ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခန္း

Latest
Most Viewed
Most Commented
ရွစ္ေလးလုံး အေရးေတာ္ပုံကာလ ဘီဘီစီကို သတင္းပို႔ခဲ့သူ

ရွစ္ေလးလုံး အေရးေတာ္ပုံကာလ ဘီဘီစီကို သတင္းပို႔ခဲ့သူ ေနမင္း(သရက္)ႏွင့္ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခန္း တင္ဆက္ – လင္းဆက္ေအာင္ DVB TV – 08.08.2017

DVB TV – ဦးေအးလြင္ (ဗဟုိအလုပ္အမႈေဆာင္) UMFCCI ႏွင့္ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခန္း

DVB TV – ဦးေအးလြင္ (ဗဟုိအလုပ္အမႈေဆာင္) UMFCCI ႏွင့္ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခန္း ရုိက္ကူး – သူရစုိး တင္ဆက္ – ေက်ာ္ေဇယ် တည္းျဖတ္ – ေက်ာ္ေဇယ်

DVB TV – အကယ္ဒမီ ေဝဠဳေက်ာ္ အႏုပညာဘ၀ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခန္း

DVB TV – အကယ္ဒမီ ေဝဠဳေက်ာ္ အႏုပညာဘ၀ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခန္း ရုိက္ကူး၊ တင္ဆက္ – ေစာဖုိးစီ တည္းျဖတ္ – ေမာင္တူး

DVB TV – ေဒါက္တာခန္႔၀င္း ရာသီတုပ္ေကြး H1N1 ကာကြယ္ေ၁ဆးအေၾကာင္း ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခန္း

DVB TV – ေဒါက္တာခန္႔၀င္း ရာသီတုပ္ေကြး H1N1 ကာကြယ္ေ၁ဆးအေၾကာင္း ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခန္း ရုိက္ကူး – သူရစုိး တည္းျဖတ္၊ တင္ဆက္ – စည္သူေဇယ်

H1N1 တုပ္ေကြးေရာဂါ အေၾကာင္း ေဒါက္တာေစာ၀င္း (ကေလးအထူးကုဆရာ၀န္ၾကီး)ႏွင့္ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းခန္း

လတ္တေလာျဖစ္ပြားေနတဲ့ H1N1 တုပ္ေကြးေရာဂါ နဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ေဒါက္တာေစာ၀င္း (ပါေမာကၡ – ကေလးအထူးကုဆရာ၀န္ၾကီး)ႏွင့္ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းခန္း တင္ဆက္ – ေနရီရီ DVB TV – 26.07.2017

ေဒါက္တာေန၀င္း (ျပည္သူ႕က်န္းမာေရးပညာရွင္)ႏွင့္ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းျခင္း

ေဒါက္တာေန၀င္း (ျပည္သူ႕က်န္းမာေရးပညာရွင္)ႏွင့္ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းျခင္း တင္ဆက္ – ေနရီရီ DVB TV – 30.06.2017

ဦးေအာင္သူရ (သတင္းႏွင့္ ျပန္ၾကားေရး-လူမႈကယ္ဆယ္ေရးအဖြဲ႕)ႏွင့္ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းျခင္း

ကမၻာ့ ေသြးလွဴရွင္းမ်ားေန႔ အထိမ္းအမွတ္ ဦးေအာင္သူရ(သတင္းႏွင့္ျပန္ၾကားေရး-လူမႈကယ္ဆယ္ေရးအဖြဲ႕)ႏွင့္ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းျခင္း တင္ဆက္ – စည္သူေဇယ် DVB TV – 14.06.2017

မိုးရာသီ ကေလးငယ္ေတြ အျဖစ္မ်ားတဲ့ ေရာဂါေတြအေၾကာင္း ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခန္း

မိုးရာသီ ကေလးငယ္ေတြ အျဖစ္မ်ားတဲ့ ေရာဂါေတြအေၾကာင္း ေဒါက္တာေန၀င္း (ျပည္သူ႔က်န္းမာေရး ပညာရွင္) ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခန္း တင္ဆက္ – ေနရီရီ DVB TV – 11.06.2017

ဦးခင္ေမာင္ေအး ( CB Bank ) ႏွင့္ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းခန္း

ဦးခင္ေမာင္ေအး (CB Bank ဥကၠဌ) ႏွင့္ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းခန္း တင္ဆက္ – ဦးခင္ေမာင္၀င္း ရုိက္ကူး / တည္းျဖတ္ – DVB DVB TV – 09.06.2017