သတင္းစာေပၚက ဖတ္စရာမ်ား

ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းက ေန႔စဥ္ထုတ္ သတင္းစာတို႔၏ မ်က္ႏွာဖံုးေပၚက သတင္းမ်ားႏွင့္ အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္မ်ား၊ အပတ္စဥ္ထုတ္ ဂ်ာနယ္မ်ားစြာႏွင့္ လစဥ္ထုတ္ မဂၢဇင္းမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ ထူးျခားသည့္ သတင္းႏွင့္ သံုးသပ္ခ်က္မ်ား၊ စိတ္၀င္စားဖြယ္ ေဆာင္းပါးႏွင့္ ထူးျခားေသာ ေ၀ဖန္ခ်က္မ်ားကို အႏွစ္ခ်ဳပ္ တင္ဆက္ထားသည့္ ေန႔စဥ္ အစီအစဥ္။

Latest
Most Viewed
Most Commented
သတင္းစာေပၚက ဖတ္စရာမ်ား အပုိင္း (၂)

သတင္းစာေပၚက ဖတ္စရာမ်ား အပုိင္း (၂) တင္ဆက္ – လင္းဆက္ေအာင္၊ အိမမမြန္ ရုိက္ကူး – ညီလင္းထြန္း တည္းျဖတ္ – ညီလင္းထြန္း အသံဖမ္း – ညီလင္းထြန္း

သတင္းစာေပၚက ဖတ္စရာမ်ား အပုိင္း (၂)

DVB TV – သတင္းစာေပၚက ဖတ္စရာမ်ား အပုိင္း (၂) တင္ဆက္ – လင္းဆက္ေအာင္၊ သူသူေအာင္ ရုိက္ကူး / တည္းျဖတ္ – ညီလင္းထြန္း

သတင္းစာေပၚက ဖတ္စရာမ်ား အပုိင္း (၁)

သတင္းစာေပၚက ဖတ္စရာမ်ား အပုိင္း (၁) တင္ဆက္ – လင္းဆက္ေအာင္၊ သူသူေအာင္ ရုိက္ကူး / တည္းျဖတ္ – ညီလင္းထြန္း