စာအုပ္တန္းမွာ လမ္းေလွ်ာက္ျခင္း

အသစ္ထြက္လာေသာ စာအုပ္မ်ား၊ ေရာင္းအေကာင္းဆံုး စာအုပ္မ်ား၊ ထူးျခားေသာ စာအုပ္မ်ား၊ ဂယက္႐ုိက္ခတ္ေသာ စာအုပ္မ်ား၊ စာအုပ္ေကာင္း စာအုပ္ေဟာင္းမ်ား၊ ရွားပါးစာအုပ္မ်ား၊ ၾသဇာႀကီးေသာ စာေရးဆရာမ်ား၊ လူႀကိဳက္မ်ားေသာ စာေရးဆရာမ်ား၊ အသစ္ေပၚထြက္လာသည့္ စာေရးဆရာမ်ား၊ စာေပေရးရာ သေဘာတရားႏွင့္ စာေပဟန္မ်ား၊ စာအုပ္ေရာင္းပဲြႏွင့္ ျပပဲြမ်ား၊ စာတန္းဖတ္ပဲြ၊ ကဗ်ာရြတ္ပဲြႏွင့္ စာေပ လႈပ္ရွားမႈမ်ားအေၾကာင္း အပတ္စဥ္ အစီအစဥ္ ျဖစ္သည္။

Latest
Most Viewed
Most Commented
စာအုပ္တန္းမွာ လမ္းေလွ်ာက္ျခင္း အစီအစဥ္

စာအုပ္တန္းမွာ လမ္းေလွ်ာက္ျခင္း အစီအစဥ္ တင္ဆက္ – ေနရီရီ ရုိက္ကူး၊ တည္းျဖတ္ – ကုိခန္႔

စာအုပ္တန္းမွာလမ္းေလ်ာက္ျခင္းအစီအစဥ္

စာအုပ္တန္းမွာလမ္းေလ်ာက္ျခင္းအစီအစဥ္ တင္ဆက္ – ေနရီရီ ရုိက္ကူး – ကုိခန္႔ တည္းျဖတ္ – ေနရီရီ

DVB TV – စာအုပ္တန္းမွာလမ္းေလွ်ာက္ျခင္း အစီအစဥ္

DVB TV – စာအုပ္တန္းမွာလမ္းေလွ်ာက္ျခင္း အစီအစဥ္ ဒီတပတ္မွာေတာ့ အခုလ ၆ ရက္ေန႔ကေန ၉ ရက္ေန႔အထိ က်င္းပခဲ့တဲ့ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ရာျပည့္အႀကိဳ ၉၆ ႏွစ္ေျမာက္ အထိမ္းအမွတ္ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္စာၾကည့္တိုက္ စာအုပ္ျပပြဲ နဲ႔ စာအုပ္ေစ်းေရာင္းပြဲေတာ္အေၾကာင္း တင္ဆက္ေပးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

စာအုပ္တန္းမွာ လမ္းေလ်ာက္ျခင္းအစီအစဥ္

စာအုပ္တန္းမွာ လမ္းေလ်ာက္ျခင္းအစီအစဥ္ တင္ဆက္ – ေနရီရီ ရုိက္ကူး – ကုိခန္႔ တည္းျဖတ္ – ေနရီရီ

စာအုပ္တန္းမွာ လမ္းေလွ်ာက္ျခင္းအစီအစဥ္

စာအုပ္တန္းမွာ လမ္းေလွ်ာက္ျခင္းအစီအစဥ္ ဒီစာတမ္းဖတ္ပြဲဟာ ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ စာတမ္းဖတ္ပြဲသမိုင္းမွာ ပထမဆံုး ႏုိင္ငံေရးစာေပ စာတမ္းဖတ္ပြဲဆိုၿပီး စလုပ္တာပါ။ ဖတ္မယ့္စာတမ္းေတြကလည္း ၁၉၆၂ ခုႏွစ္ စစ္အာဏာ သိမ္းၿပီးေနာက္ပိုင္းကေန ဒီေန႔ကာလအထိဆိုေတာ့ က်ယ္ျပန္႔ပါတယ္။ ဒီစာတမ္းေတြကို နားေထာင္လုိက္တာနဲ႔ ဒီစာတမ္းေတြကို ေလ့လာလုိက္တာနဲ႔ ၁၉၆၂ ေနာက္ပိုင္းမွာ ျဖစ္ခဲ့တဲ့ ႏိုင္ငံေရးစာေပေတြ ႏုိင္ငံေရးလႈပ္ရွားမႈေတြ သမုိင္းေၾကာင္းေတြ ဒါေတြကုိ အကုန္လံုးေလာက္ သိလိမ့္မယ္လုိ႔ ထင္တယ္။ သိပ္အက်ိဳးရွိပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ မ်ိဳးဆက္သစ္ လူငယ္ေတြအတြက္ အက်ိဳးရွိမယ္လို႔ ယူဆပါတယ္။ မံုရြာေအာင္ရွင္ (ဒု-ဥကၠ႒) ပြဲျဖစ္ေျမာက္ေရးေကာ္မတီ တင္ဆက္ – ေနရီရီ ရုိက္ကူး – ကုိခန္႔ တည္းျဖတ္ – ေနရီရီ

စာအုပ္တန္းမွာ လမ္းေလ်ာက္ျခင္း (၁ မတ္ ၂၀၁၅)

DVB TV -စာအုပ္တန္းမွာ လမ္းေလွ်ာက္ျခင္း အစီအစဥ္ တင္ဆက္ – ေနရီရီ ရုိက္ကူး – ကုိခန္႔၊ ေနရီရီ တည္းျဖတ္ – ေနရီရီ

သတင္းစာေပၚကဖတ္စရာမ်ား

၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ၊ ေဖေဖၚ၀ါရီလ ၆ ရက္ေန႔ထြက္ရွိတဲ့သတင္းစာဂ်ာနယ္မ်ားကုိေကာက္ႏုတ္တင္ဆက္ထားအတဲ့အစီအစဥ္ တင္ဆက္ – ေမသၾကၤန္၊ စည္သူေဇယ် ရုိက္ကူး၊ တည္းျဖတ္ – ေဇယ်ာထြန္း

DVB TV – စာအုပ္တန္းမွာ လမ္းေလွ်ာက္ျခင္းအစီအစဥ္

DVB TV – စာအုပ္တန္းမွာ လမ္းေလွ်ာက္ျခင္းအစီအစဥ္ ဘာသာျပန္စာေပဆိုတာ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံအတြက္ ဘယ္ေလာက္ အေရးပါလဲ၊ လက္ရွိျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ ဘာသာျပန္စာေပဖြံ႔ၿဖိဳးမႈအေျခအေန၊ ဘာသာျပန္စာရးဆရာေတြရဲ႕ အရည္းအေသြး စတဲ့အေၾကာင္းေတြကို ဒီတစ္ပတ္ စာအုပ္တန္းမွာလမ္းေလွ်ာက္ျခင္း အစီအစဥ္မွာ တင္ဆက္ေပးထားပါတယ္။ တင္ဆက္ – ေနရီရီ ရုိက္ကူး – ေနရီရီ၊ မင္းမင္း တည္းျဖတ္ – ေနရီရီ

စာအုပ္တန္းမွာ လမ္းေလ်ာက္ျခင္းအစီအစဥ္

စာအုပ္တန္းမွာ လမ္းေလ်ာက္ျခင္းအစီအစဥ္ တင္ဆက္ – ေနရီရီ ရုိက္ကူး – ကုိခန္႔ တည္းျဖတ္ – ေနရီရီ