ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခန္း

Latest
Most Viewed
Most Commented
ဗုိလ္ခ်ဳပ္ ဂြန္ေမာ္ ႏွင့္ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းျခင္း အပုိင္း (၂)

ဗုိလ္ခ်ဳပ္ ဂြန္ေမာ္ ႏွင့္ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းျခင္း အပုိင္း (၂) တင္ဆက္ – မ်ိဳးေဇာ္လင္း ရုိက္ကူး – ေမသၾကၤန္ တည္းျဖတ္ – မ်ိဳးေဇာ္လင္း

ဖေလာရင့္ႏိုက္တင္ေဂးဆုရ- ဦးစႏိုင္ႏိုင္ထြန္း ေမးျမန္းခန္း အပိုင္း (၂)

ဖေလာရင့္ႏိုက္တင္ေဂးဆုရ ဦးစႏိုင္ႏိုင္ထြန္း ေမးျမန္းခန္း အပိုင္း (၂) တင္ဆက္ – ေအာင္သူ ရုိက္ကူး – ပုိင္စုိး တည္းျဖတ္ – ေအာင္သူ

စကၤာပူမွာက်င္းပမယ့္ျမန္မာရုပ္ရွင္ပြဲေတာ္စီစဥ္သူ ကုိေဇာ္ေဇာ္ေအာင္ ႏွင့္ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခန္း

စကၤာပူမွာက်င္းပမယ့္ျမန္မာရုပ္ရွင္ပြဲေတာ္စီစဥ္သူ ကုိေဇာ္ေဇာ္ေအာင္ ႏွင့္ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခန္း ရိုက္ကူး – သူသူေအာင္ တင္ဆက္၊ တည္းျဖတ္ – ညိဳမာသက္

ခ်င္းျပည္နယ္၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ ဦးဟုန္းငိုင္း (ေရေဘး) ႏွင့္ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခန္း

ခ်င္းျပည္နယ္၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ ဦးဟုန္းငိုင္း (ေရေဘး)ႏွင့္ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းျခင္း တင္ဆက္၊ရုိက္ကူး၊တည္းျဖတ္ – ညိဳမာသက္

ဦးသီဟေစာ (၀ါရင့္သတင္းစာဆရာ)ႏွင့္ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခန္း

ဦးသီဟေစာ (၀ါရင့္သတင္းစာဆရာ)ႏွင့္ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခန္း တင္ဆက္ – တိုးေဇာ္လတ္ ရုိက္ကူး – ဆန္နီ၊ ညီလင္းထြန္း တည္းျဖတ္ – ဆန္နီ

ဦးထိန္လင္း ( တစ္သီးပုဂၢလ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္း) ႏွင့္ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းျခင္း

ဦးထိန္လင္း ( တစ္သီးပုဂၢလ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္း) ႏွင့္ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းျခင္း တင္ဆက္ – လင္းဆက္ေအာင္ ရုိက္ကူး – သာႏုိးေ၀ တည္းျဖတ္ – လင္းဆက္ေအာင္

မင္းကုိႏုိင္ ၈၈ ျငိမ္းခ်မ္းေရး ႏွင့္ ပြင့္လင္းလူ႕အဖြဲ႕အစည္းႏွင့္ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခန္း

မင္းကုိႏုိင္ ၈၈ ျငိမ္းခ်မ္းေရး ႏွင့္ ပြင့္လင္းလူ႕အဖြဲ႕အစည္းႏွင့္ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခန္း တင္ဆက္ – ေအးႏုိင္ ရုိက္ကူး – ကုိခန္႔၊ ေအာင္ေက်ာ္ေဇာ တည္းျဖတ္ – ေအာင္ေက်ာ္ေဇာ

ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း ကိုဘိုၾကည္ႏွင့္ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခန္း အပုိင္း (၂)

ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း ကိုဘိုၾကည္ႏွင့္ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခန္း အပုိင္း (၂) တင္ဆက္ – ေအာင္ထြန္းျမင့္ ရုိက္ကူး၊ တည္းျဖတ္ – ေဇယ်ာထြန္း

ဦးကိုနီ (တရားလႊတ္ေတာ္ေရွ႕ေန) ႏွင့္ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခန္း

သမၼၼတေလာင္းတေယာက္ဟာ စစ္ေရး၊ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ ပညာေရး၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဘက္စံု ကၽြမ္းက်င္ေနစရာ မလို။ ဦးကိုနီ (တရားလႊတ္ေတာ္ေရွ႕ေန) တင္ဆက္ – ဦးခင္သန္း ရုိက္ကူး၊ တည္းျဖတ္ – ညီလင္းထြန္း