DVB Debate

ေျမယာျပႆနာမ်ား၊ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး၊ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈ၊ လူမ်ဳိေရးပဋိပကၡ၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္မႈ၊ အမ်ဳိးသမီးမ်ား ခဲြျခားဆက္ဆံခံရမႈ၊ ၿမိဳ႕ျပအိမ္ရာစီမံကိန္း၊ စားသံုးသူ အခြင့္အေရး၊ က်န္းမာေရး၀န္ေဆာင္မႈ၊ ပညာေရးဥပေဒ စရွိသျဖင့္ ယေန႔ေခတ္ျမန္မာျပည္သူေတြ ရင္ဆိုင္ေနရေသာ အျငင္းပြားဖြယ္ ျပႆနာမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး လူတန္းစားအမ်ဳိးမ်ဳိး၊ အလႊာေပါင္းအစံုစံု၊ ဘက္အသီးသီးမွ မတူကဲြျပား ျခားနားဆန္႔က်င္ေသာ အျပန္အလွန္ေဆြးေႏြးမႈမ်ား၊ အေျခအတင္ ျငင္းခံုမႈမ်ားကို တင္ျပထားသည့္ အပတ္စဥ္ အစီအစဥ္ျဖစ္သည္။

Latest
Most Viewed
Most Commented
DVB TV – “ႏိုင္ငံတည္ေဆာက္ေရးမွာ လူငယ္ေတြရဲ႕ အခန္းက႑ကို ဘယ္လုိ ျမႇင့္တင္မလဲ”

DVB TV – “ႏိုင္ငံတည္ေဆာက္ေရးမွာ လူငယ္ေတြရဲ႕ အခန္းက႑ကို ဘယ္လုိ ျမႇင့္တင္မလဲ” “ႏုိင္ငံေတာ္အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ေျပာသြားတာေတြထဲမွာ တခ်ိဳ႕က ပညာရွင္ဆန္တာေပါ့ေနာ္ အလုပ္ရုံေဆြးေႏြးပြဲေတြ တက္ေနက် လူငယ္ေတြကေတာ့ နားလည္တယ္။ က်မတုိ႔ကုိယ္တုိင္နဲ႔ ျပည္နယ္က လူေတြဆို သူဆုိလိုတဲ့ ဦးေဆာင္မႈေနရာခ်ည္းပဲ ယူမေနဘဲ ေနာက္လုိက္ေကာင္း ျဖစ္ေအာင္လုပ္ၾကပါဆုိတာမ်ိဳးေတြက် ရုတ္တရက္ နားမလည္လုိက္ဘူးေပါ့ေနာ္” (နန္းေမြဆုိင္ – ရွမ္းေျမာက္လူငယ္ကုိယ္စားလွယ္၊ ႏုိင္ငံလံုးဆုိင္ရာလူငယ္မူ၀ါဒျဖစ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႔) “က်ေနာ္တို႔ဆီမွာက အသက္ ၆၀ နားထိကုိ လူငယ္ျဖစ္ေနတယ္. အသက္ငယ္တယ္ထင္ရတဲ့ လူေတြဆို ႏွိမ္ထားခ်င္တာမ်ိဳးေတြ႔ရတယ္။ တခ်ိဳ႕ဆို ‘သား’ တုိ႔ဘာတုိ႔ အသံုးအႏႈန္းေတြေခၚတယ္ ရင္းႏွီးတယ္လို႔ထင္ရတဲ့ အသံုးအႏႈန္းေပမယ့္ ဒါက လူငယ္ေတြကုိ ငယ္ေနလုိ႔ ဖိလုိက္သလိုမ်ိဳးျဖစ္တာေပါ့” (ဦးေဇယ်သူ – ဒုအယ္ဒီတာခ်ဳပ္၊ The Voice အပတ္စဥ္/ေန႔စဥ္ သတင္းစာဂ်ာနယ္) “ေခါင္းေဆာင္မႈသင္တန္းမတက္ရဘဲ …Read more »

DVB TV – “အလြန္အမင္း ဆင္းရဲမြဲေတမႈ ဘယ္လုိေလွ်ာ့ခ်မလဲ”

