မွတ္တမ္း႐ုပ္ရွင္

Latest
Most Viewed
Most Commented
DVB TV – ၂၈ ႏွစ္၊ ေက်ာင္းသားတပ္မေတာ္ရုပ္သံ

DVB TV – ၂၈ ႏွစ္၊ ေက်ာင္းသားတပ္မေတာ္ရုပ္သံ ရုိက္ကူး – ေစာဖုိးစီ၊ ကုိဘိတ္(ျမိတ္) တင္ဆက္၊ တည္းျဖတ္ – ေမာင္တူး

DVB TV – ပဒုိမန္းရွာ ၁၉၄၃ – ၂၀၀၈ ရုပ္သံမွတ္တမ္း

DVB TV – ပဒုိမန္းရွာ ၁၉၄၃ – ၂၀၀၈ ရုပ္သံမွတ္တမ္း ရုိက္ကူး – ေစာဖုိးစီ တင္ဆက္၊ တည္းျဖတ္ – ေမာင္တူး

လွဳိင္သာယာ ေျမႏုကြ်န္းေပၚက မေရရာဘ၀မ်ား ရုပ္သံအပုိင္း(၂)

လွဳိင္သာယာ ေျမႏုကြ်န္းေပၚက မေရရာဘ၀မ်ား ရုပ္သံအပုိင္း(၂) ရုိက္ကူး၊ တင္ဆက္၊ တည္းျဖတ္ -ထြန္းေက်ာ္

သပိတ္ေမွာက္ေက်ာင္းသား ၇ ၾကိမ္ေျမာက္ရံုးထုတ္ရုပ္သံ

သပိတ္ေမွာက္ေက်ာင္းသား ၇ ၾကိမ္ေျမာက္ရံုးထုတ္ရုပ္သံ ရိုက္ကူး – ဉာဏ္ႀကီး၊ေဇယ် ၊ရန္ႏိုင္ တည္းျဖတ္ – ေဇယ်

ရာသီပြဲေတာ္မွ အိပ္မက္ေရာင္ျခည္သုိ႔ ရုပ္သံမွတ္တမ္း

ရာသီပြဲေတာ္မွ အိပ္မက္ေရာင္ျခည္သုိ႔ ရုပ္သံမွတ္တမ္း တင္ဆက္ – တာရာ ရုိက္ကူး / တည္းျဖတ္ – တာရာ

သမိုင္း၀င္ 8888 အေရးေတာ္ပံု အမွတ္တရ ပန္းခ်ီျပပြဲ

သမိုင္း၀င္ 8888 အေရးေတာ္ပံု အမွတ္တရ ပန္းခ်ီျပပြဲ ရုိက္ကူး၊ တည္းျဖတ္ – ေဇယ်

၁၉၉၀ ေရြးေကာက္္ပြဲကို ျပန္သံုးသပ္ခ်က္ရုပ္သံမွတ္တမ္း

၁၉၉၀ ေရြးေကာက္္ပြဲကို ျပန္သံုးသပ္ခ်က္ရုပ္သံမွတ္တမ္း ရုိက္ကူး – ဒီဗီြဘီ တင္ဆက္၊ တည္းျဖတ္ – ေမာင္တူး

ကဗ်ာဆရာၾကီး တင္မိုး ၉ ႏွစ္ေျမာက္ အမွတ္တရ ရုပ္သံမွတ္တမ္း

ကဗ်ာဆရာၾကီး တင္မိုး ၉ ႏွစ္ေျမာက္ အမွတ္တရ ရုပ္သံမွတ္တမ္း တင္ဆက္ – ေမာင္တူး ရုိက္ကူး – ဒီဗီြဘီ တည္းျဖတ္ – ေမာင္တူး

ေဒါင္းတုိ႔ မ်ဳိးဆက္သံခ်ပ္ အပုိင္း(၁)

ေဒါင္းတုိ႔ မ်ဳိးဆက္သံခ်ပ္ အပုိင္း(၁)