ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခန္း

Latest
Most Viewed
Most Commented
ဦးေမာင္ေမာင္ ဥကၠဌ(CTUM)ျမန္မာႏိုင္ငံအလုပ္သမားသမဂၢမ်ားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ႏွင့္ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခန္း

ဦးေမာင္ေမာင္ ဥကၠဌ(CTUM)ျမန္မာႏိုင္ငံအလုပ္သမားသမဂၢမ်ားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ႏွင့္ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခန္း တင္ဆက္-တိုးေဇာ္လတ္ ရုိက္ကူး – ေဇယ်ာထြန္း၊ ညီလင္းထြန္း တည္းျဖတ္ – ဆန္နီ

ေနာ္စီဖိုးရာစိန္ (အဖြဲ႔ေခါင္းေဆာင္)အဆင့္ျမင့္ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးညိွႏႈိင္းေရးကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႔ ႏွင့္ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခန္း

ေနာ္စီဖိုးရာစိန္ (အဖြဲ႔ေခါင္းေဆာင္)အဆင့္ျမင့္ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးညိွႏႈိင္းေရးကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႔ ႏွင့္ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခန္း ရိုက္ကူး/တင္ဆက္ – ေစာဖိုးစီ တည္းျဖတ္ – ေမာင္တူး

ျမတ္သူရ (Manager) iHome Online Shopping ႏွင့္ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခန္း

ျမတ္သူရ (Manager) iHome Online Shopping ႏွင့္ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခန္း တင္ဆက္ – ညီငယ္ ရုိက္ကူး – ဆန္နီ၊ ရဲ၀င္းထုိက္ တည္းျဖတ္ – ညီလင္းထြန္း

မဇင္မာဦး ( MYNFREL) ႏွင့္ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းျခင္း

မဇင္မာဦး ( MYNFREL) ႏွင့္ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းျခင္း တင္ဆက္ – ခင္သန္း ရုိက္ကူး – ဆန္နီ၊ ေဇယ်ာထြန္း တည္းျဖတ္ – ဆန္နီ

ဖဲႀကိဳးနက္ဦးေဆာင္ဆရာဝန္ေဒါက္တာအလကၤာ ကေလးအထူးကု(ပထမပုိင္း)

ဖဲႀကိဳးနက္ဦးေဆာင္ဆရာဝန္ေဒါက္တာအလကၤာ ကေလးအထူးကု(ပထမပုိင္း) တင္ဆက္၊ တည္းျဖတ္ – လင္းဆက္ေအာင္ ရုိက္ကူး – မ်ဳိးမင္းဦး

ဦးေအးသာေအာင္ (ရခုိင္အမ်ိဳးသားပါတီ) ႏွင့္ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းျခင္း

ဦးေအးသာေအာင္ (ရခုိင္အမ်ိဳးသားပါတီ) ႏွင့္ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းျခင္း တင္ဆက္ – တုိးေဇာ္လတ္ ရုိက္ကူး – ဆန္နီ၊ ရဲ၀င္းထုိက္ တည္းျဖတ္ – ဆန္နီ

မ်ိဳးကိုမ်ိဳး (အယ္ဒီတာခ်ဳပ္) သမဂၢဂ်ာနယ္ ႏွင့္ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခန္း

မ်ိဳးကိုမ်ိဳး (အယ္ဒီတာခ်ဳပ္) သမဂၢဂ်ာနယ္ ႏွင့္ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခန္း ရိုက္ကူး၊ တည္းျဖတ္၊ တင္ဆက္- ေဇယ်

မီးသတ္ဦးစီး ဒုညႊန္မွဴးဦးေအာင္ေဆြ၀င္း ႏွင့္ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခန္း

ျမန္မာႏိုင္ငံအႏွံ႕မီးေလာင္တာေတြအေပၚ မီးသတ္ဦးစီး ဒုညႊန္မွဴးဦးေအာင္ေဆြ၀င္း ႏွင့္ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခန္း တင္ဆက္ – ေအာင္သူ ရုိက္ကူး – မင္းမင္း တည္းျဖတ္ – ေအာင္သူ

ဦးေက်ာ္သူ (ဥကၠ႒)- နာေရးကူညီမွဳအသင္း(ရန္ကုန္)ႏွင့္ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခန္း

ဦးေက်ာ္သူ(ဥကၠ႒) နာေရးကူညီမွဳအသင္း(ရန္ကုန္)ႏွင့္ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခန္း တင္ဆက္၊ ရုိက္ကူး၊ တည္းျဖတ္ – သူသူေအာင္