ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခန္း

Latest
Most Viewed
Most Commented
အရွင္ အဂၢ၀ံသ (လက္ပံတန္း) ႏွင့္ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းျခင္း

အရွင္ အဂၢ၀ံသ (လက္ပံတန္း-ေအာင္ေျမဗိမာန္ေက်ာင္းတုိက္) ႏွင့္ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းျခင္း တင္ဆက္ – ေဇယ် ရုိက္ကူး – ရန္ႏုိင္၊ ဥာဏ္ၾကီး၊ လြင္မႈိင္း တည္းျဖတ္ – ေဇယ်

ေဒါက္တာ ထြန္းျမင့္ ႏွင့္ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းျခင္း

ေဒါက္တာ ထြန္းျမင့္(ကာလ္တန္ တကၠသုိလ္) ႏွင့္ စီးပြားေရးဆုိင္ရာ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းျခင္း တင္ဆက္ – တုိးေဇာ္လတ္ ရုိက္ကူး – ဆန္နီ၊ ေနလင္းထြန္း၊ ေဇယ်ာထြန္း တည္းျဖတ္ – ဆန္နီ

ေဒါက္တာ ထြန္းျမင့္ ႏွင့္ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းျခင္း

ေဒါက္တာ ထြန္းျမင့္(ကာလ္တန္ တကၠသုိလ္) ႏွင့္ ပညာေရးဆုိင္ရာ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းျခင္း တင္ဆက္ – တုိးေဇာ္လတ္ ရုိက္ကူး – ဆန္နီ၊ ေနလင္းထြန္း၊ ေဇယ်ာထြန္း တည္းျဖတ္ – ဆန္နီ

ေဒါက္တာေအာင္သူရႏွင့္ စေတာ့အိပ္ခ်ိန္းဆုိင္ရာ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းျခင္း

စေတာ့အိပ္ခ်ိန္းဆုိင္ရာ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းျခင္း ( ေဒါက္တာ ေအာင္သူရ၊ ( CEO -Thura swiss ) ) တင္ဆက္ – သုိက္ဇင္ ရုိက္ကူး – သာႏုိးေ၀ တည္းျဖတ္ – သုိက္ဇင္

ဦးထင္ေအာင္ေက်ာ္၊ ဥကၠဌ တနသၤာရီတိုင္းလႊတ္ေတာ္ႏွင့္ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခန္း

ဦးထင္ေအာင္ေက်ာ္၊ ဥကၠဌ တနသၤာရီတိုင္းလႊတ္ေတာ္ႏွင့္ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခန္း တင္ဆက္ – ခင္ေမာင္၀င္း ရုိက္ကူး – ျမတ္သူေအာင္၊ စုိးသီဟ တည္းျဖတ္ – ဆန္နီ