ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခန္း

Latest
Most Viewed
Most Commented
DVB TV – ဦးေက်ာ္ဦး(အဌားယာဥ္ေမာင္း)ႏွင့္ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခန္း

DVB TV – လူသတ္တရားခံ ဦးၾကည္လင္းကုိ ဖမ္းဆီးႏုိင္ေအာင္ကူညီခဲ့ေသာ ဦးေက်ာ္ဦး(အဌားယာဥ္ေမာင္း)ႏွင့္ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခန္း တင္ဆက္ – အာကာ ရုိက္ကူး – ေဟမာ၀င္း

DVB TV – မသီတာစမ္း ႏွင့္ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခန္း

DVB TV – အမ်ဳိးသမီးမ်ားၾကဳံေတြ႔ေနရေသာ စိတ္/ရုပ္ပုိင္းဆုိင္ရာ အခက္အခဲ မသီတာစမ္း MSSI မႏၱေလးလူမႈသိပၸံသင္တန္းေက်ာင္း၊ အမ်ဳိးသမီးတာ၀န္ခံ ႏွင့္ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခန္း

DVB TV – ဦးေအာင္စိုး နဲ႔ ေမးျမန္းခန္း အပုိင္း(၁)

DVB TV – ဦးကိုနီကို လုပ္ႀကံခဲ့တဲ့ ၾကည္လင္းကို ေနာက္ကြယ္ ႀကိဳးကိုင္သူလို႔ သံသယရွိသူ ဗက (ေခၚ) ဦးေအာင္ဝင္းေဇာ္အေၾကာင္း ထုတ္ေဖာ္သူ ဦးေအာင္စိုးနဲ႔ ေတြ႔ဆံုခန္း ပထမပိုင္း။ တင္ဆက္- ကိုသက္၊ ရုိက္ကူး – မိုးျပည့္၊ တည္းျဖတ္-သူရစိုး။

DVB TV – ဦးေအာင္စိုး နဲ႔ ေမးျမန္းခန္း အပုိင္း(၂)

DVB TV – ဦးကိုနီကို လုပ္ႀကံခဲ့တဲ့ ၾကည္လင္းကို ေနာက္ကြယ္ ႀကိဳးကိုင္သူလို႔ သံသယရွိသူ ဗက (ေခၚ) ဦးေအာင္ဝင္းေဇာ္အေၾကာင္း ထုတ္ေဖာ္သူ ဦးေအာင္စိုးနဲ႔ ေတြ႔ဆံုခန္း ဒုတိယပိုင္း။ တင္ဆက္- ကိုသက္၊ ရုိက္ကူး – မိုးျပည့္၊ တည္းျဖတ္-သူရစိုး။

DVB TV – ေဒါက္တာေအာင္ျမင့္ေမာ္ ႏွင့္ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခ်က္

DVB TV – ေဒါက္တာေအာင္ျမင့္ေမာ္(လက္ေထာက္ဌာနမွဴး) ပတ္၀န္က်င္ထိန္းသိမ္းေရးနဲ႔သန္႔ရွင္းေရးဌာန၊ ရန္ကုန္ျမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ ႏွင့္ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခ်က္ ရုိက္ကူး – ေနမ်ဳိးထြန္း တင္ဆက္၊ တည္းျဖတ္ – ေဟမာ၀င္း

DVB TV – ေဒၚသင္းသင္းျမတ္(ဥကၠ႒) ျမ၀တီနယ္စပ္ ကုန္သည္ၾကီးမ်ားအသင္း ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခန္း အပို္င္း(၂)

DVB TV – ေဒၚသင္းသင္းျမတ္(ဥကၠ႒) ျမ၀တီနယ္စပ္ ကုန္သည္ၾကီးမ်ားအသင္း ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခန္း အပို္င္း(၂) တင္ဆက္၊ ရုိက္ကူး – ေစာဖုိးစီ တည္းျဖတ္ – ေမာင္တူး

DVB TV – ေဒၚသင္းသင္းျမတ္(ဥကၠ႒) ျမ၀တီနယ္စပ္ ကုန္သည္ၾကီးမ်ားအသင္း ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခန္း အပို္င္း(၁)

DVB TV – ေဒၚသင္းသင္းျမတ္(ဥကၠ႒) ျမ၀တီနယ္စပ္ ကုန္သည္ၾကီးမ်ားအသင္း ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခန္း အပို္င္း(၁) တင္ဆက္၊ ရုိက္ကူး – ေစာဖုိးစီ တည္းျဖတ္ – ေမာင္တူး

DVB TV – ဗုိလ္ၾကီးေက်ာ္ဇင္မုိး(ညြန္ၾကားေရးမွဴး) ေနျပည္ေတာ္ အားကစားေလ့က်င့္ေရးစခန္းတာ၀န္ခံ ႏွင့္ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခန္း

DVB TV – ဗုိလ္ၾကီးေက်ာ္ဇင္မုိး(ညြန္ၾကားေရးမွဴး) ေနျပည္ေတာ္ အားကစားေလ့က်င့္ေရးစခန္းတာ၀န္ခံ ႏွင့္ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခန္း တင္ဆက္ – ထက္လူ ရုိက္ကူး – ေအာင္ဆန္းဦး တည္းျဖတ္ – ထက္လူ

DVB TV – ဦးေအာင္လွထြန္း(ဒုဥကၠ႒) ျမန္မာႏုိင္ငံ သတင္းမီဒီယာ ေကာင္စီပထမပုိင္း

DVB TV – ဦးေအာင္လွထြန္း(ဒုဥကၠ႒) ျမန္မာႏုိင္ငံ သတင္းမီဒီယာ ေကာင္စီပထမပုိင္း ရုိက္ကူး – ေဇယ် ရုိက္ကူး၊ တည္းျဖတ္ – ဒီဗီြဘီ