ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခန္း

Latest
Most Viewed
Most Commented
DVB TV – ေဒါက္တာခင္ေမာင္ျမင့္ ( အင္း၀ ကေလး လက္ခြဲစိတ္ေပးခဲ့သူ) ႏွင့္ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခန္း

DVB TV – ေဒါက္တာခင္ေမာင္ျမင့္ ( အင္း၀ ကေလး လက္ခြဲစိတ္ေပးခဲ့သူ) ႏွင့္ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခန္း တင္ဆက္ – အိမမမြန္ ရုိက္ကူး – သူရစုိး တည္းျဖတ္ – အိမမမြန္

DVB TV – ရန္ကုန္တုိင္းေဒသၾကီးလႊတ္ေတာ္တစ္ႏွစ္ျပည့္ သုံးသပ္ခ်က္ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခန္း

DVB TV – ရန္ကုန္တုိင္းအစုိးရအဖြဲ႕၏ ကတိက၀တ္၊ အာမခံခ်က္မ်ားႏွင့္လႊတ္ေတာ္အခြင့္အေရးေကာ္မတီအဖြဲ႕၀င္ ေဒၚၾကည္ျပာႏွင့္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသၾကီးလႊတ္ေတာ္တစ္ႏွစ္ျပည့္ သုံးသပ္ခ်က္ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခန္း တည္းျဖတ္၊ တင္ဆက္ – လင္းဆက္ေအာင္ ရုိက္ကူး – သူရစုိး

DVB TV – နန္းေစအြာ(အရပ္သားကုိယ္စားလွယ္) ႏွင့္ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခန္း

DVB TV – နန္းေစအြာ(အရပ္သားကုိယ္စားလွယ္) လူမ်ဳိးအလုိက္္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ က်င္းပေရးေကာ္မတီ(ဘားအံ) ႏွင့္ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခန္း ရုိက္ကူး၊ တင္ဆက္ – ေစာဖုိးစီ တည္းျဖတ္ – ေမာင္တူး

DVB TV – ဗုိလ္မွဴးၾကီး ခြန္ဥကၠာ ႏွင့္ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခန္း

DVB TV – ဗုိလ္မွဴးၾကီး ခြန္ဥကၠာ ႏွင့္ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခန္း တင္ဆက္ – ခင္သန္း ရုိက္ကူး – ကုိတူးေလး၊ ဇင္လင္းထြန္း တည္းျဖတ္ – စုစုလႈိင္

DVB TV – ဦးေက်ာ္ဦး(အဌားယာဥ္ေမာင္း)ႏွင့္ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခန္း

DVB TV – လူသတ္တရားခံ ဦးၾကည္လင္းကုိ ဖမ္းဆီးႏုိင္ေအာင္ကူညီခဲ့ေသာ ဦးေက်ာ္ဦး(အဌားယာဥ္ေမာင္း)ႏွင့္ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခန္း တင္ဆက္ – အာကာ ရုိက္ကူး – ေဟမာ၀င္း

DVB TV – မသီတာစမ္း ႏွင့္ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခန္း

DVB TV – အမ်ဳိးသမီးမ်ားၾကဳံေတြ႔ေနရေသာ စိတ္/ရုပ္ပုိင္းဆုိင္ရာ အခက္အခဲ မသီတာစမ္း MSSI မႏၱေလးလူမႈသိပၸံသင္တန္းေက်ာင္း၊ အမ်ဳိးသမီးတာ၀န္ခံ ႏွင့္ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခန္း

DVB TV – ဦးေအာင္စိုး နဲ႔ ေမးျမန္းခန္း အပုိင္း(၁)

DVB TV – ဦးကိုနီကို လုပ္ႀကံခဲ့တဲ့ ၾကည္လင္းကို ေနာက္ကြယ္ ႀကိဳးကိုင္သူလို႔ သံသယရွိသူ ဗက (ေခၚ) ဦးေအာင္ဝင္းေဇာ္အေၾကာင္း ထုတ္ေဖာ္သူ ဦးေအာင္စိုးနဲ႔ ေတြ႔ဆံုခန္း ပထမပိုင္း။ တင္ဆက္- ကိုသက္၊ ရုိက္ကူး – မိုးျပည့္၊ တည္းျဖတ္-သူရစိုး။

DVB TV – ဦးေအာင္စိုး နဲ႔ ေမးျမန္းခန္း အပုိင္း(၂)

DVB TV – ဦးကိုနီကို လုပ္ႀကံခဲ့တဲ့ ၾကည္လင္းကို ေနာက္ကြယ္ ႀကိဳးကိုင္သူလို႔ သံသယရွိသူ ဗက (ေခၚ) ဦးေအာင္ဝင္းေဇာ္အေၾကာင္း ထုတ္ေဖာ္သူ ဦးေအာင္စိုးနဲ႔ ေတြ႔ဆံုခန္း ဒုတိယပိုင္း။ တင္ဆက္- ကိုသက္၊ ရုိက္ကူး – မိုးျပည့္၊ တည္းျဖတ္-သူရစိုး။

DVB TV – ေဒါက္တာေအာင္ျမင့္ေမာ္ ႏွင့္ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခ်က္

DVB TV – ေဒါက္တာေအာင္ျမင့္ေမာ္(လက္ေထာက္ဌာနမွဴး) ပတ္၀န္က်င္ထိန္းသိမ္းေရးနဲ႔သန္႔ရွင္းေရးဌာန၊ ရန္ကုန္ျမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ ႏွင့္ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခ်က္ ရုိက္ကူး – ေနမ်ဳိးထြန္း တင္ဆက္၊ တည္းျဖတ္ – ေဟမာ၀င္း