကို ပိုျပီးေတာ့ …Read more »

လက္ရိွ အခြန္စနစ္ က မွ်တမႈရိွရဲ႕လား ?

DVB BizDebate – လက္ရိွ အခြန္စနစ္ က မွ်တမႈရိွရဲ႕လား ? “အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈကိစၥ ဒါေတြက ဥပေဒထဲမွာရိွျပီးသား။ ဒါလုပ္မယ္ ဆိုရင္ ဥပေဒထဲမွာ ဒဏ္ဘယ္လိုေပးမယ္၊ ေပးတဲ့သူ ေကာ ယူတဲ့သူေကာ အကုန္ပါျပီးသား။ ဒါေပမယ့္ ဥပေဒကို ေတာ္ေတာ္ မ်ားမ်ားက မသိၾကေသးဘူး” – ဦးမိုးေက်ာ္(Managing Partner, Win Tin & Associates) “အခြန္ေကာက္ခံတဲ့ ဝန္ထမ္းေတြက အေရးၾကီးတာေပါ့ေနာ္။ အဲေတာ့ အခြန္နဲ႔ပတ္သတ္လို႔ ဝန္ထမ္းေတြက အေတြ႕အၾကံဳ မရိွဘူး။ ဘာလို႔လဲ ဆိုေတာ့ အခြန္ဥပေဒက အရမ္းရႈပ္ေထြး မ်ားျပားတာေၾကာင့္ ဒါေတြကို သူတို႔အေနနဲ႔ ေသေသခ်ာခ်ာေၾကညက္ဖို႔ေတာ့လိုပါတယ္။ မဟုတ္ရင္ လုပ္ငန္းက တြင္က်ယ္လာမွာမဟုတ္ဘူး” – ေဒၚတင္ႏြယ္ဦး (ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေဟာင္း) “အခြန္ေကာက္ခံတဲ့သူနဲ႔လုပ္ငန္းလုပ္ေနတဲ့သူေတြအၾကားမွာ …Read more »

DVB TV – “အလုပ္သမားေတြ ဥပေဒရဲ႕အကာအကြယ္ ရရဲ႕လား”

DVB TV – “အလုပ္သမားေတြ ဥပေဒရဲ႕အကာအကြယ္ ရရဲ႕လား” “လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ မန္ေနဂ်ာေတြ၊ ဘာသာျပန္သူေတြရဲ႕ အလုပ္ရွင္ေတြကုိ ဥပေဒအေၾကာင္း ဘာသာျပန္မႈအပုိင္း နားလည္မႈအပုိင္းေတြမွာလည္း အားနည္းခ်က္ေတြရွိတယ္။ ဥပေဒေတြထဲမွာ ‘၁’ လုိ႔ေရးထားရင္ အလုပ္ရွင္က ‘ပ’ လို႔ထင္ၿပီး အလုပ္သမားဘက္က ‘ဂ’ လုိ႔ ျမင္ေနၾကတဲ့ ျပႆနာ” ဦးလွဘုန္းေအာင္ – လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ ကၽြမ္းက်င္သူ “လုပ္သက္ခြင့္၊ ေရွာင္တခင္ခြင့္၊ ေဆးခြင့္ဆုိတဲ့ အလုပ္သမားအခြင့္အေရးေတြ မသိတဲ့ စက္ရုံေတြ အမ်ားႀကီးပါ။ အလုပ္သမားကုိ အလုပ္ျဖဳတ္ရင္ေတာ့ ဥပေဒေတြက အသက္၀င္ေနၿပီး အလုပ္သမားကုိ အကာအကြယ္ေပးဖုိ႔ေတာ့ ဥပေဒေတြက စာရြက္ေပၚမွာပဲ ရွိေနတယ္” ကိုေနလင္းဦး – အလုပ္သမားကုိယ္စားလွယ္ “၂၀၁၆ ကေန ၂၀၁၇ လ အစပုိင္းထိ အျငင္းပြားမႈျပႆနာေတြမွာ …Read more »

သစ္ေတာျပဳန္းတီးမႈ က စီးပြားေရးကို ဘယ္ေလာက္ထိခိုက္ေနလဲ?

စီးပြားေရးဒီဘိတ္ – သစ္ေတာျပဳန္းတီးမႈ က စီးပြားေရးကို ဘယ္ေလာက္ထိခိုက္ေနလဲ? “သစ္ေတာေတြျပဳန္းတီးတယ္ဆိုတာ ကၽြန္ေတာ္ျမင္တာကေတာ့ အခ်က္ ၂ ခ်က္ဘဲရိွတယ္။ လူေတြေၾကာင့္ ပ်က္စီးတာနဲ႔ ေနာက္တခ်က္က ပတ္ဝန္းက်င္ေၾကာင့္ သဘာဝေၾကာင့္ ပ်က္စီးတာပါ” – ဦးေစာၾကည္လင္း (ကရင္ျပည္နယ္သစ္ေတာဝန္ၾကီးေဟာင္း) “ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ လက္ရိွအေနအထားအရ သစ္ေတာဧရိယာ ဟက္တာ သန္း ၃၀ နီးပါးရိွပါတယ္။ ဒါက ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံရဲ႕ ေျမဧရိယာနဲ႔အတူတူဘဲ။ ဒီေလာက္ၾကီးမားတဲ့ဧရိယာကို ထိန္းသိမ္းႏိုင္ဖို႔ဆိုတာက ကၽြန္ေတာ္တို႔အားလံုးပူးေပါင္းေဆာင္ ရြက္ဖို႔လိုပါတယ္” – ဦးဘိုနီ (ညႊန္ၾကားေရးမွဴး၊ သစ္ေတာဦးစီးဌာန) – “အမ်ားအားျဖင့္လက္ခံတာက ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရကေနထုတ္တယ္ဆိုရင္ ဒါက တရားဝင္သစ္ျဖစ္တယ္ေပါ့။ တကယ္တမ္း က်ေတာ့ တရားဝင္သစ္ျဖစ္ဖို႔ဆိုတာက စံခ်ိန္စံညႊန္းနဲ႔ မျပည့္စံုဘူးဆိုရင္ အစိုးရဘဲျဖစ္ျဖစ္၊ အစိုးရမဟုတ္တဲ့ အဖြဲ႔အစည္းက ဘဲ ျဖစ္ျဖစ္ ဒါဆိုရင္ေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔က …Read more »

