ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခန္း

Latest
Most Viewed
Most Commented
ေဒါက္တာ ထြန္းျမင့္ ႏွင့္ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းျခင္း

ေဒါက္တာ ထြန္းျမင့္(ကာလ္တန္ တကၠသုိလ္) ႏွင့္ ပညာေရးဆုိင္ရာ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းျခင္း တင္ဆက္ – တုိးေဇာ္လတ္ ရုိက္ကူး – ဆန္နီ၊ ေနလင္းထြန္း၊ ေဇယ်ာထြန္း တည္းျဖတ္ – ဆန္နီ

မန္းသိုက္ထြန္း (ႏိုင္ငံသားဆိုင္ရာေရြးေကာက္ပြဲပညာေပးနည္းျပ) ႏွင့္ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခန္း

မန္းသိုက္ထြန္း (ႏိုင္ငံသားဆိုင္ရာေရြးေကာက္ပြဲပညာေပးနည္းျပ) ႏွင့္ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခန္း တင္ဆက္ – ခင္သန္း ရုိက္ကူး – ဆန္နီ၊ ညီလင္းထြန္း တည္းျဖတ္ – ဆန္နီ

ဇာတ္ညႊန္းေရးဆရာ ဦးေအးၾကဴေလးႏွင့္ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းျခင္း

ဇာတ္ညႊန္းေရးဆရာ ဦးေအးၾကဴေလးႏွင့္ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းျခင္း တင္ဆက္ – ညိဳမာသက္ ရုိက္ကူး – သူသူေအာင္ တည္းျဖတ္ – သူသူေအာင္

ကုိဘုိၾကည္ နိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း (AAPP) ႏွင့္ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခန္း

ကုိဘုိၾကည္ နိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း (AAPP) ႏွင့္ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခန္း တင္ဆက္ – တိုးေဇာ္လတ္ ရုိက္ကူး – ဆန္နီ၊ ရဲ၀င္းထုိက္ တည္းျဖ…

ဦးျမေအာင္ (ရခိုင္ျပည္နယ္ ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္အသစ္)ႏွင့္ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခန္း

ဦးျမေအာင္ (ရခိုင္ျပည္နယ္ ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္အသစ္)ႏွင့္ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခန္း ရိုက္ကူး၊ တည္းျဖတ္ – ညိဳမာသက္

တသီးပုဂၢလလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ဦးေအာင္ျမင့္ ႏွင့္ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခန္း

တသီးပုဂၢလလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ဦးေအာင္ျမင့္ ႏွင့္ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခန္း တင္ဆက္ – ညီငယ္ ရိုက္ကူး – တည္းျဖတ္ – ေဇယ်ာထြန္း

တိမ္ပန္းခ်ီေစာလႈိင္နဲ႕ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခန္း ပထမပုိင္း

တိမ္ပန္းခ်ီေစာလႈိင္နဲ႕ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခန္း ပထမပုိင္း တင္ဆက္- ဦးေဇယ် ရုိက္ကူး၊ တည္းျဖတ္ – ေအးမိစံ

ဦးႏုိင္ကုိကုိ ႏွင့္ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းျခင္း

ဦးႏုိင္ကုိကုိ ႏွင့္ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းျခင္း တင္ဆက္ – တုိးေဇာ္လတ္ ရုိက္ကူး / တည္းျဖတ္ – ေဇယ်ာထြန္း

ရဲေဘာ္သံခဲ (ဥကၠ႒) ABSDF ႏွင့္ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခန္း

ရဲေဘာ္သံခဲ (ဥကၠ႒) ABSDF ႏွင့္ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခန္း ရိုက္ကူး – ယုဇန၊ ေဇယ် တည္းျဖတ္ – ေဇယ် တင္ဆက္ – တိုးေဇာ္လတ္