ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခန္း

Latest
Most Viewed
Most Commented
ပအိုဝ္းအမ်ိဳးသားလြတ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႔ခ်ဳပ္နာယကဗိုလ္မွဴးႀကီးခြန္ဥကၠာ ႏွင့္ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခန္း

ပအိုဝ္းအမ်ိဳးသားလြတ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႔ခ်ဳပ္နာယကဗိုလ္မွဴးႀကီးခြန္ဥကၠာ ႏွင့္ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခန္း ရုိက္ကူး – ေအာင္သူ တင္ဆက္-မ်ိဳးေဇာ္လင္း တည္းျဖတ္း – ေအာင္သူ

ကုိမင္းကုိႏုိင္ႏွင့္ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခန္း

ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္ ကုိမင္းကုိႏုိင္အား ရွစ္ေလးလုံး(၂၈)ႏွစ္ေျမာက္ ႏွစ္ပတ္လည္ေန႔ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခန္း တင္ဆက္ – တုိးေဇာ္လတ္ ရုိက္ကူး၊ တည္းျဖတ္ – ဒီဗီြဘီ

DVB TV – Myanmar Now သတင္းေထာက္ခ်ဳပ္ ဦးေဆြ၀င္း ႏွင့္ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခန္း အပုိင္း(၂)

DVB TV – Myanmar Now သတင္းေထာက္ခ်ဳပ္ ဦးေဆြ၀င္း ႏွင့္ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခန္း အပုိင္း(၂) တင္ဆက္ – ေအးႏုိင္ ရုိက္ကူး – ရန္ႏုိင္ေဇာ္၀င္း တည္းျဖတ္ – ဆန္နီ

DVB TV – ေဒါက္တာဇင္ဇင္ႏြယ္ႏွင့္ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခန္း

DVB TV – ေဒါက္တာဇင္ဇင္ႏြယ္(ညြန္ၾကားေရးမွဴး) အစားအေသာက္ႏွင့္ေဆး၀ါးကြပ္ကဲေရးဦးစီးဌာန မႏၱေလး ႏွင့္ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခန္း တင္ဆက္ – အိမ္ခုိင္ျမဲ ရုိက္ကူး – ေ၀ယံေဇာ္ တည္းျဖတ္ – အိမ္ခုိင္ျမဲ

DVB TV – မုိးျပာဆရာေတာ္ ဦးဥာဏ ႏွင့္ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခန္း

DVB TV – မုိးျပာဆရာေတာ္ ဦးဥာဏ ႏွင့္ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခန္း ရုိက္ကူး – သူရစုိး တင္ဆက္၊ တည္းျဖတ္ – အိမမမြန္

DVB TV – နန္းေစအြာ(အရပ္သားကုိယ္စားလွယ္) ႏွင့္ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခန္း

DVB TV – နန္းေစအြာ(အရပ္သားကုိယ္စားလွယ္) လူမ်ဳိးအလုိက္္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ က်င္းပေရးေကာ္မတီ(ဘားအံ) ႏွင့္ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခန္း ရုိက္ကူး၊ တင္ဆက္ – ေစာဖုိးစီ တည္းျဖတ္ – ေမာင္တူး

DVB TV – NNER ကုိယ္စားျပဳေကာ္မတီ ဥကၠ႒ျဖစ္သူ ေဒါက္တာသိန္းလြင္ င္ ႏွင့္ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခန္း

DVB TV – NNER ကုိယ္စားျပဳေကာ္မတီ ဥကၠ႒ျဖစ္သူ ေဒါက္တာသိန္းလြင္ ႏွင့္ အမ်ဳိးသားပညာေရးမဟာဗ်ဟာ စီမံကိန္းအေၾကာင္း ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခန္း တင္ဆက္ ၊ တည္းျဖတ္ – လင္းဆက္ေအာင္ တည္းျဖတ္ – သူရစုိး

ေဒါက္တာ ဆလုိင္းလ်န္မႈန္း (NCCT) ႏွင့္ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းျခင္း အပုိင္း (၁)

ေဒါက္တာဆလုိင္းလ်န္မႈန္း (NCCT) ႏွင့္ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းျခင္း အပုိင္း (၁) တင္ဆက္ – ခင္ေမာင္၀င္း ရုိက္ကူး/တည္းျဖတ္ – ညီလင္းထြန္း

ဦးေနမ်ိဳးေက်ာ္( မေကြး NLD ) ႏွင့္ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းျခင္း

ဦးေနမ်ိဳးေက်ာ္( မေကြး NLD ) ႏွင့္ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းျခင္း တင္ဆက္ – လင္းဆက္ေအာင္ ရုိက္ကူး – ကုိေမာင္၊ လြင္မိႈင္း တည္းျဖတ္ – လင္းဆက္ေအာင္