ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခန္း

Latest
Most Viewed
Most Commented
DVB TV – စုိင္းလိတ္ (ရွမ္းတုိင္းရင္းသားမ်ား ဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္) ႏွင့္ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခန္း

DVB TV – စုိင္းလိတ္ (ရွမ္းတုိင္းရင္းသားမ်ား ဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ တြဲဖက္အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴး (၁) ႏွင့္ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခန္း တင္ဆက္ – ကုိေမာင္ ရုိက္ကူး၊ တည္းျဖတ္ – ဆန္နီ

DVB TV – ႏုိင္ငံေရးေလ့လာသုံးသပ္သူ ဦးေအးေမာင္ေက်ာ္ ႏွင့္ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခန္း

DVB TV – အစုိးရသစ္ေဖာ္ေဆာင္ေနတဲ့ ျငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္နဲ႔ ပတ္သက္ျပီး ႏုိင္ငံေရးေလ့လာသုံးသပ္သူ ဦးေအးေမာင္ေက်ာ္ ႏွင့္ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခန္း ရိုက္ကူး – ေနမ်ဳိး တင္ဆက္၊ တည္းျဖတ္ – ေအာင္သူ

DVB TV – ပဒုိေစာတာဒုိမႈး(အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္) ႏွင့္ ေမးျမန္းခ်က္

DVB TV – ပဒုိေစာတာဒုိမႈး(အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္) ကရင့္အမ်ဳိးသားစည္းအရုံး(KNU) ၁၆ ၾကိမ္ေျမာက္ KNU ကြန္ဂရက္အျပီးေမးျမန္းခ်က္ ရုိက္ကူး၊ တင္ဆက္ – ေစာဖုိးစီ တည္းျဖတ္ – ေမာင္တူး

DVB TV – အ၀တ္ဗလာႏွင့္လမ္းေလွ်ာက္တဲ့ျဖစ္ရပ္ေတြအေပၚ စိတ္က်န္းမာေရး ဆရာ၀န္ႏွင့္ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခန္း

DVB TV – အ၀တ္ဗလာႏွင့္လမ္းေလွ်ာက္တဲ့ျဖစ္ရပ္ေတြအေပၚ စိတ္က်န္းမာေရး ဆရာ၀န္ႏွင့္ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခန္း ရုိက္ကူး – ကုိေနမ်ဳိး တင္ဆက္၊ တည္းျဖတ္ – စည္သူေဇယ်

DVB TV – ေဒါက္တာခင္ေဇာ္၀င္း(တမၸဒီပအင္စတီက်ဴ႕) ႏွင့္ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခန္း

DVB TV – ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲအေပၚ လူထုစိတ္ပါ၀င္စားမႈအားနည္းလာရျခင္းအေၾကာင္း ေဒါက္တာခင္ေဇာ္၀င္း(တမၸဒီပအင္စတီက်ဴ႕) ႏွင့္ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခန္း တင္ဆက္ – ေအာင္သူ ရုိက္ကူး၊ တည္းျဖတ္ – ဒီဗီြဘီ

ေအာင္လအန္ဆန္း (ျမန္မာ့စပါးၾကီးေျမြ – MMA အားကစား)ႏွင့္ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းျခင္း

ေအာင္လအန္ဆန္း (ျမန္မာ့စပါးၾကီးေျမြ – MMA အားကစား)ႏွင့္ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းျခင္း တင္ဆက္ – ထက္လူ ရုိက္ကူး – သူရစုိး

DVB TV – ေနာ္ဆဲဆဲ(တဲြဖက္အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး ၁) ႏွင့္ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခန္း

DVB TV – ေနာ္ဆဲဆဲ(တဲြဖက္အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး ၁) အမ်ဳိးသမီးမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ျမန္မာႏုိင္ငံ WLB ႏွင့္ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခန္း တင္ဆက္ ၊ တည္းျဖတ္ – ေမာင္တူး ရုိက္ကူး – ဒီဗီြဘီ

DVB TV – ကုိဘိုၾကည္ (တြဲဖက္အတြင္းေရးမွဴး) ႏွင့္ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခန္း

DVB TV – ကုိဘိုၾကည္ (တြဲဖက္အတြင္းေရးမွဴး) ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း AAPP တည္ေထာင္ျခင္း ၁၇ ႏွစ္ေျမာက္ ႏွင့္ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခန္း ရုိက္ကူး၊ တင္ဆက္ – ေစာဖုိးစီ တည္းျဖတ္ – ေမာင္တူး

DVB TV – ခြန္သန္းျမင့္ ပအုိ၀္းတုိင္းရင္းသားေရးရာ၀န္ၾကီး (အျငိမ္းစား) ႏွင့္ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခန္း

DVB TV – ခြန္သန္းျမင့္ ပအုိ၀္းတုိင္းရင္းသားေရးရာ၀န္ၾကီး (အျငိမ္းစား) ႏွင့္ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခန္း ရုိက္ကူး၊ တင္ဆက္ – ေစာဖုိးစီ တည္းျဖတ္ – ေမာင္တူး