စီးပြားေရးေလာက

ေစ်းကြက္စီးပြားေရး ဖြင့္လွစ္လာသည့္အခ်ိန္တြင္ စီးပြားေရးနယ္ပယ္အသီးသီးအတြင္း အသစ္ျဖစ္ထြန္းလာသည့္ လုပ္ငန္းႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ား၊ စြန္႔ဦးတီထြင္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္ သမ႐ုိးက်လုပ္ငန္းရွင္မ်ား၊ အေရာင္းအ၀ယ္ႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား၊ မိသားစုစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ ကုမၸဏီလုပ္ငန္းမ်ား၊ သြင္းကုန္ ထုတ္ကုန္လုပ္ငန္းႏွင့္ ကုန္စည္ဒိုင္မ်ား၊ စေတာ့ရွယ္ယာႏွင့္ ဘဏ္လုပ္ငန္းမ်ား၊ အေျခခံစားကုန္ေသာက္ကုန္ လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ နည္းပညာလုပ္ငန္းမ်ား၊ အြန္လိုင္းႏွင့္ အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာေပၚက စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ား စသည့္ စီးပြားေရးေလာကမွ လူပုဂၢိဳလ္မ်ား၊ လုပ္ငန္းမ်ား၊ ေငြေၾကးအရင္းအႏွီးမ်ားအေၾကာင္း တင္ျပထားသည့္ အစီအစဥ္ ျဖစ္သည္။

Latest
Most Viewed
Most Commented
စီးပြားေရးေလာက အစီအစဥ္

စီးပြားေရးေလာက အစီအစဥ္ Micro Finance ဥပေဒက၂၀၁၁ နို၀င္ဘာလမွာစတင္ထြက္လာခဲ့ျပီး ၂၀၁၂ မွာစတင္အသံုးျပဳၾကပါတယ္။ဒီဥပေဒကလက္ေတြ႕ေဆာင္ရြက္မႈအပိုင္းမွာ လိုအပ္ခ်က္ေတြ ရွိေနေသးတဲ့အတြက္ Policy Paper တစ္ေစာင္ကိုလည္းတင္ထားျပီးျဖစ္ပါတယ္။အဲ့ဒီအေျခအေနေတြနဲ႕ပက္သက္ျပီး myanmar development Partners Managing Director မျဖဴယမင္းျမတ္နဲ႕ DVB ကေတြ႕ဆံဳေမးျမန္းထားပါတယ္။ ရုိက္ကူး – မုိးျပည့္ တင္ဆက္၊ တည္းျဖတ္ – သာႏုိးေ၀

တပတ္အတြင္း စီပြားေရးသတင္းအစီအစဥ္

တပတ္အတြင္း စီပြားေရးသတင္းအစီအစဥ္ တင္ဆက္ – သာႏုိးေ၀၊ တာရာ ရုိက္ကူး – ဒီဗီြဘီ တည္းျဖတ္ – သာႏုိးေ၀

တပတ္အတြင္းစီးပြားေရး သတင္းအစီအစဥ္

တပတ္အတြင္းစီးပြားေရး သတင္းအစီအစဥ္ တင္ဆက္ – သာႏုိးေ၀၊ တာရာ ရုိက္ကူး – ဒီဗီြဘီ တည္းျဖတ္ – သာႏုိးေ၀

တပတ္အတြင္းသတင္းအစီအစဥ္

တပတ္အတြင္းသတင္းအစီအစဥ္ တင္ဆက္ – ေမာင္တူး ရုိက္ကူး – ဒီဗီြဘီ တည္းျဖတ္ – ေမာင္တူး

တပတ္အတြင္း စီးပြားေရးအစီအစဥ္

တပတ္အတြင္း စီးပြားေရးအစီအစဥ္ တင္ဆက္ – သာႏုိးေ၀၊ တာရာ ရုိက္ကူး – ဒီဗီြဘီ တည္းျဖတ္ – သာႏုိးေ၀

တပတ္အတြင္း သတင္းမ်ားအစီအစဥ္

တပတ္အတြင္း သတင္းမ်ားအစီအစဥ္ တင္ဆက္ – ေမာင္တူး ရုိက္ကူး – ဒီဗီြဘီ တည္းျဖတ္ – ေမာင္တူး

တပတ္အတြင္း စီးပြားေရးသတင္းအစီအစဥ္

တပတ္အတြင္း စီးပြားေရးသတင္းအစီအစဥ္ တင္ဆက္ – တာႏုိးေ၀၊ တာရာ ရုိက္ကူး – ဒီဗီြဘီ တည္းျဖတ္ – သားႏုိေ၀

တပတ္အတြင္းစီးပြားေရး သတင္းအစီအစဥ္

တပတ္အတြင္းစီးပြားေရး သတင္းအစီအစဥ္ တင္ဆက္ – သာႏုိးေ၀၊ တာရာ ရုိက္ကူး – ဒီဗီြဘီ တည္းျဖတ္ – သာႏုိးေ၀

တပတ္အတြင္းစီးပြားေရးသတင္းအစီအစဥ္

တပတ္အတြင္းစီးပြားေရးသတင္းအစီအစဥ္ တင္ဆက္ – တာႏုိးေ၀၊ တာရာ ရုိက္ကူး – ဒီဗီြဘီ တည္းျဖတ္ – သာႏုိးေ၀