DVB TV – “တရားမ၀င္ ေလာင္းကစားနည္းလမ္းေတြကုိ ဘယ္လိုတားဆီးမလဲ?”

DVB TV – “တရားမ၀င္ ေလာင္းကစားနည္းလမ္းေတြကုိ ဘယ္လိုတားဆီးမလဲ?” “ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ၀င္လာသူေတြရဲ႕ စား၀တ္ေနေရးကုိ ဘယ္လုိေျဖရွင္းေနၾကလဲ? ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအဖြဲ႔ေတြရဲ႕ စား၀တ္ေနေရးကုိ မူးယစ္ေဆး၀ါးကိစၥတုိ႔ ေလာင္းကစား၀ုိင္းေထာင္ၿပီး ေျဖရွင္းခုိင္းတာတုိ႔ ရွိေနလားဆုိတာေတြ စဥ္းစားစရာေတာ့ ရွိတယ္” မန္းေအာင္ျပည္စိုး – ဒုဥကၠ႒၊ ဖလံု-စေ၀ၚဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ “တခ်ိဳ႕ကိစၥေတြက ကုိင္တြယ္ရတာ အင္မတန္ ႏူးညံ့မွရပါတယ္. တခ်ိဳ႕အဖြဲ႔ေတြနဲ႔က ထိပ္တုိက္ေတြ႔လုိ႔မရပါဘူး” ေစာယွား(ရွား)ေဖာင္အြာ – အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္၊ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ ၁၂ ကရင္ျပည္နယ္ “ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ၀င္လာသူေတြရဲ႕ စား၀တ္ေနေရးကုိ ဘယ္လုိေျဖရွင္းေနၾကလဲ? ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအဖြဲ႔ေတြရဲ႕ စား၀တ္ေနေရးကုိ မူးယစ္ေဆး၀ါးကိစၥတုိ႔ ေလာင္းကစား၀ုိင္းေထာင္ၿပီး ေျဖရွင္းခုိင္းတာတုိ႔ ရွိေနလားဆုိတာေတြ စဥ္းစားစရာေတာ့ ရွိတယ္” မန္းေအာင္ျပည္စိုး – ဒုဥကၠ႒၊ ဖလံု-စေ၀ၚဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ

DVB TV – “ျမန္မာ့ဇာတ္သဘင္ကို ဘယ္လုိ ျမႇင့္တင္ၾကမလဲ”

DVB TV – “ျမန္မာ့ဇာတ္သဘင္ကို ဘယ္လုိ ျမႇင့္တင္ၾကမလဲ” “ျမန္မာ့ဇာတ္သဘင္ကုိ ျမႇင့္တင္ဖုိ႔က ဒုတိယအပုိင္း၊ ေအာက္ဆက္မက်ေအာင္ အရင္ ဖမ္းဆြဲထားရမွာ. အဲဒါအရင္လုပ္ရမွာ ေအာက္က်ေနတဲ့ အရွိန္တန္႔သြားမွ ဆဲြတင္လုိ႔ရမွာ. ေသခ်ာတာကေတာ့ ေအာက္က်ေနတာအမွန္ပဲ” ခ်စ္ဦးညိဳ – စာေရးဆရာ/ျပဇာတ္ေရးဆရာ “ပရိသတ္က သူတို႔အေပၚသာ မညာနဲ႔ ဥပမာ ေအာ္ပရာဆုိလည္း ေအာ္ပရာ၊ ျပဇာတ္ဆုိလည္း ျပဇာတ္ေပါ့။ ဟိုတုန္းကဆို ေယာက်ာၤးေကာင္းတုိ႔ မ်က္ရည္၊ ႏွင္းေကသရာခ်စ္တဲ့သူရဲေကာင္း အဲဒါေတြကုိ တကယ့္ ဆက္တင္ေတြနဲ႔ အဲ့ေခတ္မွာ မွတ္သားေလာက္တဲ့ ပရိသတ္ကုိ ေပးစရာ မက္ေဆ့ခ်္ေတြပါတဲ့အတြက္ ၾကည့္လုိက္ရတာ တကယ့္ကုိ ဆက္တင္အခမ္းအနားေတြနဲ႔ေလ” ဦးနန္း၀င္း – အတြင္းေရးမွဴး၊ သဘင္ေဖာင္ေဒးရွင္း