DVB TV – “အလြန္အမင္း ဆင္းရဲမြဲေတမႈ ဘယ္လုိေလွ်ာ့ခ်မလဲ” “ခ်င္းျပည္နယ္မွာက စဥ္ဆက္မျပတ္ ဆင္းရဲမြဲေတမႈျဖစ္ေနတယ္။ စဥ္ဆက္မျပတ္ အေရးေပၚအေျခအေနျဖစ္တယ္။ လူ ၁၀၀ မွာ ၇၂ ေယာက္က ဆင္းရဲေနတယ္။ ေရခံေျမခံ အေနအထားကလည္း ဆင္းရဲမြဲေတမႈျဖစ္ေစသလိုပဲ သဘာ၀ေဘးအႏၱရာယ္ေတြျဖစ္လာရင္လည္း လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး ျပတ္ေတာက္သြားတဲ့ အေနအထားေတြ ျဖစ္ေနတယ္” ဆလုိင္းအုိက္ဇက္ခင္ – စည္ပင္သာယာေရး၊ လွ်ပ္စစ္ႏွင့္စက္မႈလက္မႈ၀န္ႀကီး (ခ်င္းျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႔) “တပ္မေတာ္အစိုးရပဲျဖစ္ျဖစ္၊ ဦးသိန္းစိန္အစိုးရပဲျဖစ္ျဖစ္၊ အန္အယ္လ္ဒီအစိုးရပဲျဖစ္ျဖစ္ ဗဟိုကေနပဲ ႀကီးစိုးေနမႈက ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈလုပ္ေဆာင္ေနမႈေတြကုိ တအား ေႏွာင့္ေႏွးေနေစမွာပဲ။ ေအာက္ေျခကလာတဲ့ လိုအပ္ခ်က္ေထာက္ျပမႈေတြက ပုိထိေရာက္တယ္” မိုင္ခ်ယ္ရီဇာေဟာင္ – တြဲဖက္အတြင္းေရးမွဴး ၂၊ ခ်င္းတိုးတက္ေရးပါတီ “လက္ရွိျဖစ္ေနတာက ေတာင္သူေတြဟာ သဘာ၀ေဘးအႏၱရာယ္ေတြေၾကာင့္ ရြာတရြာကေန ေျပာင္းေရႊ႕လာရင္ လုပ္စားစရာ ေတာင္ယာမရွိဘူး။ ရြာပဲေျပာင္းခုိင္းတယ္ လုပ္စားစရာ …Read more »

DVB TV – “၂၀၀၈ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ဘယ္အခ်ိန္ျပင္မွာလဲ?”

DVB TV – “၂၀၀၈ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ဘယ္အခ်ိန္ျပင္မွာလဲ?” “ခန္႔ထားခံရတဲ့သူနဲ႔ ႏုိင္ငံေရးတာ၀န္ယူထားသူေတြ ကိစၥ။ ခန္႔ထားခံရသူက ႏုိင္ငံေရးတာ၀န္ရွိသူကုိ ၀င္စြက္လုိ႔မရဘူး။ ဒီမွာ ဘာျဖစ္ေနလဲဆုိေတာ့ ကာခ်ဳပ္က ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာန ေနာက္တခါ ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီးကုိ ခန္႔ႏုိင္တယ္။ ဒါေပမယ့္ က်ေနာ္တို႔ အေတြ႔အႀကံဳအရဆို ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနသည္ ကာခ်ဳပ္အထက္က ျဖစ္ရမယ္။ အခုက ကာခ်ဳပ္ေအာက္ျဖစ္ေနတာေပါ့။ ဒီျပဌာန္းခ်က္ေတြကုိက မွန္ကန္ျခင္း မရွိဘူး” ဦးေအာင္သန္းစိုး – ညႊန္ၾကားေရးမွဴး(ၿငိမ္း)၊ ျပည္ေထာင္စုေရွ႕ေနခ်ဳပ္ရုံး “က်ေနာ္တုိ႔ႏုိင္ငံက လုိက္နာရမွာ တည္ရွိေနဆဲ ဥပေဒေတြနဲ႔ ဆက္စပ္ေနတဲ့ ဥပေဒေတြ လုိက္နာရမွာျဖစ္တယ္။ အစားထိုးမယ္ဆုိလည္း ပုဒ္မ ၄၃၃ မွာ ပါၿပီးသားပါ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒပါ ျပဌာန္းခ်က္တရပ္ရပ္ကုိ ျပင္ဆင္လိုပါက သတ္မွတ္ခ်က္နည္းမ်ားအတုိင္း ေဆာင္ရြက္ရမည္ပဲပါတယ္. အဲအတုိင္းေဆာင္ရြက္သြားရင္ ဘာမွေျပာစရာမရွိပါဘူး” ဦးလွသိန္း – ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္၊ …Read more »

DVB TV – “အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး ဘာလဲ၊ ဘယ္လဲ”

