မွတ္တမ္း႐ုပ္ရွင္

Latest
Most Viewed
Most Commented
ေရႊမန္းက မသန္စြမ္း ဂီတဆရာေလး ရုပ္သံ

ေရႊမန္းက မသန္စြမ္း ဂီတဆရာေလး ရုပ္သံ ရုိက္ကူး – ေ၀ယံေဇာ္၊ ျငိမ္းမုိးေနာင္ တင္ဆက္၊ တည္းျဖတ္ – ေ၀ယံေဇာ္

DVB TV – ၆၁ ႏွစ္ေျမာက္ ကရင္ျပည္နယ္ေန႔ရုပ္သံ

DVB TV – ၆၁ ႏွစ္ေျမာက္ ကရင္ျပည္နယ္ေန႔ရုပ္သံ ရုိက္ကူး – ေစာဖုိးစီ တင္ဆက္ ၊ တည္းျဖတ္ – ေမာင္တူး

DVB TV – ေကာင္းမႈလုံ ေရႊဆတ္မင္းေစတီေတာ္ပြဲရုပ္သံ

DVB TV – ေကာင္းမႈလုံ ေရႊဆတ္မင္းေစတီေတာ္ပြဲရုပ္သံ ရုိက္ကူး – ဒီဗီြဘီ တင္ဆက္၊ တည္းျဖတ္ – ေမာင္တူး

သတင္းစာေပၚကဖတ္စရာမ်ား အပုိင္း(၁)

၂၀၁၅ခုႏွစ္ ဧျပီလ ၂၈ရက္ေန႔ ထြက္ရွိတဲ့သတင္းစာဂ်ာနယ္ ေကာင္းႏုိးရာရာမ်ားကုိေကာက္ႏႈတ္တင္ဆက္ထားတဲ့အစီအစဥ္ ပထမပုိင္း တင္ဆက္ – ေမသၾကၤန္၊ ခုိင္ပန္းႏု ရုိက္ကူး၊ တည္းျဖတ္ – ဆန္နီ

ခ်စ္ျမတ္ႏိုးတတ္ပါေစရိုးရာအေမြရုပ္သံ

ခ်စ္ျမတ္ႏိုးတတ္ပါေစရိုးရာအေမြရုပ္သံ ရိုက္ကူး – ေအာင္ေအာင္၊ တာရာ တင္ဆက္/တည္းျဖတ္ – တာရာ

ဗန္းေမာ္တင္ေအာင္ ရုပ္သံမွတ္တမ္း

ဗန္းေမာ္တင္ေအာင္ ရုပ္သံမွတ္တမ္း တင္ဆက္ – ေမာင္တူး ရုိက္ကူး – DVB တည္းျဖတ္ – ေမာင္တူး

ကဗ်ာ သီခ်င္း ဂီတ ေရေဘး အလႈခံရုပ္သံမွတ္တမ္း

ကဗ်ာ သီခ်င္း ဂီတ ေရေဘး အလႈခံရုပ္သံမွတ္တမ္း ရိုက္ကူး – ေဇယ် ၊ဒီဗီြဘီ တင္ဆက္တ၊ည္းျဖတ္ – ေဇယ်

HIV ႏွင့္ ေနထိုင္ျခင္းရုပ္သံ

HIV ႏွင့္ ေနထိုင္ျခင္းရုပ္သံ ရုိက္ကူး၊ တင္ဆက္၊ တည္းျဖတ္ – ပုိင္စုိး

အသံုးခ်ခံ ဧရာ၀တီရုပ္သံမွတ္တမ္း

အသံုးခ်ခံ ဧရာ၀တီရုပ္သံမွတ္တမ္း တင္ဆက္ ၊ရုိက္ကူး၊ တည္းျဖတ္ – မင္းညိဳ