မွတ္တမ္း႐ုပ္ရွင္

Latest
Most Viewed
Most Commented
DVB TV – ပထမဆုံး အမ်ဳိးသမီး ဘတ္စ္ကားဒရုိက္ဘာ ရုပ္သံမွတ္တမ္း

DVB TV – ပထမဆုံး အမ်ဳိးသမီး ဘတ္စ္ကားဒရုိက္ဘာ ရုပ္သံမွတ္တမ္း ရုိက္ကူး – ျပည့္ျဖဳိးေက်ာ္၊ သူရစုိး တင္ဆက္ ၊ တည္းျဖတ္ – ျပည့္ျဖိဳးေက်ာ္

DVB TV – ဂ်ဴဒုိမယ္ ခင္ခ်မ္းေျမ႔သူ ရုပ္သံမွတ္တမ္း

DVB TV – ဂ်ဴဒုိမယ္ ခင္ခ်မ္းေျမ႔သူ ရုပ္သံမွတ္တမ္း အမ်ိဳးသားေတြအတြက္ ေလ့က်င့္ဖို႔ခက္ခဲတဲ့ ကိုယ္ခႏၶာပညာေပါင္းစံု တိုက္ခိုက္ေရး ေလ့က်င့္ခန္းေတြကို ျပင္းျပင္းထန္ထန္ေလ့က်င့္ရင္း အသက္ေမြးခဲ့သူ လက္ရွိႏိုင္ငံတကာ ဂ်ဴဒိုဒိုင္လူၾကီး ခင္ခ်မ္းေျမ့သူ အေၾကာင္း ရုပ္သံမွတ္တမ္း ရိုက္ကူးတည္းျဖတ္ – ထက္လူ တင္ဆက္ – ေဟမာ၀င္း

DVB TV – လာအုိျပည္က ျမန္မာရြာရုပ္သံ

DVB TV – လာအုိျပည္က ျမန္မာရြာရုပ္သံ ရုိက္ကူး၊ တင္ဆက္၊ တည္းျဖတ္ – ခြန္ေဇာ္ဦး

DVB TV – ဟံသာ၀တီ ဦး၀င္းတင္(၈၇)ရုပ္သံ

DVB TV – ဟံသာ၀တီ ဦး၀င္းတင္(၈၇)ရုပ္သံ တင္ဆက္၊ တည္းျဖတ္ – ေမာင္တူး ရုိက္ကူး – ဒီဗီြဘီ သတင္းေထာက္မ်ား

DVB TV – သံျဖဴဇရပ္သုိ႕ တစ္ေခါက္ရုပ္သံ

DVB TV – သံျဖဴဇရပ္သုိ႕ တစ္ေခါက္ရုပ္သံ ရုိက္ကူး – တာရာ၊ အာခုိက္၊ သံျဖဴဇရပ္ ျပတုိက္ တင္ဆက္၊ တည္းျဖတ္ – တာရာ

DVB TV – ေကာ့ကရိတ္၊ ခနိပ္းေဖၚေက်ာင္း ဆရာေတာ္ ဘဒၵႏၱပညာနႏၵ အႏိၱမစ်ာပန ရုပ္သံ

DVB TV – ေကာ့ကရိတ္၊ ခနိပ္းေဖၚေက်ာင္း ဆရာေတာ္ ဘဒၵႏၱပညာနႏၵ အႏိၱမစ်ာပန ရုပ္သံ တင္ဆက္ – ေမာင္တူး ရုိက္ကူး – ေစာဖုိးစီ တည္းျဖတ္ – ေမာင္တူး

DVB TV – ေကာင္းမႈလုံ ေရႊဆတ္မင္းေစတီေတာ္ပြဲရုပ္သံ

DVB TV – ေကာင္းမႈလုံ ေရႊဆတ္မင္းေစတီေတာ္ပြဲရုပ္သံ ရုိက္ကူး – ဒီဗီြဘီ တင္ဆက္၊ တည္းျဖတ္ – ေမာင္တူး

DVB TV – ကုိေအာင္ေက်ာ္ ၁၀၁ ျပည့္ရုပ္သံ

DVB TV – ကုိေအာင္ေက်ာ္ ၁၀၁ ျပည့္ရုပ္သံ ရုိက္ကူး – သန္းထုိက္ျမင့္ ႏွင့္ အာခုိက္ တင္ဆက္၊ တည္းျဖတ္ – ေမာင္တူး

DVB TV – (၆၉) ႏွစ္ေျမာက္ ခ်င္းအမ်ိဳးသားေန႔ ရုပ္သံမွတ္တမ္း

DVB TV – (၆၉) ႏွစ္ေျမာက္ ခ်င္းအမ်ိဳးသားေန႔ ရုပ္သံမွတ္တမ္း တင္ဆက္၊ တည္းျဖတ္ – ေမာင္တူး ရုိက္ကူး – ဟန္ထူးေဇာ္ ႏွင့္ ဒီဗီြဘီ သတင္းေထာက္မ်ား