DVB TV – “အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး ဘာလဲ၊ ဘယ္လဲ” “တပ္မေတာ္က ႏုိင္ငံေရးမွာ တျဖည္းျဖည္း ဆုတ္ခြာေနတယ္လုိ႔ေတာ့ မျမင္ပါဘူး မ်ားလာတယ္။ ဒါလည္း အေၾကာင္းရွိတယ္ စစ္တလင္းက်ယ္ေလ အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး က်ဥ္းေလျဖစ္လာတယ္” ဦးေအးေမာင္ေက်ာ္ – စာေရးဆရာ၊ ႏုိင္ငံေရးေလ့လာသံုးသပ္သူ “အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး ဆိုတဲ့ စကားလံုးေခတ္စားလာတာက တေယာက္ကို တေယာက္ အျပဳတ္တုိက္ေရးမလုပ္ေတာ့ဘဲ ညႇိႏိႈ္င္းေရးပဲ သြားၾကဖို႔ ေျပာလာတာပါ။ တဖြဲ႔ဖြဲ႔က အေပၚစီးယူတာ၊ အသာစီးယူတာေတြ ရွိရင္ ေျပလည္မွာ မဟုတ္ပါဘူး” ခြန္ျမင့္ထြန္း – ဥကၠ႒၊ ပအို၀္းအမ်ိဳးသားလြတ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ “လက္နက္ကိုင္တယ္ဆိုတာ သူ႔လံုၿခံဳေရးသူ စိတ္မခ်ရေသးလို႔ တုိင္းရင္းသားေတြအတြက္ လံုၿခံဳေရးအစီအမံ ဖန္တီးလုပ္ေပးမယ္ဆုိရင္ အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး ပိုနီးစပ္မယ္လုိ႔ ျမင္တယ္” ႏိုင္ဥႆာ – မြန္အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔(လြတ္ေျမာက္နယ္ေျမ) “အခုၾကားေနရတဲ့ သတင္းတခုရွိတယ္. MNDA …Read more »

DVB TV – “ထိပါးေစာ္ကားေႏွာင့္ယွက္မႈေတြကုိ ဘယ္လိုဟန္႔တားမလဲ”

DVB TV – “ထိပါးေစာ္ကားေႏွာင့္ယွက္မႈေတြကုိ ဘယ္လိုဟန္႔တားမလဲ” “ရုပ္ပိုင္းဆုိင္ရာ အၾကမ္းဖက္တာ၊ လိင္ပိုင္းဆုိင္ရာ အၾကမ္းဖက္တာ၊ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ အၾကမ္းဖက္တာ ဒါေတြက ထင္သာျမင္သာရွိတဲ့ အၾကမ္းဖက္မႈေတြပါ” (ေနာ္သ၀ါး – ညႊန္ၾကားေရးမွဴး၊ လူမႈ၀န္ထမ္းဦးစီးဌာန) “လင္မယားေတြ ရန္ျဖစ္ေနၾကၿပီဆို ဘယ္ေလာက္ပဲ ရိုက္ႏွက္ေနလည္း ပတ္၀န္းက်င္ကလူေတြက တအားႀကီး မဆိုးလာေသးသမွ် ၀င္ပါဖို႔တအား၀န္ေလးတယ္ေလ။ ဒါမ်ိဳးေတြ ကိုင္တြယ္ရတာလည္း အင္မတန္ခက္ခဲပါတယ္” (ေဒၚစုစုငယ္ – ပဲ့ကိုင္ေကာ္မတီ၀င္၊ က်ားမတန္းတူညီမွ်ေရးကြန္ရက္) “တကမၻာလံုးမွာ အမ်ိဳးသမီး ၃ ေယာက္မွာ ၁ ေယာက္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ ထိပါးေစာ္ကားေႏွာင့္ယွက္မႈခံေနရတယ္။ ခံရတဲ့သူေတြထဲမွာ ဘယ္နေယာက္ကမ်ား ရဲစခန္းသြားေနလဲ? ႏွစ္သိမ့္ေဆြးေႏြးအႀကံေပးတာမ်ိဳး လုပ္ႏုိင္ေနလဲ? အဲလိုလုပ္တဲ့အခါမွာ သူတို႔အတြက္ လွ်ိဳ႕၀ွက္သိုသိပ္မႈ ဘယ္ေလာက္ေပးႏိုင္လဲ ဆိုတာေတြရွိတယ္” (ဆုိင္းေအာင္စိန္ျမင့္ – ကုလသမဂၢလူဦးေရဆုိင္ရာရန္ပံုေငြအဖြဲ႔) “ဆံပင္၊ …Read more »

“ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားေတြ ျပန္လာဖို႔ အဆင္သင့္ ျဖစ္ၿပီလား”

“ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားေတြ ျပန္လာဖို႔ အဆင္သင့္ ျဖစ္ၿပီလား” “အရင္တုန္းက ႏုိင္ငံျခားကို ထြက္သြားၾကတယ္ေပါ့… အမ်ားစုကေတာ့ နယ္စပ္နဲ႔ နီးတဲ့ ျပည္နယ္ေတြ၊ မြန္ျပည္နယ္၊ ကရင္ျပည္နယ္ မ်ားပါတယ္… အခုကေတာ့ တျဖည္းျဖည္းနဲ႔ ျမန္မာျပည္အလယ္ပိုင္းကပါ ျဖစ္လာတယ္… ဆိုလိုတာကေတာ့ တဖက္ႏုိင္ငံက ဆြဲေဆာင္ႏိုင္တဲ့ အင္အားရွိသလို တဖက္ကလည္း တြန္းထုတ္တဲ့အားလည္း ရွိတာေပါ့… အထူးသျဖင့္ေတာ့ ကၽြန္ေတာ္္တုိ႔ဆီမွာ စီးပြားေရး မေကာင္းဘူး၊ ပဋိပကၡေတြ ရွိတယ္၊ ရာသီဥတုကပ္ေဘးေတြ ရွိတယ္… တဖက္က တြန္းထုတ္ေနတဲ့ ကိစၥေတြကို ေလ်ာ့ခ်ဖုိ႔ လိုပါတယ္… ေနာက္တစ္ပိုင္းက တဖက္က ဆြဲေဆာင္ႏုိ္င္တဲ့ အားကိုကေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ျပင္လို႔ မရပါဘူး… ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ဆီမွာ ေနခ်င္စဖြယ္ အေနအထားမ်ဳိး ရွိရင္ေတာ့ လုပ္သားေတြ ျပန္လာၾကမယ္ ထင္ပါတယ္” (ဦးေအာင္သူၿငိမ္း – ႏိုင္ငံေရးေလ့လာသံုးသပ္သူ) …Read more »

DVB TV – “ဘာသာေရးနဲ႔ ႏုိင္ငံေရး ေရာေထြးသင့္၊ မသင့္”

DVB TV – “ဘာသာေရးနဲ႔ ႏုိင္ငံေရး ေရာေထြးသင့္၊ မသင့္” “အေျခခံဥပေဒစာအုပ္ထဲမွာ ဘာသာေရးနဲ႔ ပတ္သတ္တဲ့ ျပဌာန္းခ်က္ပါၿပီ ဆုိကတည္းက ႏုိင္ငံေရးနဲ႔ ဘာသာေရးက တစံုတရာ ေရာယွက္မႈေတာ့ ရွိတယ္… ႏုိင္ငံေရးမွာ ဘာသာေရး မပါရဘူး၊ ပါရတယ္ေပါ့… ပါရတယ္ဆုိရင္လည္း အစြန္းတဖက္ေရာက္သလို၊ မပါရဘူးဆုိရင္လည္း အစြန္းတဖက္ေရာက္တယ္လို႔ ကၽြန္ေတာ္ျမင္တယ္… ကၽြန္ေတာ္တို႔ သတင္းေထာက္္မွာေတာ့ သတင္းေထာက္ထံုး (ဘ) ေျခာက္လံုး ရွိတာေပါ့ဗ်ာ… ဘယ္လုိေခတ္ကာလမ်ဳိး၊ ဘယ္လိုအခ်ိန္အခါမ်ဳိးမွာ၊ ဘယ္လုိလူေတြရဲ႕ အက်ဳိးစီးပြားအတြက္၊ ဘယ္လုိ ပံုစံနဲ႔ ပါဝင္တာလဲ၊ ဘာျဖစ္လုိ႔ ပါဝင္တာလည္း စသည္အားျဖင့္ေပါ့… ဥပမာအားျဖင့္ အုပ္ခ်ဳပ္သူလူတန္းစားရဲ႕ အက်ဳိးစီးပြားအတြက္ ဘာသာေရးက ပါဝင္စြတ္ဖက္လာတယ္ဆုိရင္ အုပ္ခ်ဳပ္ခံလူတန္းစား ျပည္သူေတြကို ဖိႏွိပ္ေနတယ္ဆုိရင္၊ ဝင္ေရာက္စြတ္ဖက္ေနတယ္ဆုိရင္ေတာ့ ဒီစြတ္ဖက္မႈကို ျပည္သူေတြကလည္း လက္မခံပါဘူး… ျပည္သူလူထုရဲ႕ …Read more »

