ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခန္း

Latest
Most Viewed
Most Commented
တရားပြဲေတြအပိတ္ခံရတဲ့ကိစၥ ေရႊည၀ါဆရာေတာ္ ႏွင့္ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခန္း

တရားပြဲေတြအပိတ္ခံရတဲ့ကိစၥ ေရႊည၀ါဆရာေတာ္ ႏွင့္ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခန္း တင္ဆက္ – ညိဳမာသက္ ရုိက္ကူး – သူသူေအာင္ တညး္ျဖတ္ – ညိဳမာသက္

ဦးတင္ေအး(ဥကၠဌ၊ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္)ႏွင့္ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းျခင္း အပုိင္း (၂)

ဦးတင္ေအး(ဥကၠဌ၊ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္)ႏွင့္ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းျခင္း အပုိင္း (၂) တင္ဆက္ – ယမင္းဦး ရုိက္ကူး – ပုိင္စုိး၊ ျမတ္သူရဦး၊ ခုိင္ပန္းႏု တည္းျဖတ္ – ယမင္းဦး

ကုိေအာင္ေနပုိင္ႏွင့္ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခန္းပထမပုိင္း

ဗကသမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္၊ ဒီမုိကေရစီပညာေရးလႈပ္ရွားမႈဦးေဆာင္ေကာ္မတီအဖြဲ႕၀င္ ကုိေအာင္ေနပုိင္ႏွင့္ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခန္း တင္ဆက ္- လင္းဆက္ေအာင္ ရုိက္ကူး – ညဏ္ၾကီး တည္းျဖတ္ – လင္းဆက္ေအာင္

ဦးေအာင္ေမာင္း(မႏၱေလးျမိဳ႕ေတာ္၀န္) ႏွင့္ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခန္းပထမပုိင္း

ဦးေအာင္ေမာင္း(မႏၱေလးျမိဳ႕ေတာ္၀န္) ႏွင့္ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခန္းပထမပုိင္း တင္ဆက္ – တာရာ ရုိက္ကူး – ျငိမ္းမုိးေနာင္၊ တာရာ တည္းျဖတ္ – တာရာ

ဦးေအာင္မ်ိဳးမင္း (ဒါရိုက္တာ) Equality Myanmar ႏွင့္ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခန္း

ဦးေအာင္မ်ိဳးမင္း (ဒါရိုက္တာ) Equality Myanmar ႏွင့္ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခန္း တင္ဆက္- တိုးေဇာ္လတ္ ရိုက္ကူး – ဆန္နီ တည္းျဖတ္ – ညီလင္းထြန္း

ျမန္မာ့ရုပ္ရွင္ထူးခၽြန္ဆု စီစစ္ေရးေကာ္မတီ ဦးႏွင္းမိုးေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခန္း

ျမန္မာ့ရုပ္ရွင္ထူးခၽြန္ဆု စီစစ္ေရးေကာ္မတီ ဦးႏွင္းမိုးေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခန္း ရိုက္ကူး – ညိဳမာသက္ တည္းျဖတ္ – သူသူေအာင္

ပန္းခ်ီမ်ဳိးညြန္႔(မေကြး)အျမန္ၾကမ္းေရးေန႔ပုံ ေရႊဂုံတုိင္တံတား

ပန္းခ်ီမ်ဳိးညြန္႔(မေကြး)အျမန္ၾကမ္းေရးေန႔ပုံ ေရႊဂုံတုိင္တံတား ရုိက္ကူး၊ တည္းျဖတ္ – ေဇယ်

ရန္ကုန္တိုင္းမီးသတ္ဦးစီးဌာနမွဴး ဦးေသာ္ဒါ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခန္း

အလ္နီညိဳ ႏွစ္ ႏွင့္ မီးေဘးအႏၱရာယ္ ရန္ကုန္တိုင္းမီးသတ္ဦးစီးဌာနမွဴး ဦးေသာ္ဒါ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခန္း တင္ဆက္၊ရိုက္ကူး၊ တည္းျဖတ္ – ခိုင္ပန္းႏု

ဦးေက်ာ္မ်ဳိးႏုိင္ႏွင့္ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခန္း

ဦးေက်ာ္မ်ဳိးႏုိင္(ဥကၠ႒)ျမ၀တီနယ္စပ္ေဒသ ေရနံဓါတ္ေငြ႕ရည္(L.P.G) လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း ႏွင့္ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခန္း တင္ဆက္ ၊ ရုိက္ကူး – ေစာဖုိးစီ တည္းျဖတ္ – ေမာင္တူး