ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခန္း

Latest
Most Viewed
Most Commented
DVB TV – ဦးေအာင္ကုိသန္း(အလုပ္သမားသံအရာရွိ) ထုိင္းႏုိင္ငံဆုိင္ရာ ႏွင့္ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခန္း

DVB TV – ဦးေအာင္ကုိသန္း(အလုပ္သမားသံအရာရွိ) ထုိင္းႏုိင္ငံဆုိင္ရာ ျမန္မာသံရုံး(ဘန္ေကာက္) ႏွင့္ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခန္း ဒုတိယပုိင္း ရုိက္ကူး၊ တင္ဆက္ – ေမာင္တူး တည္းျဖတ္ – ေမာင္တူး

DVB TV – ဦးေအာင္ကုိသန္း(အလုပ္သမားသံအရာရွိ) ထုိင္းႏုိင္ငံဆုိင္ရာ ႏွင့္ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခန္း

DVB TV – ဦးေအာင္ကုိသန္း(အလုပ္သမားသံအရာရွိ) ထုိင္းႏုိင္ငံဆုိင္ရာ ျမန္မာသံရုံး(ဘန္ေကာက္) ႏွင့္ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခန္း ပထမပုိင္း ရုိက္ကူး၊ တင္ဆက္ – ေမာင္တူး တည္းျဖတ္ – ေမာင္တူး

DVB TV – NNER ကုိယ္စားျပဳေကာ္မတီ ဥကၠ႒ျဖစ္သူ ေဒါက္တာသိန္းလြင္ င္ ႏွင့္ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခန္း

DVB TV – NNER ကုိယ္စားျပဳေကာ္မတီ ဥကၠ႒ျဖစ္သူ ေဒါက္တာသိန္းလြင္ ႏွင့္ အမ်ဳိးသားပညာေရးမဟာဗ်ဟာ စီမံကိန္းအေၾကာင္း ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခန္း တင္ဆက္ ၊ တည္းျဖတ္ – လင္းဆက္ေအာင္ တည္းျဖတ္ – သူရစုိး

DVB TV – ဦးေဇာ္မင္း၀င္း (ဥကၠ႒) ကုန္သည္စက္မွဳလက္မွဳအသင္းခ်ဳပ္ႏွင့္ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခန္း

DVB TV – ဦးေဇာ္မင္း၀င္း (ဥကၠ႒) ကုန္သည္စက္မွဳလက္မွဳအသင္းခ်ဳပ္ႏွင့္ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခန္း ရိုက္ကူး – ျပည့္ၿဖိဳးေက်ာ္ တင္ဆက္၊ တည္းျဖတ္ – ေက်ာ္ေဇယ်

DVB TV – ဦး၀င္းတင္ ကြယ္လြန္ျခင္း ၃ ႏွစ္ေျမာက္ အျပာေရာင္လႈပ္ရွားမႈ အထိမ္းအမွတ္အပုိင္း(၂)

DVB TV – ကုိတိတ္ႏုိင္(အတြင္းေရးမွဴး) ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ကူညီေစာင့္ေရုာက္ေရးအသင္း AAPP ဟံသာ၀တီ ဦး၀င္းတင္ ကြယ္လြန္ျခင္း ၃ ႏွစ္ေျမာက္ အျပာေရာင္လႈပ္ရွားမႈ အထိမ္းအမွတ္အပုိင္း(၂) တင္ဆက္၊ ရုိက္ကူး – ေစာဖုိးစီ တည္းျဖတ္ – ကုိေမာင္တူး

DVB TV – ဦး၀င္းတင္ ကြယ္လြန္ျခင္း ၃ ႏွစ္ေျမာက္ အျပာေရာင္လႈပ္ရွားမႈ အထိမ္းအမွတ္(ပထမပုိင္း)

DVB TV – ကုိတိတ္ႏုိင္(အတြင္းေရးမွဴး) ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ကူညီေစာင့္ေရုာက္ေရးအသင္း AAPP ဟံသာ၀တီ ဦး၀င္းတင္ ကြယ္လြန္ျခင္း ၃ ႏွစ္ေျမာက္ အျပာေရာင္လႈပ္ရွားမႈ အထိမ္းအမွတ္(ပထမပုိင္း) တင္ဆက္၊ ရုိက္ကူး – ေစာဖုိးစီ တည္းျဖတ္ – ကုိေမာင္တူး

DVB TV – လႊတ္ေတာ္ကုိစားလွယ္ေဒၚၾကည္ျပာ ႏွင့္ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခန္း

DVB TV – ႏုိင္ငံအတြက္က်ပ္ဘီလီယံေပါင္းမ်ားစြာနစ္နာေနတယ္လုိ႔ေဖာ္ျပထားတဲ့ စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္အစီရင္ခံစာနဲ႔ ပတ္သက္ျပီး လႊတ္ေတာ္ကဘယ္လုိ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္မလဲဆုိတာကုိ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသၾကီး လႊတ္ေတာ္ကုိစားလွယ္ေဒၚၾကည္ျပာ ႏွင့္ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခန္း တင္ဆက္ ၊ တည္းျဖတ္ – ေအာင္သူ ရုိက္ကူး – ဒီဗီြဘီ

DVB TV – လူရြင္ေတာ္ဟာသ သရုပ္ေဆာင္ ေမတၱာ ႏွင့္ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခန္း အပုိင္း(၂)

DVB TV – မဟာသၾကၤန္ သံခ်ပ္အေၾကာင္း လူရြင္ေတာ္ဟာသ သရုပ္ေဆာင္ ေမတၱာ ႏွင့္ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခန္း အပုိင္း(၂) တင္ဆက္ – လင္းဆက္ေအာင္ ရုိက္ကူး – ဒီဗီြဘီ တည္းျဖတ္ – လင္းဆက္ေအာင္

DVB TV – လူရြင္ေတာ္ဟာသ သရုပ္ေဆာင္ ေမတၱာ ႏွင့္ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခန္း အပုိင္း(၁)

DVB TV – မဟာသၾကၤန္ သံခ်ပ္အေၾကာင္း လူရြင္ေတာ္ဟာသ သရုပ္ေဆာင္ ေမတၱာ ႏွင့္ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခန္း အပုိင္း(၁) တင္ဆက္ – လင္းဆက္ေအာင္ ရုိက္ကူး – ဒီဗီြဘီ တည္းျဖတ္ – လင္းဆက္ေအာင္