DVB TV – “ေရြးေကာက္ပြဲ ၁ႏွစ္ျပည့္ – တကယ္ပဲ ေျပာင္းလဲၿပီလား”

DVB TV – “ေရြးေကာက္ပြဲ ၁ႏွစ္ျပည့္ – တကယ္ပဲ ေျပာင္းလဲၿပီလား” “ေဒါက္တာသက္သက္ခုိင္ ေျဖသြားတဲ့ဟာကို တခုေလး ေခ်ပခ်င္တယ္… အခုကေတာ့ ျပည္သူ႔အစိုးရ၊ ျပည္သူ႔အစိုးရ ေျပာတာေပါ့… ဒါေပမယ့္ ၂၀၁၀ မွာ ပါတီစံု ဒီမုိကေရစီစနစ္ကို က်င့္သံုးၿပီးေတာ့ ေရြးေကာက္ပြဲလုပ္တာ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒအရ အလုပ္ခဲ့တယ္… အဲ့ဒီ့မွာ မဲေပးခဲ့တဲ့ လူေတြလဲ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္မွာ မဲေပးခဲ့တဲ့ ဒီျပည္သူေတြပါပဲ… ဒီျပည္သူေတြသည္ သတ္မွတ္ထားတဲ့ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းနဲ႔အညီ မဲေပးၿပီးေတာ့ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြကို ေရြးခ်ယ္ခဲ့တယ္… အစိုးရျဖစ္လာတယ္… ဒါသည္ ျပည္သူ႔အစိုးရပဲ… ဒါေၾကာင့္ အခု ၂၀၁၆ မွသာ ျပည္သူ႔အစိုးရ ျဖစ္ပါတယ္ဆုိတဲ့ အသံုးအႏႈန္းကို ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ကေတာ့ လက္မခံဘူး…” (ေဒါက္တာ ပြင့္ဆန္း – ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ေကာ္မတီ၀င္၊ …Read more »

DVB TV – “ကိုယ့္ဘ၀ ကိုယ္ေရြးခ်ယ္မႈ”

DVB TV – “ကိုယ့္ဘ၀ ကိုယ္ေရြးခ်ယ္မႈ” “LGBT ေတြကို လက္ခံၿပီးလားဆုိေတာ့ လက္ခံၾကပါတယ္… ဟုိတုန္းကလည္း ေခတ္အဆက္ဆက္ လက္ခံၾကပါတယ္… ဒါေပမယ့္ ေဘာင္တစ္ခုနဲ႔ပဲ ကၽြန္မတုိ႔ကို လက္ခံခဲ့ၾကတယ္… ဘယ္အရာေတြမွာ သိသာလဲဆုိလို႔ရွိရင္ ကၽြန္မတို႔ရဲ႕ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းပညာဆုိလို႔ရွိရင္ မိတ္ကပ္၊ ဖက္ရွင္နဲ႔ နတ္ေလာကေတြမွာပဲ လက္ခံထားတာမ်ဳိးရွိတယ္… ဒါေပမယ့္ ဒီကေနတဆင့္ေက်ာ္ၿပီး ကၽြန္မတို႔ေတြကို ႏုိင္ငံအက်ဳိးျပဳလုပ္ငန္းေတြ၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြ၊ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ လုပ္ငန္းစဥ္ေတြမွာ ဆုိလို႔ရွိရင္ ကၽြန္မတို႔ကို လက္ခံဖုိ႔ မေျပာနဲ႔ ျမင္တာနဲ႔ကို ေလွာင္ေျပာင္ခ်င္တဲ့အၾကည့္ေတြ၊ ခါးခါးသီးသီး အမူအယာေတြနဲ႔ ဆက္ဆံၾကတယ္… အလုပ္ေလွ်ာက္ရင္ေတာင္မွ No ဆုိတဲ့ အမူအယာမ်ုဳိးေတြ စီဗြီေဖာင္မွာတင္ ပယ္ခ်တာမ်ဳိးေတြလဲ ရွိတယ္ဆုိေတာ့ လက္ခံတယ္… သို႔ေသာ္ ေဘာင္တစ္ခုနဲ႔ပဲ လက္ခံထားတဲ့ အဝန္းအဝိုင္း ျဖစ္ေနတယ္လုိ႔ ကၽြန္မတစ္ေယာက္ရဲ႕ အျမင္ကို …Read more »