စီးပြားေရးေလာက

ေစ်းကြက္စီးပြားေရး ဖြင့္လွစ္လာသည့္အခ်ိန္တြင္ စီးပြားေရးနယ္ပယ္အသီးသီးအတြင္း အသစ္ျဖစ္ထြန္းလာသည့္ လုပ္ငန္းႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ား၊ စြန္႔ဦးတီထြင္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္ သမ႐ုိးက်လုပ္ငန္းရွင္မ်ား၊ အေရာင္းအ၀ယ္ႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား၊ မိသားစုစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ ကုမၸဏီလုပ္ငန္းမ်ား၊ သြင္းကုန္ ထုတ္ကုန္လုပ္ငန္းႏွင့္ ကုန္စည္ဒိုင္မ်ား၊ စေတာ့ရွယ္ယာႏွင့္ ဘဏ္လုပ္ငန္းမ်ား၊ အေျခခံစားကုန္ေသာက္ကုန္ လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ နည္းပညာလုပ္ငန္းမ်ား၊ အြန္လိုင္းႏွင့္ အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာေပၚက စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ား စသည့္ စီးပြားေရးေလာကမွ လူပုဂၢိဳလ္မ်ား၊ လုပ္ငန္းမ်ား၊ ေငြေၾကးအရင္းအႏွီးမ်ားအေၾကာင္း တင္ျပထားသည့္ အစီအစဥ္ ျဖစ္သည္။

Latest
Most Viewed
Most Commented
DVB TV – စီးပြားေရးေလာက အစီအစဥ္

DVB TV – စီးပြားေရးေလာက အစီအစဥ္ ဦး၀င္းသန္႔(ညြန္ၾကားေရးမွဴး) အေကာက္ခြန္ဦးစီးဌာန တင္ဆက္ – ျပညျဖဳိးေက်ာ္ ရုိက္ကူး – ပုိင္စုိး တည္းျဖတ္ – ျပည္ျဖဳိးေက်ာ္

DVB TV – စီပြားေရးေလာက အစီအစဥ္

DVB TV – စီပြားေရးေလာက အစီအစဥ္ စံခ်ိန္တင္အျမင္ံဆုံးေရာက္ေနတဲ့ ျပည္တြင္းအေမရိကန္ ေဒၚလာတန္ဖုိးဟာ စုိးရိမ္စရာအဆင့္ျဖစ္ေနျပီလား ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္ ဒုဥကၠ႒ ႏွင့္ အင္တာပ်ဴး ရုိက္ကူး – အာကာ တင္ဆက္၊ တည္းျဖတ္ – သုိက္ဇင္

DVB TV – စီးပြားေရးေလာက အစီအစဥ္ (ကုိယ္ပုိင္အထက္တန္းေက်ာင္း)

DVB TV – စီးပြားေရးေလာက အစီအစဥ္ ကုိယ္ပုိင္အထက္တန္းေက်ာင္းေတြရပ္တည္ေနရတဲ့ အေျခအေနေတြကုိ ကြ်မ္းက်င္သူပညာရွင္တစ္ဦးနဲ႔ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းထားခ်က္

DVB TV – စီးပြားေရးေလာက အစီအစဥ္

DVB TV – စီးပြားေရးေလာက အစီအစဥ္ အေသးစားႏွင့္အလတ္စား စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြအတြက္ ေခ်းေငြထုတ္ေခ်းေပးေနမႈနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခန္း တင္ဆက္ – သာႏုိးေ၀ ရုိက္ကူး – ျပည့္ျဖဳိးေက်ာ္ တည္းျဖတ္ – သာႏုိးေ၀

တပတ္အတြင္းစီးပြားေရး သတင္းအစီအစဥ္

တပတ္အတြင္းစီးပြားေရး သတင္းအစီအစဥ္ တင္ဆက္ – သာႏုိးေ၀၊ တာရာ ရုိက္ကူး – ဒီဗီြဘီ တည္းျဖတ္ – သာႏုိးေ၀

စီးပြားေရးေလာက အစီအစဥ္

စီးပြားေရးေလာက အစီအစဥ္ Micro Finance ဥပေဒက၂၀၁၁ နို၀င္ဘာလမွာစတင္ထြက္လာခဲ့ျပီး ၂၀၁၂ မွာစတင္အသံုးျပဳၾကပါတယ္။ဒီဥပေဒကလက္ေတြ႕ေဆာင္ရြက္မႈအပိုင္းမွာ လိုအပ္ခ်က္ေတြ ရွိေနေသးတဲ့အတြက္ Policy Paper တစ္ေစာင္ကိုလည္းတင္ထားျပီးျဖစ္ပါတယ္။အဲ့ဒီအေျခအေနေတြနဲ႕ပက္သက္ျပီး myanmar development Partners Managing Director မျဖဴယမင္းျမတ္နဲ႕ DVB ကေတြ႕ဆံဳေမးျမန္းထားပါတယ္။ ရုိက္ကူး – မုိးျပည့္ တင္ဆက္၊ တည္းျဖတ္ – သာႏုိးေ၀

DVB TV – စီးပြားေရးေလာကအစီအစဥ္

DVB TV – စီးပြားေရးေလာကအစီအစဥ္ ရုိက္ကူး – ျပည့္ျဖဳိးေက်ာ္ တင္ဆက္ ၊ တည္းျဖတ္ – ႏြယ္နီ

DVB TV – စီးပြားေရးေလာက အစီအစဥ္

DVB TV – စီးပြားေရးေလာက အစီအစဥ္ ရုိက္ကူး – သာႏုိးေ၀ တင္ဆက္ – ျပည့္ျဖိဳးေက်ာ္ တည္းျဖတ္ – သာႏုိးေ၀

DVB TV – စီးပြားေရးေလာက အစီအစဥ္

DVB TV – စီးပြားေရးေလာက အစီအစဥ္ တင္ဆက္ – သုိက္ဇင္ ရုိက္ကူး – မုိးျပည့္ တည္းျဖတ္ – သုိက္ဇင္