မွတ္တမ္း႐ုပ္ရွင္

Latest
Most Viewed
Most Commented
DVB TV – နယ္ျမိဳ႕ေလးတျမိဳ႕က ေခတ္သစ္ကြ်န္ျပဳခံရသူေတြ အေၾကာင္းရုပ္သံ

DVB TV – နယ္ျမိဳ႕ေလးတျမိဳ႕က ေခတ္သစ္ကြ်န္ျပဳခံရသူေတြ အေၾကာင္းရုပ္သံ ရုိက္ကူး၊ တင္ဆက္၊ တည္းျဖတ္ – မင္းညိဳ

DVB TV – စာေပလူၾကမ္းမင္းသား ေအာင္သင္းရုပ္သံ မွတ္တမ္း

DVB TV – စာေပလူၾကမ္းမင္းသား ေအာင္သင္းရုပ္သံ မွတ္တမ္း ရုိက္ကူး – ေက်ာ္ေအာင္(ကညြတ္ကြင္း)၊ ေ႒လူိင္(ယင္းမာပင္) ႏွင့္ ဒီဗီြဘီ သတင္းေထာက္မ်ား တင္ဆက္၊ တည္းျဖတ္ – ေမာင္တူး

DVB TV – ဆရာမ်ားေန႔ရုပ္သံ မွတ္တမ္း

DVB TV – ဆရာမ်ားေန႔ရုပ္သံ မွတ္တမ္း ရုိက္ကူး – ေစာဖုိးစီ တင္ဆက္၊ တည္းျဖတ္ – ေမာင္တူး

DVB TV – ခ်င္းတုိင္းရင္းသားရုိးရာ ခြာဒုိပြဲေတာ္ ရုပ္သံ

DVB TV – ခ်င္းတုိင္းရင္းသားရုိးရာ ခြာဒုိပြဲေတာ္ ရုပ္သံ တင္ဆက္ – ေမာင္တူး ရုိက္ကူး – မင္းရဲစစ္ႏုိင္ တည္းျဖတ္ – ေမာင္တူး

DVB TV – ေအာင္လ အန္ဆန္းရုပ္သံ မွတ္တမ္း

DVB TV – ေအာင္လ အန္ဆန္းရုပ္သံ မွတ္တမ္း ရုိက္ကူး – ေနမ်ဳိး၊ ထက္လူ တင္ဆက္ – ထက္လူ တည္းျဖတ္ – ဇင္မင္းထြဋ္၊ ထက္လူ

DVB TV – ကရင္ရုိးရာဒုံးအက ရုပ္သံမွတ္တမ္း

DVB TV – ကရင္ရုိးရာဒုံးအက ရုပ္သံမွတ္တမ္း ရုိက္ကူး – ေစာဖုိးစီ တင္ဆက္၊ တည္းျဖတ္ – ေမာင္တူး

DVB TV – ကမၻာ့စိတ္က်န္းမာေရး အထိမ္းအမွတ္ေန႔ ရုပ္သံမွတ္တမ္း

DVB TV – ကမၻာ့စိတ္က်န္းမာေရးအထိမ္းအမွတ္ေန႔ရုပ္သံမွတ္တမ္း ရုိက္ကူး – ေနလင္းထုိက္(ေညာင္ေလးပင္)ႏွင့္ ဒီဗီြဘီသတင္းေထာက္မ်ား တင္ဆက္၊ တည္းျဖတ္ – ေမာင္တူး

DVB TV – ေတာင္သူလယ္သမား အေရးရုပ္သံမွတ္တမ္း

DVB TV – ေတာင္သူလယ္သမား အေရးရုပ္သံမွတ္တမ္း တင္ဆက္ – ေမာင္တူး ရုိက္ကူး – ဗုိလ္သူရိန္ ႏွင့္ ဒီဗီြဘီ သတင္းေထာက္မ်ား တည္ျဖတ္ – ေမာင္တူး

DVB TV – ျမန္မာ့ျခင္းလုံး ရုပ္သံမွတ္တမ္း

DVB TV – ျမန္မာ့ျခင္းလုံး ရုပ္သံမွတ္တမ္း ရုိက္ကူး၊ တင္ဆက္၊ တည္းျဖတ္ – လွ်မ္းလူ