မွတ္တမ္း႐ုပ္ရွင္

Latest
Most Viewed
Most Commented
သမၼတသစ္ ဦးထင္ေက်ာ္ ဘ၀ရုုပ္ပုံလႊာ

သမၼတသစ္ ဦးထင္ေက်ာ္ ဘ၀ရုုပ္ပုံလႊာ ရုုပ္သံမွတ္တမ္း တင္ဆက္ – ေအာင္ထြန္းျမင့္ DVB TV – 31.03.2016

DVB TV – ျမန္မာ့စီးပြားေရး ရုပ္သံ

DVB TV – ျမန္မာ့စီးပြားေရး ရုပ္သံ ရုိက္ကူး – ျပည့္ျဖိဳးေက်ာ္ ၊ ေက်ာ္ေဇ၀င္း ႏွင့္ ဒီဗီြဘီ သတင္းေထာက္မ်ား တင္ဆက္၊ တည္းျဖတ္ – ေမာင္တူး

DVB TV – လူထုနဲ႔ ထာ၀ရတည္ရွိေနတဲ့ လူထုေဒၚအမာရုပ္သံ

DVB TV – လူထုနဲ႔ ထာ၀ရတည္ရွိေနတဲ့ လူထုေဒၚအမာရုပ္သံ ရုိက္ကူး၊ တင္ဆက္ ၊ တည္းျဖတ္ – တာရာ

DVB TV – ဟံသာ၀တီ ဦး၀င္းတင္(၈၇)ရုပ္သံ

DVB TV – ဟံသာ၀တီ ဦး၀င္းတင္(၈၇)ရုပ္သံ တင္ဆက္၊ တည္းျဖတ္ – ေမာင္တူး ရုိက္ကူး – ဒီဗီြဘီ သတင္းေထာက္မ်ား

ထီးဆိုဒူး ကယားနယ္ သစ္ေတာထိန္းသိမ္းေရးရုပ္သံ

ထီးဆိုဒူး ကယားနယ္ သစ္ေတာထိန္းသိမ္းေရးရုပ္သံ ရိုက္ကူး – ကယားအဖြဲ႔ တည္း ျဖတ္- ကယားအဖြဲ႔၊ ေမာင္တူး

သုဘရာဇာ တစ္ဦးရဲ႕မေလးရွားေန႔ရက္မ်ား ရုပ္သံ

သုဘရာဇာ တစ္ဦးရဲ႕မေလးရွားေန႕ရက္မ်ားရုပ္သံ ရိုက္ကူး၊ တည္းျဖတ္ – ေဇာ္ထက္ တင္ဆက္ – ရန္ႏုိင္

ေရႊ႕ေျပာင္းအေျခခ်သူမ်ား ရုပ္သံမွတ္တမ္း

ေရႊ႕ေျပာင္းအေျခခ်သူမ်ား ရုပ္သံမွတ္တမ္း တင္ဆက္ – ေအာင္ေအာင္ (မႏၱေလး) ရုိက္ကူး – ေဇာ္ထက္၊ ခုိင္ပန္းႏု တည္းျဖတ္ – ေဇာ္ထက္

ဧရာ၀တီတိုင္းေရေဘး ျပန္ထူေထာင္ေရးရုပ္သံ

ဧရာ၀တီတိုင္းေရေဘး ျပန္ထူေထာင္ေရးရုပ္သံ ရုိက္ကူး၊တည္းျဖတ္ – ေဇာ္ထက္ တင္ဆက္ – မေလးေလးမြန္

လက္ပံတန္း သပိတ္ျဖိဳခြဲမႈ ၈ လျပည့္ ရုပ္သံမွတ္တမ္း

လက္ပံတန္း သပိတ္ျဖိဳခြဲမႈ ၈ လျပည့္ ရုပ္သံမွတ္တမ္း တင္ဆက္ – ဒီဗီြဘီ တင္ဆက္၊ တည္းျဖတ္ – ေမာင္တူး